Wczoraj (10 października) w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, po raz 25. odbyła się uroczystość wręczenia wyróżniającym się uczennicom i uczniom stypendiów, a wybitnym nauczycielom – nagród, przyznanych przez Kapitułę, powołaną przy Łódzkim Stowarzyszeniu Pomocy Szkole.

 

 

 

Tę szczególna, z okazji jubileuszu 25. uroczystości przyznawania tych stypendiów i nagród, galę otworzyła Przewodnicząca ŁSPSz Pani Iwona Bartosik, witając licznie przybyłych aktualnych i byłych fundatorów, w tym wielu byłych prezydentów miasta, a także aktualnego wiceprezydenta m. Lodzi Tomasza Trelę. Szczególnie serdecznie powitała pierwszego przewodniczącego ŁSPSz – Pana Henryka Czyżewskiego, a także przybyłą na tę uroczystość z Warszawy Panią Zofię Grzebisz-Nowicką – przewodniczącą Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

 

 

W pierwszej części uroczystości dokonano wręczenia dyplomów przyznania stypendium wyróżnionym uczniom. My zaprezentujemy jedynie kilka zdjęć, ilustrujących akty wręczania tych dyplomów.

Na zdjęciach stypendystom towarzyszą fundatorzy lub oficjele:

 

 

 

Angelika Słubik – uczennica Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.

Szczególnie uzdolniona artystycznie, muzycznie i teatralnie, słuchaczka wykładów z zakresu nauk przyrodniczych na Politechnice Łódzkiej, regularnie uczestniczy w zajęciach terenowych w Ogrodzie Botanicznym, wolontariuszka
i społecznik.

 

 

Jan Odyniec – uczeń XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

Wszechstronnie uzdolniony, organizator szkolnych przedsięwzięć, wolontariusz, upominający się o prawa człowieka, dostrzegający potrzebę szanowania praw zwierząt.

 

 

Informacja o wszystkich uczennicach i uczniach, którzy odebrali dyplomy przyznania stypendiów  –  TUTAJ 

 

 

 

Rodzinne zdjęcie” wszystkich wyróżnionych wraz z fundatorami stypendiów

 

 

 

 

 

W przerwie zebrani mogli wysłuchać minireczitalu gitarowego w wykonaniu jednej z wyróżnionych uczennic – Zuzanny Granek – uczennicy Szkoły Muzycznej II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi.

 

 

WRĘCZENIE NAGRÓD WYRÓŻNIONYM NAUCZYCIELOM

 

Także i w tym przypadku zilustrujemy ten fragment uroczystości kilkoma, przykładowymi, zdjęciami. Laureatkom i laureatom towarzyszą fundatorzy lub oficjele, wręczający dyplom nagrody – stoją po prawej stronie zdjęcia:

 

 

Katarzyna Gala – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.

Była koordynatorką realizacji innowacji pedagogicznej „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole” –której celem było stworzenie w szkole klimatu opartego na pedagogice dialogu i wspólnoty szkolnej wzajemnie się od siebie uczącej.

 

 

 

Aleksandra Frankenberg – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach.

W swojej pracy podejmuje szereg działań z zakresu edukacji ekologicznej. Uczestniczyła wraz z uczniami w międzynarodowym programie badawczym GLOBE oraz w warsztatach „Badania meteorologiczne, obserwacja pogody”. Była koordynatorem akcji „Kropelka wody na wagę złota” skierowanej do uczniów i ich rodziców.

 

 

Bogusław Olejniczak – Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

Wieloletni Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi, założyciel XI Językowego Liceum Ogólnokształcącego. Prezentuje styl zarządzania szkołą oparty na współdziałaniu i wzajemnej współpracy. Jest otwarty na pomysły, sugestie i inicjatywy nauczycieli. Umiejętnie i skutecznie wspiera nauczycieli w działaniach i dążeniach, których celem jest wysoka jakość pracy szkoły.

 

 

 

Jan Antoniak – emerytowany nauczyciel Pałacu Młodzieży w Łodzi.

Jego uczniowie wielokrotnie zdobywali tytuły laureata lub finalisty Olimpiady Chemicznej, oraz czołowe miejsca w różnorodnych konkursach chemicznych i złote medale w międzynarodowych olimpiadach chemicznych, łącznie 41 uczniów uzyskało tytuł laureata, a 11 uczniów uzyskało wyróżnienie w Olimpiadach Chemicznych. Wielu uczniów zostało laureatami Konkursu Chemii Organicznej, konkursu Chemii Nieorganicznej oraz konkursu Akademii Ciekawej Chemii. Wielokrotnie organizował letnie wyjazdy dla młodzieży: obozy górskie, obozy nauki jazdy konnej.

 

 

Informacja o wszystkich nauczycielach którzy odeprali dyplomy przyznania im nagród   –   TUTAJ

 

 

 

Rodzinne zdjęcie” nagrodzonych nauczycieli wraz z fundatorami nagród.

 

 

W końcowej części XVI Gali wręczania stypendiów i nagród Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Przewodnicząca Iwona Bartosik wręczała pamiątkowe upominki wszystkim byłym i aktualnym fundatorom stypendiów i nagród, a następnie wszyscy zostali zaproszeni do Sali Jadalnej na poczęstunek.

 

 

 

Z wykorzystaniem informacji uzyskanych

od organizatorów uroczystości

relację (tekst i zdjęcia) zredagował

Włodzisław Kuzitowicz

 

 

 

Zobacz także:

 

>Krótka relacja w TV TOYA – WSPIERAMY UCZNIOWSKIE TALENTY    –    TUTAJ

 

 

>Artykuł z bogatą galerią zdjęć w „Dzienniku Łódzkim” – „Gala wręczenia stypendiów dla uczniów i nagród dla nauczycieli od Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole 2019”   –   TUTAJZostaw odpowiedź