Źródło: www.facebook.com/groups

 

 

 

Nawiązując nie tylko do tytułu, ale przede wszystkim do głównego przesłania niedzielnego felietonu „Choć burza huczy wkoło nas, do góry wznieśmy skroń”, prezentujemy szczegółowy harmonogram takiej właśnie, odważnej inicjatywy „Kreatywnych w Edukacji, nauczycieli  łódzkich szkół, którą organizatorzy tego przedsięwzięcia nazwali Tygodniem doświadczeń kreatywnych nauczycieli.

 

 

Aby pomóc wszystkim zainteresowanym nauczycielkom i nauczycielom takie zaplanowanie swojego czasu, które umożliwi im uczestniczenie w wybranych lekcjach i warsztatach, prezentujemy poniżej tematy lekcji otwartych i warsztatów, imiona i nazwiska osób prowadzących oraz dokładny termin i miejsce ich prowadzenia:

 

 

 

x                x               x

 

 

TYDZIEŃ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ KREATYWNYCH NAUCZYCIELI W ŁODZI
18 – 25 listopada 2019 r.

 

Szczegółowy harmonogram

 

 

Poniedziałek 18.11.2019 r

 

8.30 – 10.20 – lekcja otwarta w klasie 3 + omówienie „O czym mówią łódzkie kamienice. Poznanie różnych form detali architektonicznych. Grupowa praca plastyczna z wykorzystaniem figur geometrycznych”. Prowadząca: Anna Drzewiecka, SP 152 w Łodzi, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54, sala 24

 

8.55-9.40 – lekcja otwarta matematyki w klasie V „Dodawanie i odejmowanie przez kodowanie”. Prowadząca: Aleksandra Pilc, SP 81 w Łodzi, ul. E. Plater 28/32, sala 39.

 

8.55-9.40 – lekcja otwarta – Warsztat muzyczny –  „Systematyzacja wiedzy muzycznej, ćwiczenia emisyjne”. Prowadząca: Monika Suchan, SP 7 W Łodzi, ul. Wiosenna 1 s. 11

 

10.45-11.30 – lekcja otwarta – „Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych jednakowych mianownikach”. Prowadząca: Nina Stępniarek, SP 7 w Łodzi , ul. Wiosenna 1, s. 40

 

11.40- 3.30 – lekcja otwarta – „Lekcja z planem daltońskim w klasie 2”, Prowadząca: Anna Łuczak, SP 137 w Łodzi, Florecistów 3b, s. nr 7

 

9:00 –17:00 Anna Mrozińska zaprasza na I Forum dla edukacji kulturalnej w Łodzi „Jakoś czy jakość?” Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, ul. Zachodnia 54/56,

 

15:15-16.45 warsztat „Słowo i obraz, czyli książka (nie tylko) dla dzieci jako inspiracja do dialogu i współdziałania”- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56. Obowiązują zapisy – informacje o organizatora! Warsztat dla wszystkich, którzy wierzą, że w zachęcaniu do czytania chodzi nie tylko o samą lekturę i książkę „pierwszą z brzegu”. Podczas działań uczestnicy i prowadząca przyjrzą się przykładom tekstów kultury, które prowokują do zadawania pytań, pomagają wychować samodzielnie myślącego i otwartego na dialog człowieka. Poszukają sposobów inspirowania do dialogu i współdziałania, ponad podziałami – nie tylko wiekowymi.

 

 

Wtorek 19.11.2019 r.

 

11.50-12.35 lekcja otwarta – „TIK w edukacji matematycznej”. Prowadząca: Katarzyna Kucharska, SP 7 w Łodzi, ul. Wiosenna 1, s. 53

 

14.50–15.35 – lekcja otwarta w klasie III „Lodołamacze na start”. Prowadząca: Anna Bańkowska, SP 81 w Łodzi, ul. E. Plater 28/32, sala 21.

 

14.05 – 14.50 – lekcja otwarta w klasie 2 – „Jak zakodować trasę wycieczki?” Prowadząca: Magdalena Antczak, Szkoła Podstawowa nr 142 w Łodzi, ul. Łupkowa 6, sala nr 20

 

16.00 – 19.00 – warsztat – „Design Thinking, czyli myślenie projektowe o edukacji ekologicznej”. Prowadząca: Bożena Będzińska Wosik, w SP137 w Łodzi, Florecistów 3b, sala nr 15 – spotkanie otwarte Grupy Łódzkiej – Animatorów Koncepcji C. Freineta,

 

 

Środa 20.11.2019 r.

 

10.05-10.50 – lekcja otwarta w kasie 3 – „Młodzi bezpieczni w Łodzi – bezpieczeństwo dzieci nie tylko w szkole i na osiedlu”. Prowadząca: Aleksandra Zjawiona, SP nr 182 w Łodzi, ul. Łanowa 16, sal 12.

 

11.00-11.45 – lekcja WF w edukacji wczesnoszkolnej w klasie 2 – „Wyścig po wiedzę. Wyścigi rzędów” – korelacja z edukacją polonistyczną, przyrodniczą i matematyczną. Prowadząca: Urszula Chądzyńska, SP nr 182 w Łodzi, ul. Łanowa 16, w sali gimnastycznej.

