Foto: www.grubaart.pl

 

Biblioteka w Szkole Podstawowej im. gen. J. Wybickiego w Staniszewie k. Kartuz, woj. pomorskie

 

 

Już po raz 35. obchodzimy dziś Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto to zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i rozpoczyna Tydzień Bibliotek, trwający od 8. do15. maja. Poszukiwaliśmy materiałów prasowych o tym święcie – niestety, tylko kilka lokalnych mediów zarejestrowało ten fakt. Oto jedno z nich:

 

 

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2020 inny niż wszystkie

 

Bez uroczystych obchodów, ale za to w doskonałym towarzystwie czytelników i książek… Dziś swoje święto mają wszyscy bibliotekarze! Dziś również rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”. Co prawda w wersji online, ale za to jak przystało na bibliotekarzy, kreatywnie. Sprawdź, co w menu! […] 

                                                                                              Źródło: www.raciborz.com.pl

 

 

 

W „Obserwatorium Edukacji” postanowiliśmy przypomnieć, że biblioteki to nie tylko Biblioteka Narodowa i jej liczne oddziały, biblioteki uniwersyteckie i w innych szkołach wyższych, nie tylko publiczne biblioteki wojewódzkie, powiatowe i miejskie, a także niezliczone biblioteki rejonowe, gminne, wiejskie i ich filie, ale także biblioteki szkolne. I dziś jest to także święto pracujących tam bibliotekarek i – nielicznych – bibliotekarzy.

 

 

Składamy im z tej okazji najserdeczniejsze życzenia, aby nigdy nie zbrakło im żarliwych czytelników.

 

Foto: www.brzeg.pl

 

 

 

Komentarz redaktora

 

Postanowiłem z tej okazji udokumentować mój szczególny stosunek do funkcji książki w procesie rozwoju młodego człowieka, a także wielką atencję i wdzięczność do tych, którzy dzieciom i młodzieży owe skarby kultury – narodowej i całej ludzkości – udostępniają, do bibliotekarzy szkolnych, napisanym przeze mnie przed sześćdziesięcioma laty wierszem, zatytułowanym „Książki”. Dedykowałem go Pani Marii Broniewskiej – bibliotekarce ze Szkoły Podstawowej nr 135 w Łodzi na Nowym Złotnie, którą ukończyłem w 1958 roku, i której zawdzięczam wprowadzenie mnie w świat książek i rozbudzenie – jak się okazało nigdy nienasyconego – głodu czytania.

 

Oto początek tego młodzieńczego (16-o latka) wiersza i link do pliku z pełna jego wersją:

 

 

Bibliotekarce ze Szkoły Podstawowej nr 135 w Łodzi

Pani Marii Broniewskiej

 

                                                                  Książki

 

Książki, o przyjaciele z dawnych lat!

Bajeczny kraj wygląda z waszych kart.

To dzięki wam poznałem inny swiat,

Ja wiem, co on był wtedy dla mnie wart.

 

On wtedy ukształtował duszę mą,

On stworzył to, czym żyję ja do dziś,

Do niego wciąż się myśli moje rwą,

Bo on rozjaśnił wtedy moją myśl. […]

 

 

Cały wiersz „Książki” – TUTAJZostaw odpowiedź