Na stronie portalu OBYWATELA DLA DEMOKRACJI zamieszczono informację o seminarium, jakie odbyło się 24 kwietnia w Warszawie, a które poświęcone było promocji polskiego tłumaczenia podręcznika Rady Europy „Zakładki”. Oto treść tej relacji:

 

Ponad 70 doradców i doradczyń metodycznych, nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek wzięło udział w seminarium „21 sposobów przeciwdziałania mowie nienawiści”, podczas którego zaprezentowano polskie tłumaczenie podręcznika Rady Europy „Zakładki”.

 

phoca_thumb_l_dsc_7967_800_x_600

Foto:www.ore.edu.pl

 


W imieniu organizatorów, seminarium otworzyły: Marlena Fałkowska z Ośrodka Rozwoju Edukacji, Anna Rozicka z Fundacji im. Stefana Batorego oraz Małgorzata Dymowska z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA). W początkowej części spotkania udział wzięła również Urszula Augustyn – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach, która powitała uczestników i uczestniczki seminarium oraz podziękowała wszystkim, którzy prowadzą działania antydyskryminacyjne w szkołach.

 

Podczas pierwszej sesji eksperckiej o mowie nienawiści – skali zjawiska, jego przejawach i konsekwencjach mówił Wiktor Soral, psycholog i stały współpracownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Alicja Pacewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej podkreśliła wagę większego wsparcia ze strony systemu oświaty dla edukacji antydyskry- minacyjnej oraz przedstawiła kilka dobrych praktyk – projektów przeciwdziałających mowie nienawiści realizowanych w polskich szkołach. Karolina Kwiatkowska, pedagog i asystentka edukacji romskiej, opowiedziała o kluczowej roli otwartego dialogu między grupą większościową a mniejszościami w działaniach mających zapobiegać dyskryminacji i mowie nienawiści. Ważne jest także bezpośrednie wsparcie dzieci z grup mniejszościowych. Dariusz Grzemny ze Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, opowiadając o 10 powodach, dla których warto sięgnąć po „Zakładki”, dokonał prezentacji całego podręcznik Rady Europy. Na koniec pierwszej części seminarium Jan Dąbkowski ze Stowarzyszenia „Polis” opowiedział o działaniach kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” prowadzonych w Polsce, z których mogą korzystać również szkoły.

 

 

phoca_thumb_ WARSZTATY

 

W drugiej części warsztatowej uczestnicy i uczestniczki seminarium mogli poznać „Zakładki” w praktyce. Trenerki Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) – Dominika Cieślikowska, Małgorzata Jonczy-Adamska, Kinga Karp oraz Elżbieta Kielak poprowadziły sesje warsztatowe pokazujące konkretne ćwiczenia związane z przeciwdzia- łaniem mowie nienawiści, które można wykorzystać w pracy z młodzieżą.

 

Seminarium zakończyło ciesząca się ogromnym powodzeniem sesją inspiracji. W konwencji open space (dosłownie „otwarta przestrzeń”) uczestniczki i uczestnicy doświadczyli kilkunastu różnych działań antydyskryminacyjnych gotowych do zastosowania w szkołach. Wśród propozycji znalazło się m.in. malowanie równościowych toreb, organizacja happeningów, malowanie muralu, organizacja Żywej Biblioteki, zamalowywanie hejtów, foto-aktywizm czy sprzątanie internetu z nienawiści. Dla wszystkich zainteresowanych dostępne były również aktualne publikacje: „Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych” Fundacji im. Stefana Batorego oraz „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona” Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA).

 

 

Seminarium zostało zorganizowane w partnerskiej współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji im. Stefana Batorego oraz Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

 

Tekst: Marta Rawłuszko, TEA

 

 

Źródło: www.ngofund.org.pl

 
Warto porównać jak to samo wydarzenie zrelacjonowano na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji – TUTAJ

 

 

Pełna treść publikacji Rady Europy: „Zakładki. Podręcznik o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka” – TUTAJZostaw odpowiedź