Wczoraj na stronie MEN zamieszczono komunikat o tym, że minister Zalewska złożyła swój podpis pod rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Zanim zostanie ono – wraz z załącznikami – opublikowane w Dzienniku Ustaw muszą pod nim złożyć swój podpis ministrowie: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska.

 

Oto wybrane fragmenty tego komunikatu:

 

Nowe ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

-klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej);

-branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej);

-szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

W czteroletnim liceum ogólnokształcącym i w pięcioletnim technikum – od 1 września 2019 r., a w branżowej szkole II stopnia – od 1 września 2020 r.[…]

 

Reforma edukacji to wprowadzenie do ośmioletniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: geografii, biologii, chemii i fizyki. Będą one włączane stopniowo:

-geografia i biologia –od klasy piątej,

-chemia i fizyka – od klasy siódmej.

-drugi język obcy nowożytny – także od klasy siódmej.

 

W szkole podstawowej będzie ponadto możliwość organizowania, zaczynając od klasy siódmej, oddziałów dwujęzycznych.

 

W szkole podstawowej zmienią się również nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zamiast zajęć komputerowych – informatyka, zamiast zajęć technicznych – technika, a w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie.

 

Ramowy plan nauczania w szkołach zawodowych

 

W miejsce trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych powstaną trzyletnie branżowe szkoły I stopnia (rok szkolny: 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020) dla absolwentów gimnazjum, a w kolejnych latach szkolnych dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych – stąd dwie wersje ramowych planów nauczania.[…]

 

Godziny do dyspozycji dyrektora

W rozporządzeniu wskazano, że godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, mogą być przeznaczone na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów, a w przypadku:

-szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych;

-liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.[…]

 

Klasy wstępne w dwujęzycznych liceach i technikach

W liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, za zgodą organu prowadzącego, będzie mogło być prowadzone kształcenie w klasie wstępnej o rocznym okresie nauczania. To spełnienie postulatów, szczególnie liceów ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, w których drugim językiem nauczania jest tzw. język „niszowy” – język rzadziej wybierany i mniej „dostępny” niż język angielski.[…]

 

 

Cały komunikat „Ramowe plany nauczania – rozporządzenie podpisane”  –  TUTAJ

 

Pełna treść rozporządzenia  –  TUTAJ

 

Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej  –  TUTAJ

Ramowy plan nauczania dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego  –  TUTAJ

Ramowy plan nauczania dla 5-letniego technikum  –  TUTAJ

Wszystkie źródłowe teksty, w tym: uzasadnienia i komplet  załączników  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź