Z bogatej oferty programowej wtorkowego przedpołudnia wybraliśmy kilka, które poniżej prezentujemy:

 

 

Blok przedpołudniowy

 

 

W sali „Tatry”, od godziny 9:00 trwał wykład prof. Macieja Karwowskiego z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, zatytulowany KSZTAŁCENIE ZDOLNYCH A ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI – O DWÓCH STRONACH TEJ SAMEJ MONETY. Temat ten zrodził się z obserwacji praktyki edukacyjnej, która przynosi spostrzeżenia, że klasyczna szkoła poświęca wiele uwagi specjalnym potrzebom edukacyjnym swych uczniów, lecz często w ogóle, lub szczątkowo wspiera tych, którzy charakteryzują się wysokimz poziomem zdolności i uzdolnień.

 

 

 

W tej samej sali, w drugim bloku tego przedpołudnia odbyła się debata panelowa „JAK NIE ZMARNOWAĆ TALENTÓW POLSKICH DZIECI? NIEZWYKLI WYCHOWAWCY I ICH UZDOLNIONA MŁODZIEŻ”, w której uczestniczyli nauczyciele, ale także i uczniowie, którzy mogli podzielić się swymi pozytywnymi doświadczeniami w rozwijaniu uczniowskich zdolności i pasji. Moderatorem debaty był Marek Pleśniar z OSKKO.

 

 

 

W ramach tej formuły dyskusyjnej głos zabierali także uczestnicy „z sali”, których wypowiedzi potwierdzały konieczność przekształcania naszych szkół z „realizujących podstawy programowe” w ośrodki wspierania uzdolnień i pasji swych uczniów.

 

 

Ale nie tylko do tego co działo się w sali „Tatry” ograniczyła się nasza ciekawość. Oto informacje o innych wykładach i prelekcjach:

 

 

 

W sali „Giewont” Teresa Tymrakiewicz z Centrum Kształcenia Nauczycieli „LIBRUS” poprowadziła wykład, zatytułowany „WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI CO ROBIĆ, BY „CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ”. Jego przesłaniem było zmotywowanie jego słuchaczy do podjęcia wysiłków w celu przekształcania rad pedagogicznych z formalnych „organów statutowych” w zespoły, zaangażowane we wspólną działalność dla rozwoju środowiska szkolnego.

 

 

 

W sali „Zawrat” Lech Wikaryjczyk z firmy „LEARNETIC” mówił o tym „JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z „OBCYMI”: – KILKA SŁÓW O NAUCZANIU POKOLENIA C”. Jako, że fakt iż współcześni uczniowie zasadniczo różnią się od poprzednich pokoleń jest już oczywistością, prelegent podjął próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie: Czy możliwe jest nadal uczenie ludzi, którzy, nie przymuszeni – w zasadzie nie czytają i nie oglądają telewizji a większość swego czasu wolnego spędzają w mediach społecznościowych?

 

 

 

Także od godziny 9:00, w sali „Ornak” wystąpił Tomasz Bilicki, w towarzystwie Filipa Klonowicza i Mateusza Starosty z łodzkiej Fundacji „Innopolis”, który poprowadził wykład, zatytułowany „RELACJE NAUCZYCIEL-UCZEŃ A PRACA NA ZASOBACH”. Przekładając to na konkrety życia szkoły było to o tym, że uczniowie mają nie tylko plecak z książkami i zeszytami, ale i bagaż swych różnych predyspozycji, zdolności i zainteresowań. Należy zerwać z iluzją „realizacji podstaw programowych”, zeszłowiecznymi doktrynami behawioryzmu, z systemem: kar i nagród, kryteriów i testów.

 

 

Blok popołudniowy

 

Najważniejszymi wydarzeniami tej części Kongresu były dwa wykłady w sali „Tatry”:

 

 

Pierwszym z tych wydarzeń – od godz. 15:30 – była dyskusja z udziałem uczestników Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, na temat „W TROSCE O PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA”. Podczas debaty wypracowano stanowisko uczestników Kongresu w sprawie zmian klimatycznych. Po debacie, tym samym składzie, wysłuchano wykładu prof. Pawła Rowińskiego, wiceprezesa PAN, na temat „NAUKA I EDUKACJA WOBEC GŁÓWNYCH ZAGROŻEŃ XXI WIEKU – ZMIANY KLIMATU I KŁOPOTY Z WODĄ”

 

 

 

W tej samej sali, od godz. 17:30, odbył się wykład dr Marka Kaczmarzyka na temat „KONFLIKT POKOLEŃ, CZYLI DLACZEGO TAK TRUDNO ZROZUMIEĆ SWOJEGO UCZNIA?” Jego treścią, co dla wszystkich znających Wykładowcę, nie mogło być zaskoczeniem, była solidna dawka wiedzy z neurobiologii, jako wyjaśnienie oczywistych powodów ich zachowań, odmiennych od naszych – dorosłych – oczekiwań. Wiedząc o tym, powinniśmy starać się adekwatnie do tych okoliczności reagować.

 

Poza tym odnotowaliśmy jeszcze:

 

 

W sali „Zawrat” spotkanie osób zainteresowanych zmianami w szkolnictwie zawodowym, poprowadzone przez Bogusława Wojtczaka (firma „Szkolenia EDUCA”). W drugiej części tego seminarium (po godz. 17:30) jego uczestnicy wypracowywali „Stanowisko w sprawie problemów szkolnictwa zawodowego”

 

 

 

W sali „Wielka Krokiew”, po obiedzie,  Anna Przybylska z Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności poprowadziła warsztaty nt. „BUDOWANIE KLIMATU SUKCESU EDUKACYJNEGO. O WAŻNOŚCI JASNYCH, CZYTELNYCH KOMUNIKATÓW W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I POZASZKOLNYM, PROWADZĄCYCH DO OSIĄGNIĘCIA SUKCESU”. Podczas warsztatu uczestnicy wykonywali ćwiczenia, przy pomocy których mieli praktycznie przejść przez proces budowania pozytywnego klimatu współpracy – warunkującego sukces.

 

 

 

Organizatorzy umożliwili uczestnikom Kongresu uzyskanie indywidualnych porad w ramach, tradycyjnej już formuły „STOLIKÓW EKSPERCKICH”.

 

W poniedziałek i wtorek uczestnicy Kongresu, udając się na liczne wykłady, seminaria, debaty i warsztaty, mieli możliwość zapoznania się z obszerną ofertą licznych firm, dzialających na rynku wspierania potrzeb placówek oświatowo-wychowawczych:

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia
Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź