Foto: www.sokolowpodl.pl

 

W dniach od 16 – 29.07.2017 r. zuchy i harcerze Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sokołowie Podlaskim uczestniczyli w obozie gromad i drużyn hufca pt.: „Morskie opowieści”. Gościli oni w bazie Hufca ZHP „Mazowsze” Mińsk Mazowiecki – Stanicy Harcerskiej Lubiatowo w woj. Pomorskim.

 

Czy w tym roku takie zdjęcie w ogóle będzie możliwe?

 

 

Dziś na stronie MEN zamieszczony został komunikat, zatytułowany „Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.”. Oto jego wybrane fragmenty:

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

 

Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych. […]

 

Przygotowane wytyczne zawierają wymagania i procedury dotyczące przygotowania wypoczynku, w tym organizacji wyżywienia uczestników, bazy noclegowej czy wyposażenia w środki ochrony osobistej, itp. Opisana została również procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem wśród uczestników, kadry i innych pracowników wypoczynku. W wytycznych znalazły się też zalecenia dla rodziców, którzy zdecydują się wysłać swoje dziecko na kolonie czy obóz letni.

 

Wypoczynek może być zorganizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa. Obiekty powinny być przeznaczone dla wypoczynku dzieci i młodzieży. W trakcie trwania wypoczynku należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób z zewnątrz.

 

W jednym pokoju czy namiocie powinni być zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2  na 1 osobę. Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę. […]

 

 

Podczas jedzenia powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł.[…]

 

Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić. Organizacja zajęć musi być zaplanowana w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu.

 

Przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, przez wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej grupy. […]

 

 

                                     Komunikat kończą linki do czterech instrukcji:

 

mycia rąk

 

dezynfekcji rąk

 

prawidłowego zdejmowania maseczki

 

zdejmowania rękawiczek

 

 

Cały komunikat „Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja

 

 

Wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.   –   TUTAJ

 

 

X             X            X

 

 

Na ten temat znaleźliśmy jeszcze kilka publikacji:

 

Jest zgoda na obozy i kolonie 2020! NOWE wytyczne wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji.

 

[…] Główny Inspektor Sanitarny zezwoli na korzystanie z kąpielisk, boisk sportowych i obiektów zamkniętych dla potrzeb obozu i kolonii. Ale pod warunkiem, że będą odizolowane i dostępne jedynie dla uczestników obozu lub kolonii. Sprzęt sportowy po każdych zajęciach ma być dezynfekowany. Organizacja zajęć musi być zaplanowana w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu. […]

 

Źródło: www.pomorska.pl

 

 

Wakacje 2020: MEN publikuje zasady regulujące wypoczynek dzieci i młodzieży

 

[ …] Zgodnie z wytycznymi wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. W miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku i innej kadry powyżej 60 lat. [,…]

 

Źródło: www.forsal.pl

 

 

Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży: MEN podał szczegółowe wytyczne

 

[…] Program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum powinny być wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych. […]

 

Źródło: www.www.tvp.info

 Zostaw odpowiedź