1a

 

W dniu 26 kwietnia, pod hasłem „Łódzkich rzek nie zanieczyszczamy, o czystą wodę codziennie dbamy”, w  Centrum Handlowo – Rozrywkowym „Sukcesja” w Łodzi, odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci, których celem było wykonanie plakatów zachęcających mieszkańców Łodzi do dbania o czystość łódzkich rzek oraz oszczędne gospodarowanie wodą. Wydarzenie to zainicjowali: dyrekcja i nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 208 w Łodzi, a mogło się ono odbyć dzięki życzliwej współpracy CH-R „Sukcesja”.

 

 1

 

W warsztatach wzięły udział placówki należące do Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi: Przedszkola Miejskie nr 8, 23, 36 i oczywiście nr 208 oraz Publiczne Przedszkole „Sezamkowo”.

 

 

W wyniku twórczej pracy przedszkolaków powstały barwne plakaty wykonane różnymi technikami plastycznymi.

 

2

 

 3

 

 

4

 

6

 

Z wykonanych prac została zorganizowana wystawa plakatów pod hasłem „Łódzkich rzek nie zanieczyszczamy, o czystą wodę codziennie dbamy”, którą można oglądać na terenie Centrum Handlowo – Rozrywkowym Sukcesja w Łodzi.

 

 7

 

 

Na podstawie informacji i zdjęć
nadesłanych przez Magdalenę Grzanek.
nauczycielkę PM Nr 208 w Łodzi,
opracował Włodzisław Kuzitowicz

 Zostaw odpowiedź