Wczoraj, 6. lutego, po długiej (trwającej od 18 grudnia) przerwie w redakcyjnej aktywności, na oficjalnej stronie ŁKO zamieszczono poniższą informację:

 

 

Prawo administracyjne w praktyce szkolnej

 

To temat szkolenia dla dyrektorów szkół z naszego regionu poprowadzonego przez pracowników Kuratorium Oświaty w auli Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu.

 

Organizatorzy Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego *, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz zgierski WODN – zaprosili wszystkich, którzy w swojej codziennej pracy, zarządzając szkołami i innymi placówkami oświaty muszą stosować przepisy prawa administracyjnego.

 

Foto:www.kuratorium.lodz.pl

 

Uczestnicy szkolenia „Prawo administracyjne w praktyce szkolnej”, które 4 lutego odbyło się w byłej sali gimnastycznej, pełniącej aktualnie funkcję auli WODN w Zgierzu

 

Uczestników szkolenia powitała Iwona Wieczorek, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Lidia Leśniewicz, dyrektor WODN w Zgierzu, podkreśliła, że dyrektorzy szkół nie tylko uczą, ale również nadzorują i administrują. To bardzo trudne zadania dla kogoś, kto nie jest prawnikiem, zwłaszcza, że przepisy prawa administracyjnego są dość rozproszone. – Dlatego postanowiliśmy przybliżyć państwu tę procedurę. Uczynić ją przedmiotem uwagi i refleksji – powiedziała Lidia Leśniewicz.

 

-Dzisiejsze spotkanie jest także doskonałą okazją do sprawdzenia, czy w naszych szkołach wszystko pod tym względem działa tak, jak powinno – dodała Ewa Sobór, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi, życząc dyrektorom uzyskania cennych informacji ułatwiających rozstrzyganie szkolnych spraw i problemów.

 

Uczestnicy szkolenia poznali m.in. różne rodzaje i tryby postępowania administracyjnego oraz związane z nim czynności. Wykłady dotyczyły też decyzji administracyjnych w pracy dyrektora szkoły, postanowień, procedur wydawania zaświadczeń, kontroli planowych i doraźnych.

 

Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

Przykład jednego ze slajdów, prezentujących procedurę, poprzedzającą decyzję administracyjną o skreśleniu ucznia z listy uczniów

 

 

Prelegenci (radcowie prawni Kuratorium Oświaty Olga Wojtyniak i Marlena Piotrowska oraz zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Jolanta Fabiszewska) przez kilka godzin przybliżali dyrektorom zasady stosowania prawa administracyjnego na przykładach konkretnych sytuacji, często zdarzających się niemal w każdej szkole.

 

 

Źródło: www.kuratorium.lodz.pl

 

 

*Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, powołaną zarządzeniem nr 36 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 września 2015 r. Jego siedziba mieści się w Łodzi, przy ul. Zielonej 18. Dyrektorką NIST jest dr Iwona Wieczorek – adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UŁ. W latach 2010-2014 pełniła urząd Prezydenta m. Zgierz.[Źródło:www.nist.gov.pl]

 

 Zostaw odpowiedź