Dziś zamieszczamy informację ze strony SBOS o badaniu, jakie ta sondażownia przeprowadziła w dniach od 7 do 17 września 2020 roku na próbie liczącej 1149 osób na temat społecznej oceny decyzji o powrocie uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach. Oto jego treść

 

Społeczne poparcie dla powrotu dzieci do szkół

Zdecydowana większość Polaków (80%) popiera decyzję rządu o powrocie uczniów do szkół. Za niesłuszną uważa ją 14% badanych. Wśród osób mających w gospodarstwie domowym dzieci w wieku szkolnym powrót do nauki stacjonarnej popiera 83% badanych.

 

 

Przekonanie o słuszności decyzji rządu przeważa we wszystkich grupach społeczno demograficznych. Stosunkowo najwięcej przeciwników powrotu dzieci do szkół jest wśród ludzi młodych: do 24 roku życia (36%), szczególnie wśród uczniów i studentów (41%).

 

Otwarcie szkół zostało przyjęte z aprobatą w elektoratach wszystkich najważniejszych ugrupowań politycznych. Najbardziej jednoznacznie popierają je wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (90%), najmniej zwolenników ma ono wśród sympatyków Lewicy (64%).

 

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (363) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

 

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:


–wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),


–wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe

respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,


–samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

 

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 września 2020 roku na próbie liczącej 1149 osób (w tym: 68,0% metodą CAPI, 20,1% – CATI i 11,9% – CAWI).

 

 

Źródło: www.cbos.pl

 Zostaw odpowiedź