Foto: Grzegorz Celejewski/Agencja Gazeta [www.polityka.pl]

 

 

Z kilkudniowym opóźnieniem prezentujemy fragmenty interesującego materiału, zamieszczonego w sobotę 12 grudnia na portalu OKO.ppress, zatytułowanego „Edukacja zdalna, to boli. 8 problemów, których władze nawet nie próbują rozwiązać”:

 

[…] Uwaga rządzących, a także opinii publicznej, skupia się na ochronie zdrowia, różnych sektorach gospodarki, a nawet otwieraniu stoków narciarskich. Kluczowa usługa publiczna, jaką jest edukacja wypadła z pola widzenia, a przecież długofalowe skutki społeczne, a nawet ekonomiczne zamknięcia szkół będą odczuwalne przez lata” – alarmują 22 organizacje społeczne, w większości edukacyjne.

 

Stanowisko „Polska edukacja w czasie i po pandemii. Problemy, zaniechania, pytania do władz” to efekt pracy kilkunastoosobowego zespołu utworzonego przez te organizacje. Specjalistki, które nad nim pracowały zachęcają do kontaktu polityków, edukatorów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych, aby rozwijać propozycje naprawy systemu, zarówno doraźnie, jak w dłuższej perspektywie (kontakty – na końcu tekstu).

 

Wobec braku rządowych analiz, konsultacji i strategii postępowania w okresie nauki zdalnej „Stanowisko” staje się też apelem do MEN, parlamentarzystów i władz lokalnych o otwartą debatę nad polską edukacją.

 

 

Polska edukacja w czasie i po pandemii. Problemy, zaniechania, pytania do władz”.

Stanowisko organizacji społecznych

 

[…] Uwaga rządzących, a także opinii publicznej, skupia się na ochronie zdrowia, problemach różnych sektorów gospodarki, a nawet otwieraniu stoków narciarskich. Więcej wiadomo o planach znoszenia ograniczeń działalności w innych branżach usługowych, niż w kluczowej usłudze publicznej, czyli edukacji.[…]

 

Jako przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się edukacją, wyrażamy nasze zaniepokojenie sytuacją polskich szkół i przedszkoli oraz długofalowymi skutkami pandemii dla osiągnięć edukacyjnych uczniów, obciążenia nauczycieli oraz rodziców.

 

Pytamy więc o strategie, plany i konkretne działania, które powinny podjąć władze oświatowe – przede wszystkim na szczeblu centralnym, ale także wojewódzkim i lokalnym.

 

Oczekujemy bieżącej i pełnej informacji o tych działaniach, a także prowadzenia otwartej publicznej debaty na temat proponowanych rozwiązań. Postulujemy uwzględnienie głosu partnerów społecznych, w tym organizacji związkowych, samorządów lokalnych, a także wszystkich, których bezpośrednio dotyka obecny kryzys – dyrektorów, nauczycielek, uczennic i uczniów, ich rodziców oraz opiekunów.

 

[…]

 

Poniżej podajemy jedynie sformułowania owych 8 problemów edukacji zdalnej, których – zdaniem autorów – władze nawet nie próbują rozwiązać. Pod każdym z tych twierdzeń znajduje się rozbudowane omówienie:

 

 

1.Edukacji zdalnej towarzyszy problem „znikania uczniów z systemu” […]

 

2.Pogarsza się kondycja psychiczną dzieci, szczególnie najmłodszych […]

 

3.Nauczyciele i nauczycielki nie dostają wsparcia (od MEN – 2 proc.) […]

 

4.Pandemia pogłębiła problemy z nierealistyczną, nadmiernie rozbudowaną i zbyt szczegółową podstawą programową […]

 

5.Dla wielu uczniów w klasach 1-3 edukacja zdalna oznacza po prostu brak systematycznej nauki     i utrudnioną socjalizację […]

 

6.Edukacja zdalna prowadzi do pogłębiania się nierówności […]

 

7.Kompetencje cyfrowe uczniów często nie odpowiadają potrzebom zdalnej edukacji […]

 

8.Pandemia pokazała problemy z przywództwem na szczeblu centralnym oraz brak zaufania do dyrektorów, szkół i nauczycieli  […]

 

 

Sygnatariusze stanowiska w sprawie Polskiej edukacja w czasie i po pandemii – TUTAj

 

 

 

Do polityków, edukatorów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych

 

Zachęcamy do korzystania z opracowanych przez nas wniosków, pytań i rekomendacji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szerszym komentarzem do tez zawartych w „Stanowisku”, zapraszamy do kontaktu:

 

>Aleksandra Czetwertyńska – a.czetwertynska@centrumcyfrowe.pl, Fundacja Centrum Cyfrowe

 

>Iga Kazimierczyk – iga.kazimierczyk@gmail.com, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji

 

>Agata Łuczyńskaagata.luczynska@szkolazklasa.org.pl, Fundacja Szkoła z Klasą

 

>Alicja Pacewicz – alicja.pacewicz@szkolazklasa.org.pl, Fundacja Szkoła z Klasą

 

>Aleksandra Saczuk asaczuk@efc.org.pl, Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego

 

>Paulina Sobiesiak-Penszko – paulina.sobiesiak@isp.org.pl, Instytut Spraw Publicznych

 

 

Cała publikacja „Edukacja zdalna, to boli. 8 problemów, których władze nawet nie próbują rozwiązać” TUTAJ

 

 

Źródło: www.oko.press

 Zostaw odpowiedź