W dniach 3 i 4 czerwca odbył się w Warszawie, zorganizowany przez Collegium Wratislaviense, III Ogólnopolski Kongres Tutoringu. Przebiegł on pod hasłem „Powrót Mistrza”. Osią przewodnią wygłoszonych tam wykładów i poprowadzonych warsztatów był problem relacji mistrz-uczeń oraz zagadnienia dochodzenia do mistrzostwa: > Jak może wyglądać relacja mistrz-uczeń w XXI wieku?  > Czym jest dzisiaj mistrzostwo?  > Jak je osiągnąć – jako tutor, nauczyciel, wykładowca, trener?  > Jak motywować uczniów do rozwijania w sobie tego, co najlepsze?  > Jak kształtować charakter – kluczowy czynnik osiągania sukcesu i mistrzostwa?

 

Kongres Tutoringu

Foto: www.edunews.pl

 

 

Program III Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu  –  TUTAJ

 

 

Jedynym dostępnym do dziś materiałem z III Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu jest, zamieszczony 5 czerwca na portalu edunews.pl  artykuł Marcina Polaka „O dążeniu do mistrzostwa”. Oto jego fragmenty:

 

[…] O powrocie Mistrza rozmawiano podczas III Kongres Tutoringu, który odbył się w Warszawie w dniach 3-4 czerwca br. Na potrzebę podjęcia wyzwania mistrzostwa przez nauczycieli w inauguracyjnym wystąpieniu zwrócił uwagę Piotr Czekierda, prezes Collegium Wratislaviense, organizatora wydarzenia. W wypowiedzi nawiązywał do rozmów z ludźmi, których spotykał podczas podróży. Pytał ich między innymi o to, jak dochodzili do mistrzostwa i jak to mistrzostwo rozumieją.

 

W ostatnich czasach słowo Mistrz stało się słowem podejrzanym – zauważył Czekierda. Podał przykład znanego filmu „Whiplash”, który utrwalił dość ambiwalentny wizerunek „Mistrza”, wirtuoza, którego cechuje: negatywna motywacja, przemoc psychiczna i fizyczna, brutalność, nadużywanie autorytetu, manipulacja, uzależnianie od siebie, wyładowanie osobistych frustracji, lekceważenie środków w imię celu, rozbujałe ego. Zastanówmy się, czy takich ludzi nie spotkaliśmy także w szkołach na swojej ścieżce edukacji? – pytał prelegent.[…]

 

Czekierda 3

Foto:www.google.pl

Piotr Czekierda

 

Jak zostać Mistrzem? Nie ma oczywiście jednej recepty. „Trudno zostać mistrzem wpisując to sobie jako cel.” – zauważył Czekierda, który odpowiedzi na to pytanie poszukiwał w regułach życia Sir Johna Templetona (fundatora Nagrody Templetona, przyznawanej przyznawane corocznie osobom indywidualnym za działania związane z pokonywaniem barier pomiędzy nauką a religią), które opisał w książce Uniwersalne prawa życia. Templeton wskazał 21 obszarów życia ważnych dla własnego rozwoju. Wśród nich jest kilka, które mają szczególne znaczenie dla nauczycieli – przyszłych Mistrzów:

    > kształtowanie postaw i przekonań (myśl – uczucie – działanie – rezultat),

    > planowanie podróży przez życie (kamienie milowe, śmiałe marzenia),

    > pokonywanie strachu,

    > przebaczenie, pokora.   […]

 

 

Cały artykuł Marcina Polaka „O dążeniu do mistrzostwa”   –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.edunews.pl

 

 

 Zostaw odpowiedź