Tomasz Trela

Foto: www.facebook.com

Wiceprezydent Tomasz Trela podczas jednej z dzielnicowych konsultacji społecznych

 

 

Na stronie UMŁ zamieszczono komunikat: „Konsultacje oświatowe jeszcze trwają”. Oto jego fragmenty:

 

Prawie 1000 osób uczestniczyło w otwartych dla mieszkańców Łodzi spotkaniach zorganizowanych w ramach konsultacji społecznych reformy oświaty. Kolejnych ponad 450 osób podzieliło się swoją opiniami, spostrzeżeniami i sugestiami oraz zadało pytania na dostępnym w ramach konsultacji forum samorządowym.

 

Liczba uczestników tych spotkań pokazuje, że były one potrzebne. Rodzice, nauczyciele, uczniowie, a także łodzianie chętnie dzielili się swoimi obawami, wątpliwościami, zgłaszali własne rozwiązania – powiedział Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. – Szkoda tylko, że podobne konsultacje nie odbyły się wcześniej z udziałem pana wojewody oraz kuratora oświaty, bo to są osoby reprezentujące rząd, czyli pomysłodawcę zmian.

 

Przez cały miniony tydzień z mieszkańcami poszczególnych dzielnic spotykali się dyrekcja i przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz wiceprezydent Tomasz Trela. Dyskusje o planowanych zmianach bywały gorące, […]Uczestnicy spotkań zgłaszali różne postulaty i sugestie, sporo emocji budziło planowane przenoszenie liceów do nowych siedzib m.in. VI, VIII i XII LO, sugerowane przenoszenia do innych lokalizacji szkół podstawowych czy zmiany obwodów szkół.[…]

 

To nie koniec konsultacji, do piątku 20 stycznia, można jeszcze zabrać głos na forum pod adresem: forum.samorzad.lodz

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 

 

 

Temat konsultacji społecznych wokół nowej sieci szkół podstawowych i ich rejonów podjęła także TV TOYA:

 

 

Program informacyjny <WYDARZENIA>  –  Podsumowanie konsultacji społecznychZostaw odpowiedź