Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

Posłowie z prezydium połączonych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej głosują przeciw poparciu senackiego weta ws. Lex Czarnek

 

 

 

Dzisiaj przed południem (8 lutego2022r.) „Portal Samorządowy zamieścił informację o dalszych losach Ustawy zwanej „Lex Czarnek. Poniżej zamieszczamy jej fragmenty:

 

 

Lex Czarnek wciąż w grze. Jest decyzja komisji sejmowych

 

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, czyli tzw. Lex Czarnek wrócił do Sejmu po tym, jak bez poprawek został odrzucony przez Senat. We wtorek (8 lutego) połączone komisje edukacji, nauki i młodzieży oraz obrony narodowej nie przyjęły uchwały izby wyższej parlamentu ws. odrzucenia nowelizacji prawa oświatowego.

 

 

Połączone komisje sejmowe: edukacji, nauki i młodzieży oraz obrony narodowej nie przyjęły uchwały Senatu w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, czyli tzw. Lex Czarnek. Jeszcze zanim doszło do dyskusji na połączonych komisjach, na stole prezydialnym pojawiły się w sumie trzy wnioski o odroczenie obrad, oraz jeden o ich zamknięcie. […]

 

 

Ze strony Senatu, sprawozdawcą uchwały izby wyższej był Bogda Zdrojewski (KO). Uzasadniając uchwałę Senatu stwierdził m.in., że izba nie zgadza się na potencjalne zwiększenie roli kuratorów oświaty, kosztem nabytych praw samorządów. Senat zanegował ich większe kompetencje w odwoływaniu dyrektorów placówek edukacyjnych. Ponadto izba wyższa Parlamentu wyraziła także obawę, że nowelizacja będzie niezgodna z Konstytucją pod kątem zmiany realizacji zadań własnych gminy. […]

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

x           x          x

 

 

Bardziej konkretną informację – w tym o wyniku głosowania – możemy przeczytać na stronie portalu Prawo.pl. Oto fragment tej publikacji:

 

 

Sejmowe komisje rekomendują odrzucenie weta Senatu w sprawie Lex Czarnek

 

Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej zarekomendowały odrzucenie senackiego weta ws. Lex Czarnek. Za poparciem wniosku Senatu opowiedziało się w głosowaniu 37 posłów połączonych komisji sejmowych, 39 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu. […]

 

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/

 Zostaw odpowiedź