7 lipca „Głos Nauczycielski” przypomniał apel Zarządu Głównego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, skierowany do nauczycieli o aktywny udział, każdego według jego możliwości, w obronie zagrożonej Ojczyzny.

 

                          Ten historyczny materiał zilustrowano zdjęciem grupy żołnierzy w okopach:

 

 

Grupa polskich żołnierzy w okopie podczas wojny polsko-bolszewickiej (1919 r.) Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego (Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji)

 

 

A oto zamieszczony tam skan strony tytułowej „Głosu Nauczycielskiego” z 15 sierpnia 1920 roku:

 

 

Z dalszej części tej publikacji można dowiedzieć się, m.in., że:

 

[…] Kolejny Głos Nauczycielski na pierwszej stronie zamieścił komentarz pod tytułem: „Z otchłani nocy na drogi słońca”, a następnie poinformował, że przy Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 11 sierpnia 1920 r. został utworzony Komitet Obrony Narodowej ze Stefanem Szelągowskim na czele. Komitet ten wyłonił sekcje: propagandy, odżywiania żołnierza, chrzestnych matek, sanitarną, opieki nad nauczycielem żołnierzem i jego rodziną, szycia bielizny dla żołnierzy, straży obywatelskiej i finansową. […] Nauczyciele utworzyli też liczącą łącznie 124 osoby straż obywatelską i pełnili służbę wartowniczą na warszawskiej Cytadeli. Z kolei sekcja finansowa zachęcała nauczycieli szkół powszechnych do opodatkowania się na cele obronne państwa.[…]

 

 

Cały artykuł „Ojczyzna w potrzebie! Sto lat temu Związek wzywał nauczycieli do obrony kraju przed bolszewikami” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.glos.pl

 Zostaw odpowiedź