Foto:www.google.pl

 

Dokładnie 40 lat temu do Łodzi dotarła smutna wiadomość: zmarł prof. Aleksander Kamiński. Dla kilku pokoleń Polaków znany przede wszystkim jako autor, dziś określamy to mianem „kultowej”, książki „Kamienie na szaniec”. Dla osób, które mają w swej biografii przynależność do ZHP – to przede wszystkim jeden z tych, którzy ten Związek tworzyli – jeszcze przez II Wojną Światową, to główny pomysłodawca i metodyk ruchu zuchowego, autor książekAntek Cwaniak”, Książka wodza zuchów” i „Krąg Rady”,komendant szkół instruktorów harcerskich w Nierodzimiu i Górkach Wielkich, a po wojnie – Przewodniczący ZHP, a przede wszystkim spirytus movens t.zw. Zjazdu Łódzkiego w grudniu 1956 roku, dzięki któremu mogło się w Polsce odrodzić, choć nie do końca niezależne, harcerstwo.

 

 

 

Nieprzypadkowo właśnie harcerze wspominali dziś tę rocznicę. W Komendzie Chorągwi Łódzkiej ZHP, od 1998 roku noszącej imię  Aleksandra Kamińskiego, otwarto dziś okolicznościową wystawę, ukazującą drogę życiową i dorobek Patrona.

 

 

W uroczystości otwarcia wzięła udział komendantka Chorągwi Łódzkiej dh. hm. Natalia Patorska-GrzelewskaPo jej lewej ręce stoi hm. Krzysztof Jakubiec, który chwilę później wygłosił gawędę o druhu Aleksandrze Kamińskim, jego trudnym, ale jakże bogatym i godnym życiu.

 

 

Ale dla nas, nauczycieli,  Aleksander Kamiński to przede wszystkim  wychowawca, pedagog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej na tej uczelni.

 

 

 

Dla wszystkich, którzy aktualnie poszukują drogi odnowy polskich szkół, niech profesor Kamiński stanie się jedną z postaci, których myśl pedagogiczna wyprzedziła swoją epokę, którego wydana w 1965 roku książka „Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza”, po odsianiu fraz, bez których nie mogła by w tamtym czasie wyjść drukiem, nie tylko nic nie straciła na swej wartości, ale nadal może być inspiracją dla nauczycieli, poszukujących wskazówek do innych niż autorytarny model relacji nauczyciel – uczeń.

 

 

Aby nie być gołosłownym – zamieszczamy spis treści tej książki  – TUTAJ

 

 

 

Wszystkich, którzy chcieli by wzbogacić swą wiedzę o profesorze Aleksandrze Kamińskim, który w jednym ze swoich życiorysów napisał „zawodem moim było wychowawstwo, odsyłamy do obszernej i rzetelnej biografii Profesora: Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego”, wydanej w 1999 roku pod redakcją Ireny Lepalczyk i Wiesława Ciczkowskiego.

 

 

Już wkrótce na stronie „Obserwatorium Edukacji” zostanie zamieszczone osobiste wspomnienie o Profesorze Aleksandrze Kamińskim i roli, jaką odegrał On w drodze zawodowej redaktora OE. [WK]Zostaw odpowiedź