Komunikat na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

 

Udział premiera Mateusza Morawieckiego w „Okrągłym Stole” w sprawie edukacji i oświaty

 

Jutro, tj. 10 maja br., o godz. 12.00 Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie udział w sesji plenarnej „Okrągłego Stołu” w sprawie edukacji i oświaty.

 

-przewidziano wystąpienie Prezesa Rady Ministrów

-Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 21

otwarte dla akredytowanych mediów

 

Obowiązują akredytacje i zasady obsługi medialnej przyjęte przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. […]

 

Dziennikarzy, operatorów kamer i fotoreporterów zainteresowanych obsługą wydarzenia prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej do godz. 11.15. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 7.30.

 

Źródło:www.premier.gov.pl

 

X           X           X

 

A oto jak zapowiedziano formułę dzisiejszego spotkania na stronie MEN:

 

W piątek, 10 maja 2019 r. o godz. 12:00 na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie […] rozpocznie się trzecia tura rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym.

 

 

Obrady to kontynuacja wcześniejszych sesji z 26 i 30 kwietnia br. Dyskusja będzie miała charakter roboczy i skoncentruje się wokół następujących tematów: „nauczyciel w systemie edukacji”, „jakość edukacji”, „nowoczesna szkoła”, „uczeń w systemie edukacji” oraz „rodzic w systemie edukacji”.

 

W pracach 5 podstolików tematycznych wezmą udział nauczyciele, uczniowie, rodzice, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i instytucji związanych z oświatą, parlamentarzyści, a także eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Obradom 5 podstolików tematycznych przewodniczą:


•Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć – „Nauczyciel w systemie edukacji”,

•Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek – „Jakość w systemie edukacji”,

•Podsekretarz Stanu w MPiT Marcin Ociepa – „Nowoczesna szkoła”,

•Sekretarz Stanu w MNiSW Piotr Müller – „Uczeń w systemie edukacji”,

•Poseł na Sejm RP Teresa Wargocka – „Rodzic w systemie edukacji”. […]

 

Obrady rozpoczną się sesją plenarną z udziałem wszystkich uczestników stołu edukacyjnego, która potrwa do godziny 13:30. W tej części przewidujemy udział mediów. Następnie, do godziny 17:00 odbędą się sesje w podstolikach tematycznych już bez udziału mediów. […]

 

Źródło:www.gov.pl/web/edukacja

 

 

X           X           X

 

 

Oświatowa „SOLIDARNOŚĆ” już nie chce mieć tam nawet obserwatorki…

 

Stanowisko Prezydium Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie dyskusji oświatowych w ramach okrągłego stołu edukacyjnego.

 

 

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” po analizie  przebiegu dyskusji przy okrągłym stole edukacyjnym, w którym braliśmy udział w roli obserwatora, podtrzymuje stanowisko z dnia 24 kwietnia br., wyrażone w piśmie do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, zgodnie z którym podkreślamy, że zaproponowana formuła spotkania oraz przypadkowo dobrane gremium nie gwarantują wypracowania rozwiązań rzeczywistych problemów nurtujących polską oświatę.

 

Oczekujemy harmonogramu realizacji uzgodnionych postulatów zawartych w podpisanym z Rządem RP w dniu 7 kwietnia br. porozumieniu. W szczególności domagamy się powołania zespołu roboczego do spraw realizacji punktu VI porozumienia, czyli zmiany systemu wynagradzania nauczycieli w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi i powiązania go ze wzrostem gospodarczym.

 

Ryszard Proksa – przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Agata Adamek – sekretarz KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/Zostaw odpowiedź