Na stronie „Portalu Samorządowego” znaleźliśmy tekst, zatytułowany Startuje matura 2018. Ponad 30 proc. zdających powtarza egzamin”, który obok informacji znanych z innych źródeł, umożliwia zdobycie informacji o pow-  szechnie mało znanych faktach. Źródłem tej wiedzy jest dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik*. Oto kilka fragmentów z tej publikacji:

 

 

Foto: www.google.pl [Wojciech Kusiński/Polskie Radio]

 

Dr Marcin Smolik

 

[…] … podobnie jak w ubiegłych latach, nie zabraknie też osób, które zdecydowały się ponownie przystąpić do matury, żeby przystąpić do egzaminu z kolejnego przedmiotu albo po to, żeby podwyższyć wynik z przedmiotu, do którego przystępowały w latach ubiegłych. – Takich osób jest prawie 140 tysięcy. Jeśli wzięlibyśmy wszystkich maturzystów, to jedną trzecią stanowią osoby, które egzamin zdają ponownie – powiedział Smolik.

 

Dalej dowiadujemy się, że zakres sprawdzanej egzaminem maturalnym wiedzy określony został w aktualnie obowiązującej w liceach i technikach podstawach programowych  kształcenia ogólnego i ostatnie matury z tak przygotowanymi na tych podstawach arkuszami odbędą się w roku 2022. –„Po tym czasie – od 2023 r. w liceum i od 2024 r. w technikum – egzamin maturalny będzie obejmował to, co jest określone w najnowszej podstawie programowej, która w LO i technikum wejdzie w życie w 2019 roku. .

 

W dalszej części publikacji można tam przeczytać, że dyrektor Smolik poinformował, iż w różnych krajach stosowane są różne podejścia do określania zakresu wiedzy, wymaganej na egzaminie maturalnym, lub jego odpowiedniku.

 

[…] …są takie kraje, w których to, co jest sprawdzane na egzaminie, regulują odrębne dokumenty, tak jak u nas kiedyś – standardy wymagań egzaminacyjnych i wreszcie są takie kraje, jak na przykład Stany Zjednoczone, gdzie odpowiednik naszej matury, czyli egzamin SAT, to jest tak naprawdę egzamin, który nie sprawdza żadnego konkretnego programu czy żadnego konkretnego zakresu wymagań określonych w takim, czy innym programie nauczania. Jak dodał: to jest taki ogólny test umiejętności pisania, czytania i test umiejętności logicznego rozumowania.

 

 

Cały tekst „Startuje matura 2018. Ponad 30 proc. zdających powtarza egzamin”  –  TUTAJ

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

*Marcin Smolikdoktoryzował się w maju 2008 roku.  Na stanowisko dyrektora CKE został powołany 22 lipca 2014 roku przez minister Joannę Kluzik-Rostkowską. Do tego dnia  – od grudnia 2013 roku – kierował CKE jako p.o.  dyrektora . Wcześniej –  od maja 2012 r. –  był w CKE kierownikiem Wydziału Sprawdzianu i Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego. Jak z tego wynika ma już sześcioletnie doświadczenie w organizowaniu egzaminów maturalnych i potwiedzone egzaminem doktorskim kompetencje w tym zakresie.

 

 

UWAGA: Podkreślenia i pogrubienia fragmentów cytowanego  tekstu – redakcja OE.Zostaw odpowiedź