Fundacja Edukacyjna ”Perspektywy” opublikowała tegoroczny, już 18-y, ranking szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników), do którego przeanalizowano dane z 2167 liceów ogólnokształcących i 1817 techników. Ranking, to wykaz 500 najlepszych polskich liceów i 300 techników, ułożony według malejącej liczby uzyskanych punktów.

 

Logo  tarcza

 

Został on przygotowany w oparciu o pozyskane wyniki egzaminów maturalnych (na poziomie obowiązkowym i rozszerzonym) oraz odniesione przez uczniów tych szkół sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. W przypadku techników uwzględniono także wyniki egzaminów zawodowych.

 

 

Zasady rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni wyższych, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Kapitule przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

10 najlepszych liceów w rankingu „Perspektywy 2016”

 

1. XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
2. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
3. Liceum Akademickie UMK w Toruniu
4. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
5. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
6. III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
7. 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie
8. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie
9. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie
10. LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie

 

Z grona łódzkich liceów na najwyższym – 19. miejscu uplasowało się, tradycyjnie, I LO im. M. Kopernika, z tym, że w stosunku do roku ubiegłego jest to spadek o 2 pozycje.

 

Oto plik PDF – „Miejsca łódzkich liceów w tegorocznym rankingu”
Pełna tabela rankingu 500 liceów objętych rankingiem   –  TUTAJ

 

 

 

 10 najlepszych techników  w rankingu „Perspektywy 2016”

 

1. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
2. Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie                                                              3.Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu
4. Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP w Bydgoszczy
5. Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji w Poznaniu
6. Technikum nr I w ZS Polit. im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
7. Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie
8. Technikum w ZSE im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu
9. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie
10. Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjalnych w Krośnie

 

 

Z grona łódzkich techników najwyższe – 17.  miejsce zajmuje Technikum nr 10 w ZSP nr 10 im. Jana Szczepanika, z tym, że w stosunku do roku ubiegłego jest to spadek o 4 pozycje.

 

 

Oto plik PDF – „Miejsca łódzkich techników w rankingu tygodnika”

 

 

Pełna tabela rankingu 300 techników objętych rankingiem  –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.perspektywy.pl

 

 

Warto także przeczytać w „Gazecie Wyborczej” artykuł, zatytułowany: „Najlepsze technikum w Polsce. Mistrzowie z wiejskiej szkoły

 

 

W  wydaniu „papierowym” artykuł nosi tytuł ” Mistrzowie z wiejskiej szkoły”, a – moim zdaniem – bardziej oddający prawdę byłby tytuł Mistrzowie ze szkoły w najbogatszej gminie w Polsce – w Kleszczowie!” [WK]Zostaw odpowiedź