Jednolite, bardziej przejrzyste i korzystniejsze dla rodziców zasady rekrutacji do przedszkoli to jedna z najważniejszych zmian, którą zakłada nowelizacja ustawy o systemie oświaty. 18 grudnia podpisał ją Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Proponowane zasady rekrutacji:

 • dają pierwszeństwo przyjęcia dzieciom mieszkańców z gminy, na terenie której znajduje się dana placówka,

 •uwzględniają potrzebę godzenia pracy zawodowej rodziców z obowiązkami rodzinnymi,

 •definiują rodziców samotnie wychowujących dzieci,

 •uwzględniają potrzeby m.in. rodzin wielodzietnych oraz niepełnosprawnych dzieci i rodziców.

 

Ustawa ta to także umożliwienie gminom określenia dalszych kryteriów rekrutacji – dostosowanych do lokalnych potrzeb. Realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zasad rekrutacji m.in. do przedszkoli.

 

Niezależnie od wprowadzonych rozwiązań rekrutacyjnych od 2017 r. każde dziecko będzie miało zagwarantowane miejsce w placówce przedszkolnej, w której każda godzina dodatkowa (ponad minimum 5 bezpłatnych godzin) będzie kosztowała nie więcej niż 1 złoty. Obecnie miejsca są przygotowane dla wszystkich 5-latków (są objęte obowiązkiem przedszkolnym). Natomiast dzięki obowiązującej od września tego roku tzw. ustawie przedszkolnej, prawo do miejsca w placówce przedszkolnej zyskają od 2015 r. wszystkie 4-latki, a od 2017 r. również 3-latki.

 

Oprócz obszaru rekrutacji do przedszkoli i szkół ustawa wprowadza: możliwość zatrudniania w przedszkolach specjalistów (np. do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dzieci). Będzie to możliwe w sytuacjach szczególnych, wyłącznie za zgodą Kuratora Oświaty.[…]

 

Proponuje się stopniowe wprowadzanie rozwiązań dotyczących rekrutacji. Zasadnicza część przepisów w tym zakresie będzie miała zastosowanie do rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Zachowanie dłuższego okresu przejściowego pozwoli na dobre przygotowanie się na zmiany zarówno organom prowadzącym, jak i uczniom planującym swoją karierę edukacyjną.

 

Cały komunikat MEN o najnowszej nowelizacji ustawy o systemie oświaty  TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.plKomentarze niedostępne