Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczyna ogólnopolską kampanię „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”.

 

Kampania jest odpowiedzią na narastający problem stosunkowo nowej formy odurzania się. Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież, dostępnych bez recepty leków, w celach pozamedycznych. Łatwy dostęp do informacji poprzez Internet może w krótkim czasie doprowadzić do nasilenia się skali problemu.

 

Celem kampanii jest  zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat ryzyka używania leków dostępnych bez recepty przez dzieci i młodzież w celach pozamedycznych oraz przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. Kampania skierowana jest do rodziców młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli.

 

Kampania adresowana jest do rodziców oraz nauczycieli, przede wszystkim poprzez przygotowane publikacje. Pierwsza z nich to podręcznik dla rodziców „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii”, natomiast druga jest to scenariusz zajęć z rodzicami dla nauczyciela „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”. 

 

Kampania prowadzona jest pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w partnerstwie takich instytucji jak: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kuratoria Oświaty, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Urzędy Marszałkowskie.

 

 

Materiały do pobrania:

 

O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii  poradnik dla rodziców 

 

Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi  scenariusz dla nauczycieli 

 

 

Źródło: www.kbpn.gov.plKomentarze niedostępne