 

12.45-14.35 – „Lekcja z planem daltońskim w klasie 2”.  Prowadząca: Lidia Fisiak, SP 137 w Łodzi, Florecistów 3b, sala nr 7

 

12.50-13.35 – lekcja otwarta z j. angielskiego w klasie V: „Do you want to play”. Prowadząca: Milena Kupczyk-Golińska, nauczycielka języka angielskiego w SP 81 w Łodzi, ul. E. Plater 28/32, s. 41.

 

15.40 – 17.00 – warsztat – „Jak wykorzystać metodę projektu na lekcjach przedmiotów przyrodniczych?” Prowadząca: Małgorzata Papuga, SP 7 w Łodzi, ul. Wiosenna 1 , s. 43

 

16.30-18.00 – warsztat – „Świąteczny kramik – zabawy plastyczne z wykorzystaniem drewna i kolorowego kleju na gorąco”. Prowadzące: Joanna Szymczak i Joanna Idczak, nauczycielki SP 137 w Łodzi, warsztaty odbędą się w SP 142 w Łodzi ul. Łupkowa 6 w świetlicy szkolnej

 

6.30-18.30 – warsztat – „Lapbook, jako technika dokumentowania doświadczeń edukacyjnych dzieci”. Prowadząca: Ewa Morzyszek – Banaszczyk, SP 137 w Łodzi, ul. Florecistów 3b , sala nr 15 (Uwaga uczestnik warsztatu powinien się zaopatrzyć w 2 teczki białe papierowe, nożyczki, klej, papier kolorowy ksero formatu A4, zszywasz, taśmę przezroczystą lub kolorową).

 

 

Czwartek 21.11.2019

 

15.30-17.30 – Lekcja: „Doradztwo zawodowe na lekcjach wychowania fizycznego”. Prowadzące: Iwona Jaworska – Lenart, Agnieszka Łukomska, SP 137 w Łodzi, ul. Florecistów 3b, sala gimnastyczna,

 

13 50- 14 35 – Lekcja otwarta – „Flipped Classroom – czyli Jak ‚zacząć od końca’ i odnieść sukces na lekcji? Wyjdź ze strefy nauczycielskiego komfortu i oddaj odpowiedzialność za proces uczenia się swoim uczniom”. Prowadząca: Katarzyna Dratkowicz, SP 137 Łódź, budynek B ul. Olimpijska 9, sala 20

 

14.30-16.30 – warsztat informatyczny – „Tworzenie filmów instruktażowych dla dzieci z nauczaniem indywidualnym lub długotrwale nieobecnych”. Prowadzący: Wojciech Juśkiewicz, SP152 w Łodzi, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 sala 40 II p

 

 

 

Piątek 22.11.2019 r.

 

8:15-9.00 – lekcja muzyki – „Muzyka powstająca z powietrza – o aerofonach”. Prowadzący: Wiktor Nestorko, SP nr 182 w Łodzi, ul. Łanowa 16, sala nr 54.

 

8.15-9.00 – lekcja otwarta język angielski klasa 5- „My talking pet”. Prowadzące: Kinga Sadowska, Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda, SP nr 182, ul. Łanowa 16, sala nr 51

 

9.10-10.10 – lekcja otwarta język angielski w klasie 7 – „Jak stworzyć komiks?- nauka języka angielskiego z zastosowaniem TIK”. Prowadzące: Kamila Namiecińska, Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda, SP nr 182, ul. Łanowa 16, sala nr 51.

 

10.45-11.30 – lekcja otwarta w edukacji wczesnoszkolnej – „Wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji wczesnoszkolnej”. Prowadząca: Agnieszka Słotwińska-Błaszczyńska, SP nr 190 w Łodzi, ul. Malczewskiego 37/47 , sala 1 (parter).

 

11.50 – 13.40 – lekcja języka polskiego – „Mów zawsze, co czujesz i czyń, co myślisz – Czego możemy nauczyć się od staruszków?”  Prowadząca: Katarzyna Olczak, SP nr 190 w Łodzi, ul. Malczewskiego 37/47, sala 103 (I piętro)

 

12.05-12.50 – Lekcja kl. 1b -„Nawyki szczęśliwego dziecka” – w ramach prowadzenia Innowacji pedagogicznej dla klas pierwszych pt.: ” 7 nawyków szczęśliwego dziecka „. Prowadząca: Gabriela Dressler- SP nr 182 w Łodzi, ul. Łanowa 16, sala 37.

 

 

 

Poniedziałek 25.11.2019

 

10.30-11.15 – Lekcja otwarta w formule streaming na żywo: „Prawa dziecka – 30.rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka”. Prowadzący: Tomasz Bilicki, SP 35 w Łodzi, ul. Kutrzeby 4
Zapis lekcji na żywo będzie później dostępny na stronie Facebooku i stronie internetowej szkoły.

 

13.55-14.40 – lekcja otwarta z historii w klasie VIII: „Na tropie dowódców II wojny światowej”. Prowadząca: Aleksandra Filipowicz, SP 81 w Łodzi, ul. E. Plater 28/32, sala 33.

 

 

Źródło: www.facebook.com/ewa.morzyszekbanaszczyk/Zostaw odpowiedź