Foto: www.natemat.pl

 

                                                        Szymon Hołownia – kandydat na Prezydenta RP

 

 

Już przed trzema tygodniami (7 maja) na portalu „mama:Du” zamieszczono obszerny tekst autorstwa Ewy Bukowieckiej-Jamik, zatytułowany „Likwidacja MEN i kuratoriów to tylko część jego planu! Sprawdziliśmy edukacyjny program Hołowni”. Widocznie niezbyt dokładnie penetrujemy internetowe obszary „okołoedukacyjne”, gdyż dopiero wczoraj tekst ten przykuł naszą uwagę.

 

Oto jego dwa początkowe akapity:

 

Szymon Hołownia w ramach kampanii prezydenckiej przedstawił polskim wyborcom swoją wizję edukacji. Wizję, która wzbudziła wiele emocji, bo jej autorzy utarli nosa Ministerstwu Edukacji Narodowej i nie tyle wytknęli błędy systemu, co podali na tacy rozwiązania. Niektórzy kręcą nosem, inni nie dowierzają, ale co najważniejsze, wielu odzyskało nadzieję. […]

 

Wizję Hołowni niektórzy nazywają w dyskusjach idylliczną, piękną, lecz niemożliwą do realizacji. „Bo przecież prezydent nie ma takiej mocy„, „bo to tylko idee bez rozwiązania„. […]

 

 

Cały artykuł Ewy Bukowieckiej-Jamik „Likwidacja MEN i kuratoriów to tylko część jego planu! Sprawdziliśmy edukacyjny program Hołowni”   –   TUTAJ.

 

Ale przede wszystkim zapraszamy do zapoznania się z dokumentem, który stał się podstawą prezentowanego powyżej tekstu:

 

 

Edukacja dla przyszłości, Przyszłość dla edukacji

 

 

Wstęp

 

Edukacja to przyszłość. To nie jest żaden frazes czy utarty slogan – edukacja jest podstawą wszystkiego.

 

Zależy mi na stworzeniu niezależnego, odpowiedzialnego i długofalowego programu rozwoju systemu edukacji. Systemu zaplanowanego i realizowanego przy udziale wielu środowisk, wolnego od nacisków partyjnych. Zależy mi na budowaniu społecznego zaufania do szkoły jako instytucji rozwijającej potencjał młodego człowieka. Zdaję sobie sprawę, że prezydent nie ma decydującego wpływu na kształt tego systemu. Chcę jednak, aby Pałac Prezydencki stał się miejscem, w którym będą się wykuwać nowoczesne idee dla edukacji. W którym spotykać się będą ludzie, którzy edukację na co dzień współtworzą. Problem edukacji będzie dla mnie istotny w ramach rozmów prowadzonych z rządem w ramach Rady Gabinetowej. Oprócz tego będę występował z gotowymi propozycjami zmian w tym zakresie w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej lub jako współtwórca inicjatyw obywatelskich.

 

Dziś system polskiej oświaty jest chory. Żeby go uleczyć, potrzeba zmian systemowych, prawnych i mentalnych. Szkoła musi odpowiadać na rzeczywiste potrzeby uczniów i środowiska lokalnego. Ta zmiana dokona się tylko wtedy, gdy powierzymy edukację prawdziwym ekspertom, gdy zaufamy ich wiedzy i doświadczeniu.

 

Nasza szkoła będzie wypuszczać w świat mądrych, kreatywnych, myślących krytycznie i szczęśliwych obywateli, gdy pozwolimy jej na zwiększenie autonomii i położymy nacisk na budowanie relacji w każdym z obszarów jej funkcjonowania. Fundamentalne jest – a potwierdzają to choćby badania PISA 2019 – że polski uczeń jest dziś nieszczęśliwy, czuje się osamotniony, a szkoła nie uczy go relacji, umiejętności nawiązywania znajomości oraz przyjaźni, nie buduje poczucia własnej wartości i związanej z nią otwartości. To musi się zmienić. Edukacja to relacja. Żeby móc prawidłowo funkcjonować człowiek potrzebuje innych ludzi. Jesper Juul, światowej sławy autorytet z dziedziny edukacji, podkreślał, że dzisiaj potrzebujemy ludzi kreatywnych, krytycznych i odpowiedzialnych za siebie, dlatego tak ważne jest nawiązanie pozytywnych relacji nauczyciela z uczniami. Są one podstawą efektywnej nauki, tajemnicą sukcesu w nauczaniu. Szkoła musi stać się miejscem budowania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu, szacunku i empatii.[…]

 

                          

                        Oto śródtytuły kolejnych części tego dokumentu:

 

 

I.FUNDAMENT – NAUCZYCIELKI I NAUCZYCIELE

 

II.KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ ZAMIAST KURATORIÓW

 

III.NOWA SZKOŁA – ZMIANA ISTOTY ZAMIAST REFORMY STRUKTURY

 

IV.EDUKACJA, KULTURA, SZTUKA I KREATYWNOŚĆ

 

V.PASJE, PLANY I WYMARZONE ZAWODY

 

VI.FUNDAMENTY EDUKACJI

 

VII.EDUKACJA CZUŁYM NARRATOREM, WNIKLIWYM OBSERWATOREM I AKTYWNYM WSPÓŁKREATOREM

 

 

x            x             x

 

Po tekstem podpisali się, obok kandydata na Prezydenta RP Szymona Hołowni:

Przemysław StarońMateusz MielczarekMarta Młyńska, Jan Modrzyński.

 

 

Cały dokument „Edukacja dla przyszłości, Przyszłość dla edukacji.” – TUTAJ

 

 

Źródło: www. holownia2020.pl

 

 

 

 

 



Zostaw odpowiedź