Prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas wystąpienia w Sejmie, w którym prezentował – w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej – obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.

 

Zgodnie ze złożoną wczoraj deklaracją poniżej udostępniamy – zaczerpnięty ze strony ZNP –  tekst wystąpienie Prezesa Sławomira Broniarza oraz – wystąpień przedstawicieli klubów i kół poselskich oraz wiceministra Dariusza Piontkowskiego, pozyskane ze sprawozdania stenograficznego z drugiego dnia 48 posiedzenia Sejmu.

 

 

Oto fragmenty wystąpienie Prezesa ZNP Sławomira Broniarza w Sejmie w dniu 9 lutego 2022,  jako przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej:

 

Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Wysoka Izbo!

 

Przedstawiam Wysokiej Izbie obywatelski projekt zmian w ustawie – Karta Nauczyciela, opracowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, poparty podpisami ponad 250 tys. obywateli.

 

Naszą inicjatywę nazwaliśmy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”, choć w rzeczywistości powinniśmy ją określić mianem ustawy ratunkowej. Tak, proszę Państwa, to ustawa, która w pierwszej kolejności nie tyle zapewni nauczycielom podwyżki, ale stanie się szansą na uratowanie tego, co stopniowo, z roku na rok rozsypuje się w każdej z ok. 30 tys. placówek oświatowych w Polsce – jakości kształcenia i dobrych warunków nauki dla naszych dzieci i wnuków.

 

Wysoka Izbo,

Jakość kształcenia zależy w dużym stopniu od tego kto uczy polskie dzieci i młodzież, kto pracuje z dziećmi w przedszkolach i uczniami w szkołach oraz placówkach oświatowych. Jednym z największych problemów w oświacie są obecnie niedobory kadrowe. Nauczycieli brakuje, a powodem jest poziom wynagrodzeń w oświacie.

 

Brak nauczycieli nie jest zjawiskiem lokalnym, specyficznym dla tego czy innego regionu. To zjawisko masowe.

 

Wysoka Izbo!

Według niedawnego raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat warunków nauczycieli, w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021 blisko połowa dyrektorów (46 proc.) zgłaszała trudności ze znalezieniem nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach. Najczęściej chodziło o nauczycieli fizyki (33 proc.), matematyki (32 proc.), chemii (24 proc.), jęz. angielskiego (20 proc.) i informatyki (18 proc.). […]

 

Ta trudna sytuacja kadrowa najbardziej dotyka uczniów potrzebujących szczególnej pomocy i dodatkowego kontaktu z nauczycielem lub specjalistą. W efekcie braku nauczycieli, szkoły muszą ograniczać zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W prawie co czwartej szkole takich zajęć nie organizuje się w ogóle!

Na to wszystko nałożył się dramat wywołany przez pandemię COVID-19. Polscy uczniowie są najbardziej dotknięci pandemią, jeśli chodzi o kraje uprzemysłowione. Według raportu OECD, organizacji zrzeszającej 35 wysoko rozwinięte kraje świata, z września 2021 r., jedynie w Meksyku lockdown w szkołach trwał dłużej niż w Polsce. Z badania zrealizowanego przez Evidence Institute dla Warszawy wynika, że w efekcie dwóch lat pandemii, kolejnych lockdownów, a także reformy Anny Zalewskiej, uczniowie stracili przeciętnie dwa lata nauki. […]

 

Wysoka Izbo!

Nasz projekt ma uratować polską szkołę przed odejściem najlepszych specjalistów do innych branż, zapewnić dzieciom wsparcie dobrze przygotowanych i wykształconych nauczycieli oraz utrzymać jakość edukacji na poziomie, jakiego nie będziemy się w Europie wstydzić. Nauczycielom natomiast nasz projekt gwarantuje zarobki na w miarę stabilnym poziomie, chroni ich przed koniecznością pracy na drugim etacie, a ich rodziny od troski, czy w tym miesiącu wystarczy na opłacenie czynszu.

 

Dlatego, zgodnie z naszym pomysłem, wysokość średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powinna stanowić określony procent przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w III kwartale roku wcześniejszego.

 

Proponujemy, by w art. 30 ust. 5 KN zapisać, że stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określa w rozporządzeniu ministerstwo edukacji, ale kwota wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym stanowi co najmniej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

 

 

Wysoka Izbo!

W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w imieniu obywateli, którzy swoimi podpisami wsparli projekt przygotowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, zwracam się do Pań i Panów Posłów o uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, czyli – inicjatywy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”.

 

Zwracam się o to, aby Wysoka Izba przychyliła się do naszego projektu i swoja decyzja przyczyniła się do zapewnienia 700 tys. nauczycielom godnych warunków pracy i płacy, a 5 milionom uczniów – edukację na wysokim poziomie!

 

 

 

Cały zapis wystąpienie Prezesa Sławomira Broniarza  –TUTAJ

 

 

Plik z zapisem wystąpień przedstawicieli klubów i kół poselskich oraz wiceministra Dariusza Piontkowskiego i drugiego wystąpienia  Sławomira Broniarza  –  TUTAJ

 

 

 Zostaw odpowiedź