W dniach od 1. do 3. sierpnia obradował w Szczecinie Konwent Marszałków Województw RP. Jest to, powstałe w 1998 roku ciało opiniotwórczo-doradcze, które reprezentuje interesy polskich województw. W jego skład wchodzą marszałkowie wszystkich polskich województw, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi. Przewodniczącym tych obrad był Olgierd Geblewicz – Marszałek województwa zachodniopomorskiego.

 

Konwent Marszałków 2

Foto: www.wzp.pl/biuro-prasowe/

 

Nas interesuje problem, wokół którego, między innymi, toczyła się dyskusja drugiego dnia tego spotkania, które odbywało się w Hotelu Dana Business & Conference. Tego dnia dyskusje koncentrowały się wokół zmian w systemie ochrony zdrowia i systemie edukacji w Polsce. Toczyły się one w obecności Macieja Kopcia – podsekretarza stanu w MEN, wcześniej (w latach 2006 – 2008) Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, przed objęciem urzędu wiceministra – nauczyciela historii w XIII LO i Gimnazjum nr 16 w Szczecinie (ZSO nr 7) oraz Katolickim Liceum Ogólnokształcącym.

 

Oto fragment informacji, jaką o udziale wiceministra Kopcia zamieszczono na stronie MEN:

 

Wprowadzenie zmian będzie wieloletnim procesem, który będzie przeprowadzany etapami począwszy już od roku szkolnego 2017/2018 – powiedział minister Kopeć.-  Przy opracowywaniu zmian struktury szkolnictwa zostanie również wzięta pod uwagę obecna infrastruktura szkół – dodał.

 

Minister zaznaczył, że proponowane zmiany pomogą w utrzymaniu miejsc pracy dla nauczycieli. Z roku na rok maleje liczba uczniów, i ten niż demograficzny spowoduje zwolnienia nauczycieli. Nasze działania mają temu zapobiec. W Ministerstwie Edukacji Narodowej opracowane zostaną przepisy, które będą chroniły miejsca pracy nauczycieli.

 

Nowe rozwiązania będą wdrażane w takim czasie, który pozwoli przygotować podręczniki, programy nauczania. Szczegółowe rozwiązania legislacyjne przedstawimy jesienią i poddamy je szerokim konsultacjom społecznym. Wszystkie uwagi i postulaty zgłaszane podczas konsultacji zostaną przeanalizowane.

 

Cały komunikat  –  TUTAJ

 

Źródło: men.gov.pl

 

 

 

O wiele więcej informacji, nie tylko o tym co mówił wiceminister, można znaleźć w relacji z przebiegu Konwentu, zamieszczonej na specjalnej stronie, założonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomors- kiego. Oto jego najbardziej interesujące nas fragmenty:

 

M Kopeć na Konwencie 3

Foto: www.wzp.pl/biuro-prasowe/

Wiceminister M. Kopeć – w środku

 

[…] Minister Maciej Kopeć przytaczał argumenty, które miały uzasadniać likwidację gimnazjówGimnazjum miało być szkołą, która miałaby ponad 300 uczniów i miała być oddzielona od podstawówki. Dziś większość gimnazjów ma ok. 150 uczniów i funkcjonuje w zespołach szkół, czyli dalej wraz ze szkołą podstawową. Badania wskazały też nikłe efekty edukacyjne gimnazjów.* Według nich najlepsze wyniki są tam, gdzie jest homogeniczność podstawówek i gimnazjów. Gimnazja nie spełniły swojej najważniejszej roli, jaką miało być wyrównywanie szans. Najważniejszym czynnikiem wciąż jest zamożność i wykształcenie rodziców – mówił minister, który zaznaczał – każde przejście kolejnego progu edukacji powoduje spadek wyników. Uczeń musi odnaleźć swoje miejsce w grupie. Najlepiej jak nie zmienia środowiska, a zmienia się nauczyciel.

 

Minister zapowiedział, że wprowadzony będzie okres przejściowy Reformę chcemy wprowadzić od 2017 lub 2018 roku. Będzie nowa , 8-letnia szkoła podstawowa, nowe licea i nowy pomysł na szkołę zawodową. W drugiej połowie września pojawią się szczegóły w postaci projektu ustawy. Te rozwiązania powinny dać szansę samorządom  dostosowania sieci szkół do wyzwań demograficznych.

 

Plany reformy spotkały się z ostrą krytyką samorządowców, ale przede wszystkim Związku Nauczycielstwa Polskiego, który reprezentował wiceprezes Krzysztof Baszczyński.[…]

 

Głos zabrała Marzena Wodzińska członek Zarządu Województwa WielkopolskiegoWedług moich obliczeń Samorząd Województwa Wielkopolskiego dostanie w ramach subwencji 2,5 mln zł mniej. To pokazuje jaka to skala i jak to uderzy zwłaszcza w gminy i powiaty  Nie chcemy być tylko płatnikiem, chcemy być decydentem – wyliczała wicemarszałek z Wielkopolski.

 

Również Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich zwracał uwagę na konsekwencje finansowe reformy – Nie da się dostosować obecnej bazy szkolnej do nowego systemu bez poważnych kosztów. Nikt nie mówi o tym, kto je poniesie. Ubezwłasnowolniono samorządy jako organy prowadzące. Bez samorządów nie da się żądnej reformy wprowadzić, musi być on parterem rządu i jest to w interesie samego rządu.

 

Olgierd Geblewicz przedstawił inny punkt widzenia – Jako rodzic dziecka z rocznika 2005 roku mam poważne obawy, że ten rocznik będzie ofiarą dwóch eksperymentów. W roku szkolnym 2010/2011 musieliśmy decydować, czy posłać naszą 6-letnią córkę do szkoły, czy nie. Za chwilę to samo dziecko będzie forpocztą kolejnej reformy i przedmiotem kolejnego eksperymentu. To dotyczy bardzo dużej ilości dzieci – podkreślał marszałek.

 

W debacie głos zabrali także: prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek, prezes Zachodniopomorskiego Okręgu ZNP Adam Zygmunt, zastępca Burmistrza Gminy Chojna oraz prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia – Unia Miasteczek Polskich Wojciech Długoborski.[…]

 

 

Cała relacja  –  TUTAJ

 

Źródło: www.konwent.wzp.pl

 

 

*Minister nie podał jakie to badania… Porównaj to z informacjami, przekazanymi w wywiadzie z Krystyną Starczewską.

 

 

Komentarz: Dla przypomnienia  –  marszałkowie województwa (z bardzo nielicznymi wyjątkami) nie są organami prowadzącymi szkół. Przykładowo: zobacz jaki placówki oświatowe prowadza –  na przykładzie województwa łódzkiego  –  TUTAJZostaw odpowiedź