W nowym 2022 roku koleżanka Danuta Sterna bardzo się zaktywizowała – w okresie 10-u dni zamieściła na swoim blogu 9 tekstów. Oto ich zestawienie:

 

 1 stycznia – Fazy przejmowania przez uczniów odpowiedzialność za uczenie się

 2 stycznia – Jak wprowadzać zmiany w ocenianiu?

 3 stycznia – 9 wskazówek, jak uczynić zdalną naukę lepszą

 4 stycznia – Czy jedzenie jest powiązane z trawieniem?

 5 stycznia – Wytłumacz, jak do tego doszedłeś!

 7 stycznia – Sprawa zatrudniania pracowników.

 8 stycznia – Nie narzekajmy na uczniów!

 9 stycznia – Pytania mile widziane

10 stycznia – Techniki zadawania pytań uczniom rekomendowane przez ocenianie kształtujące.

 

 

Mając to przed oczyma możecie wybrać lekturę tekstu(-ów), którego(-ych) tytuł(-y) Was zainteresował(-y), albo czytać „jak leci”. Jest w tym zestawie taki jeden, który nie określa zawartych w tym tekście treści. Dlatego poniżej zamieszczamy go w calości:

 

 

Czy jedzenie jest powiązane z trawieniem?

 

O tym jak monitorować proces nauczania i jak wykorzystać wnioski.

 

Najczęściej nauczyciele sprawdzają, jak uczniowie się uczą sprawdzianem z wiedzy uczniów. Taka ocena ma miejsce na końcu poznawania tematu, czyli zbyt późno, aby wprowadzić zmiany w nauczaniu. Warto monitorować proces na bieżąco i odpowiednio dostosowywać nauczanie. O tej potrzebie mówi ocenianie kształtujące, które polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w procesie edukacji informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega ten proces, aby:

 

-po pierwsze nauczyciel modyfikował na bieżąco swoje nauczanie,

 

-po drugie, uczeń otrzymywał informację zwrotną, pomagającą mu się uczyć.

 

Ta pierwsza część oceniania kształtującego jest mało wykorzystywana w szkołach. Trudno się temu dziwić, gdyż nauczyciele są nadmiernie obciążeni i rozliczani z wyników egzaminów, a nie z efektywności ich procesu nauczania. Jednak dostosowywanie nauczania do wniosków z monitorowania wpływa na osiągane przez uczniów efekty, a więc z wielu stron – opłaca się. Mówiąc skrótowo: jeśli nauczyciel uczy skutecznie, to uczniowie osiągają wysokie wyniki.

Jak zatem monitorować proces nauczania i jednocześnie go prowadzić?

 

Przedstawię kilka technik pozyskiwania informacji – jak przebiega proces uczenia się uczniów. Można je nazwać „mierzeniem pulsu”.

 

Mierzenie pulsu” ma na celu pozyskiwanie przez nauczyciela informacji, a nie ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów. Ważne, aby uczniowie rozumieli, że nauczyciel chce wiedzieć, jaka jest prawda i nie będzie ich oceniał. Wtedy podają informacje rzetelnie i nie boją się popełniać błędów. […]

 

Dalej Autorka rozwija myśl w kilku punktach:

 

1.Sygnalizacja – Światła i kciuki […]

2.Uczeń wybiera […]

3.Mapa myśli […]

4.Praca z błędem […]

5.Podsumowanie […]

6.Zastosowanie […]

7.Nauczanie innych […]

8.Analogia i metafora […]

 

Tekst kończą takie akapity:

 

Uwaga: kilka z tych technik (zwłaszcza 1, 2, 5 i 8) można stosować w połączeniu z inną popularną techniką oceniania kształtującego – „wyjściówkami”. Polega ona na wypełnieniu przez uczniów karteczki i pozostawienie jej nauczycielowi pod koniec zajęć lub na koniec dnia w szkole.

 

Techniki te służą wykorzystaniu przez nauczyciela informacji do planowania dalszego nauczania, powtórzenia czegoś, co nie było zrozumiałe, wyjaśnienia zawiłości i korygowania błędnych przekonań. Wiąże się to również z identyfikowaniem, gdzie potrzebne jest wsparcie i pomoc nauczyciela.

Jeśli nauczyciel tylko pozyskuje informację zwrotną i jej nie wykorzystuje, to jakby jadł bez trawienia.

 

Inspiracja artykułem Jay McTighe –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.osswiata.ceo.org.pl

 

 

 

 

 Zostaw odpowiedź