Jak poinformowano o tym na oficjalnej stronie MEN, pierwszą decyzją kadrową nowej minister edukacji jest odwołanie Artura Gałęski ze stanowiska dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie jest to jej całkowicie samodzielna decyzja, a konsekwencja działań poprzedniczki, która już dużo wcześniej zleciła kontrolę CKE pod kątem nadzoru nad gospodarką finansową i procesem zarządzania kadrami.

 

Na stanowisko p.o. dyrektora CKE został powołany dr Marcin Smolik, który od maja 2012 r. pełnił w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej funkcję kierownika Wydziału Sprawdzianu i Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego.

 

 

Cały komunikat MEN TUTAJ

 

 Źródło: www.men.gov.pl

 

Kim jest odwołany dyrektor CKE    TUTAJ

 

Zobacz także informacje, jakie zamieszczano po powołaniu Artura Gałęskiego na p.o. dyrektora CKE w 2011 r.-  na stronie natablicy.pl

 Komentarze niedostępne