Redaktor Maciej Kałach jest autorem artykułu w „Dzienniku Łódzkim” o wszystko mówiącym tytule: „Likwidacja gimnazjów. Pierwszoklasistów, którzy nie zdadzą, zawrócą do podstawówki”. Oto fragmenty tego artykułu:

 

 

Pierwszoklasiści z gimnazjów, którzy nie zdadzą do drugiej klasy, po wakacjach wrócą do podstawówek. W naszym regionie taką podróż w czasie może odbyć ponad 600 nastolatków. Dzięki reformie MEN. […]

 

Zgodnie z prawomocnymi już przepisami, gimnazja nie przeprowadzą więcej rekrutacji do klas pierwszych – i wygasną do czerwca 2019 r. Dlatego obecny pierwszoklasista, który nie zda do klasy drugiej, nie będzie mógł zostać w swojej szkole – klasa, do której mógłby spaść po prostu nie powstanie.[…]

 

 

Z dalszej części artykułu dowiadujemy się, że w Łodzi tacy uczniowie po wakacjach będą trafiali przede wszystkim do podstawówek w obwodzie, w którym mieszkają lub do szkoły spoza rejonu – ale w tym przypadku muszą być wolne miejsca i zgoda dyrektora szkoły.

 

Przytoczono  także oświadczenia magistratu: „Miasto nie będzie tworzyło klas, w których uczyliby się tylko uczniowie, którzy nie otrzymali promocji do następnej klasy, ponieważ byłaby to dyskryminacja tych uczniów.

 

Dalej autor artykułu informuje o tym, iż z jego nieformalnego sondażu poczynionego w kilku łódzkich podstawówkach wynika, iż  „ich nauczyciele boją się masowego powrotu swoich „ancymonów”, których „oddali” w czerwcu 2016 r. do gimnazjów…”

 

Cały artykuł „Likwidacja gimnazjów. Pierwszoklasistów, którzy nie zdadzą, zawrócą do podstawówki”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

[fragment]

 

[…] Art. 143. 1. Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej.

2. Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej. […]

 

 

 

 Zostaw odpowiedź