Foto: www.zspbialobrzegi.edu.pl

 

 

Portal Prawo.pl zamieścił informację o najnowszej inicjatywie posłów PiS – nowelizacji ustawy „Prawo oświatowe”, polegającej na przekazaniu MON prawa do merytorycznego nadzoru nad realizacją programu przedmiotu „edukacja wojskowa”. Oto fragmenty tego materiału:

 

 

[…] Sejm uchwalił nowelę Prawa oświatowego wniesionym przez posłów PiS. Zmiany mają określić status klas mundurowych w szkołach i zapewnić Ministerstwu Obrony Narodowej większy wpływ na ich organizowanie. […] Ustawa wprowadzi nowy rodzaj klas – oddziały przygotowania wojskowego w wyliczeniu szkół ponadpodstawowych. Będzie to oddział szkolny, w którym są prowadzone zajęcia z zakresu edukacji wojskowej, zorganizowany zgodnie z wytycznymi resortu obrony. […]

 

Dalej dowiadujemy się, że po wprowadzeniu tych zmian absolwenci tych nowych klas „wojskowych” będą mieli ułatwienia w rekrutacji do wojska a także w przypadku aplikowania do uczelni wojskowych. Po odbyciu przez nich skróconej służby przygotowawczej i złożeniu przysięgi staną się żołnierzami rezerwy. A oto końcowy fragment przytaczanej informacji:

 

Klasy wojskowe i policyjne już od dawna funkcjonują w niektórych liceach, ich istnienie nie ma natomiast odpowiedniego oparcia w przepisach. Jak tłumaczą autorzy projektu, MON nie ma realnego wpływu na to, w jaki sposób prowadzi się zajęcia w klasach mundurowych. W świetle obowiązującego prawa resort może oferować pewien zakres wsparcia (np. pomoc w realizacji zajęć, programy szkolenia młodzieży, szkolenie nauczycieli), ale nie może określać standardów i egzekwować ich spełnianie.

 

Po zmianach uprawnienia w tym zakresie przyzna MON ustawa, zasady uregulowane zostaną w rozporządzeniu. Autorzy projektu postulują również wyodrębnienie przedmiotu specjalistycznego: „edukacja wojskowa”. Ich zdaniem umożliwi to zorganizowanie kształcenia klas mundurowych na wzór analogiczny do oddziałów sportowych w szkołach ogólnodostępnych. Teraz edukacja wojskowa jest częścią edukacji dla bezpieczeństwa, co utrudnia elastyczne kształtowanie programu.

 

 

Cała informacja „Klasy mundurowe pod kontrolą MON”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/

 

 

Komentarz redakcji:

A co z tymi klasami, w których uczniowie wolą mundur policjanta lub strażaka?

 

 

Wprowadzenie powyższych zmian w Prawie Oświatowym poprzedzone było programem pilotażowym. Oto przykład:

 

Foto: www.zspbialobrzegi.edu.pl

 

28 kwietnia 2018 r. dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Białobrzegach Iwona Matysiak odbiera certyfikat z rąk Wiceministra Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza

 

 


„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych
prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”


Nasza szkoła zakwalifikowała się do II edycji „Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Uroczyste przekazanie certyfikatów potwierdzających przynależność do programu odbyło się 26 kwietnia 2018r. w siedzibie Szkoły ZDZ im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu. Pani Dyrektor Iwona Matysiak odebrała certyfikat z rąk Wiceministra Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza. Udział w uroczystości wzięli uczniowie klas 1 TLW i 2 TLW pod opieką wychowawców.

 

Szkoły uczestniczące w pilotażu otrzymają od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie. Poza możliwością korzystania z instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego uczniowie, dostaną jednolite umundurowanie.

 

Uczestniczące w „Programie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” szkoły prowadzą zajęcia o tematyce wojskowej, które kształtują postawy proobronne i patriotyczne. To jednolity program nauczania opracowany przez specjalistów z Ministerstwa Obrony Narodowej, który zwiększy szanse uczniów na dołączenie do Wojska Polskiego po zakończeniu nauki.

 

 

Źródło: www.spbialobrzegi.edu.plZostaw odpowiedź