9 kwietnia w Warszawie odbył się finał konkursu na wyłonienie polskiej delegacji na IV Europejskie Wysłuchanie Młodzieży w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu.

 

Sulejówek finaliści z Pakości

Foto:www.men.gov.pl

 

Decyzją Jury Polskę reprezentować będzie delegacja z Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości (woj. kujawsko-pomorskie).

 

Wyróżnienia otrzymały szkoły: Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Gimnazjum Publiczne im. Anny Jenke w Błażowej (woj. podkarpackie). Pamiątkowe dyplomy i upominki wszystkim uczestnikom konkursu wręczyła minister edukacji narodowej – Joanna Kluzik-Rostkowska.

 

 

Sulejówek

Foto:www.men.gov.pl

 

W konkursie uczestniczyło 12 delegacji reprezentujących województwa: dolnośląskie, podkarpackie, podlaskie, zachodniopomorskie, opolskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, pomorskie, mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie. W skład delegacji szkolnej wchodziło dwóch uczniów gimnazjum – uczeń niepełnosprawny i jego pełnosprawny rówieśnik oraz opiekun.[…]

 
Dzień wcześniej, 8 kwietnia młodzież spotkała się w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, gdzie wzięła udział w warsztatach.

 

Sulejówek 3

Foto:www.men.gov.pl

 

Sulejówek 2

Foto:www.men.gov.pl

 

Gimnazjaliści wykreowali techniką kolażu modelową szkołę i zastanawiali się, czym jest dla nich edukacja włączająca. Opracowali ulotkę promującą swoją szkołę opartą na idei włączenia. Dyskutowali o zmianach, które warto by jeszcze wprowadzić oraz o możliwości wpływania na te zmiany przez samych uczniów. Wreszcie dzielili się pomysłami jak upowszechniać ideę „szkoły dla wszystkich” i jak wprowadzić ją w innych szkołach na terenie województwa.

 

 

Wysłuchanie Młodzieży w Parlamencie Europejskim organizowane jest co cztery lata przez Europejską Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji zrzeszającą 29 krajów członkowskich.

 

Wysłuchanie umożliwia młodym ludziom z całej Europy wymianę zdań i opinii na temat edukacji włączającej w oparciu o ich własne doświadczenia, a władzom poszczególnych krajów i przedstawicielom Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej daje możliwość poznania poglądów młodych ludzi na zmiany zachodzące w systemach edukacyjnych. Przedstawiany przez młodzież punkt widzenia brany jest pod uwagę przy wytyczaniu dalszych kierunków rozwoju edukacji włączającej w krajach Unii Europejskiej i polityki oświatowej zwiększającej szanse edukacyjne wszystkich uczniów.

 
Efektem IV Wysłuchania Młodzieży w Parlamencie Europejskim będzie dokument końcowy – „Deklaracja luksemburska”, który zostanie rozpropagowany w poszczególnych krajach. Opracowane zostanie logo, które każda europejska szkoła będzie mogła otrzymać po spełnieniu kryteriów „szkoły włączającej”, zaproponowanych przez młodzież podczas Wysłuchania.

 
Cała informacja TUTAJ

 
Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź