Oto pytanie referendalne:

 

Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?

 

 

Dzisiaj przedstawiciele/ki organizacji, ugrupowań i ruchów, które przystąpiły do Komitetu referendalnego, podpisali „Deklarację na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty”.

 

Foto: www.facebook.com/NIEdlachaosuwszkole

 

 

31 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum ws. reformy edukacji: „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”

 

Głównym celem naszej inicjatywy jest zebranie co najmniej 500 tys. podpisów pod wnioskiem, który zgodnie z ustawą o referendum  ogólnokrajowym,  zostanie przekazany do Marszałka Sejmu RP.

 

Pod wnioskiem mogą podpisywać się wszyscy obywatele polscy posiadający prawa wyborcze. Referendum jest ogólnokrajowe, dlatego listy do zbierania podpisów są takie same na terenie całego kraju.

 

Obywatelskie referendum ma sens, bo jeszcze możemy zatrzymać niedobrą reformę edukacji!

 

Formularz na którym można zbierać podpisy pod wnioskiem o referendum  –TUTAJ

 

Więcej informacji na stronie   < www.referendum-szkolne.pl >

 

 

 

31 stycznia 2017 r. został powołany piętnastoosobowy Komitet referendalny. W skład Komitetu referendalnego wchodzą:

 

Sławomir Broniarz, ZNP

Dorota Łoboda, „Rodzice przeciwko reformie edukacji”

Urszula Augustyn, PO

Artur Sierawski, koalicja „Nie dla chaosu w szkole”

Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna

Krystyna Starczewska, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Razem

Krystyna Norwa, Społeczne Towarzystwo Oświatowe

Mirosław Maliszewski, PSL

prof. Małgorzata Fuszara, Kongres Kobiet

Andrzej Radzikowski, OPZZ

Aneta Gąsiorowska, Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców

Paulina Piechna-Więckiewicz, Inicjatywa Polska

Elżbieta Gapińska, PO

Krzysztof Baszczyński, ZNP

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

Foto: www.facebook.com/znplodz/

Spotkanie założycielskie Okręgowego Sztabu Referendalnego w Klubie Nauczyciela w Łodzi

 

 

Komunikat o powołaniu Okręgowego Sztabu Referendalnego w Łodzi  –  TUTAJ

 

 

Zobacz także:

> Informację w TV TOYA: POWSTAŁ SZTAB PROTESTACYJNY ZNP

> Artykuł w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”Reforma edukacji. ZNP zaczyna zbierać podpisy pod referendumZostaw odpowiedź