Aż ośmiu nauczycieli z Polski nagrodzono podczas dorocznej międzynarodowej konferencji programu unijnego eTwinning, która rozpoczęła się we wtorek w Brukseli. Nagrody przyznano za projekty realizowane wspólnie przez uczniów z różnych krajów. Dzięki inicjatywom, które szkoły podejmują w ramach eTwinning, uczniowie z łatwością opanowują języki obce, oswajają się z pracą w zespole, poznają inne kraje i kultury oraz ćwiczą posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK). [..]

 

Projekty realizowane z udziałem polskich szkół prezentują stale wysoki poziom. Świadczą o tym liczne nagrody zdobywane w najważniejszym europejskim konkursie eTwinning. Od pierwszej edycji, która odbyła się w 2006 r., polskie szkoły są laureatami pierwszych i drugich nagród.

 

W roku 2014 aż pięć polskich placówek zdobyło najważniejsze nagrody, które wręczano 9 kwietnia br. podczas europejskiej konferencji eTwinning 2014 w Brukseli.

 

 

 

  • Pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 4-11 lat zdobył projekt LYPS („Let Your Passion Shine”) opracowany m.in. przez Barbarę Głuszcz, Dorotę Zimacką oraz Agatę Czerniakowską – nauczycielki pracujące w Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie.
  • Drugie miejsce w tej kategorii otrzymał projekt „Talking pictures” realizowany przez  Annę Młynarczyk i Annę Krzyżanowską wraz z wychowankami Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu.
  • Nauczenie dzieci tolerancji oraz szacunku wobec innych osób było najważniejszym celem projektu „Gold rules of good behaviour”. W przedsięwzięciu uczestniczyła Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach oraz Col-legi Sant Joseph w Katalonii. Projekt zajął I miejsce w kategorii specjalnej: język angielski jako drugi język.
  • W kategorii specjalnej: język francuski pierwsze miejsce również zajął projekt w którym brała udział polska placówka. Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie został wyróżniony za projekt „Moi, toi, lettres à nous„.
  • „E-cultural kaleidoscope” to przedsięwzięcie, w którym uczestniczyła Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej. Projekt ten zajął I miejsce w kategorii specjalnej „Porozumienia Międzykulturowego im. Mevlany”.[…]

 

 

Dzięki programowi eTwinning uczniowie polskich placówek mają szansę współpracować z rówieśnikami z całej Europy. Program umożliwia przedszkolom i szkołom prowadzenie projektów edukacyjnych przy wykorzystaniu narzędzi TIK: internetu, bloga, czatu, wideokonferencji, poczty elektronicznej. Program eTwinning to również wiele form doskonalenia zawodowego dla samych nauczycieli: seminaria kontaktowe, warsztaty, konferencje.

 

Program skupia pedagogów z pasją, którzy dzięki swojej kreatywności i możliwościom, jakie daje TIK, pobudzają entuzjazm swoich uczniów i sprawiają, że dzieci i młodzież uczą się chętniej. Pomaga im bezpieczna platforma internetowa, za pośrednictwem której wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Partnerami w projektach mogą być przedszkola i szkoły z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Islandii, Norwegii, Turcji, Chorwacji i Republiki Macedonii.

 

 

Źródło: www.erasmusplus.org.plKomentarze niedostępne