Nie tylko w „Obserwatorium Edukacji” nowe teksty zamieszczane są w niedzielę. Dzieje się tak również  na portalu EDUNEWS . Polecamy dziś lekturę artykułu naszego dobrego znajomego – Witolda Kołodziejczyka – o dość ogólnikowym tytule „Strategia wdrażania zmian”

 

Dobrze będzie się to czytało w dniu, w którym w propagandowym serialu konferencji prasowych ministrów rządu Beaty Szydło autopromocję „swojej” reformy głosi minister edukacji narodowej – Anna Zalewska. Oto fragmenty artykułu Witolda Kołodziejczyka.  [Wytłuszczenia tekstu – redakcja. AK]

 

Foto: www.edunews.pl

 

To nie technologia zmienia szkołę. To wiemy, choć nie wszyscy. Nie zmienią jej też atrakcyjne aplikacje, programy komputerowe, puste deklaracje o wyjątkowości szkoły, ani też wymyślne akcje promocyjno – marketingowe. Wpływu na to nie mają ani liczby tabletów w klasie, piękne pracownie komputerowe, czy tablice interaktywne. Szkołę zmieniają nauczyciele z jasną koncepcją pedagogiczną, spójną filozofią i programem oddziaływań wychowawczych. To właśnie systemowe, a nie incydentalne działania prowadzą do sukcesu.

 

Nie znam szkoły, która mówiłaby o swoich edukacyjnych sukcesach działając bez lidera, bez jasno określonego miejsca, do którego zmierza, bez kierunkowskazu w postaci misji i wartości. Nie uda się dojść do upragnionego miejsce bez współpracującego zespołu nauczycieli. Szkoła nie zmieni się w środowisko sprzyjające poznawczemu i emocjonalnemu rozwojowi uczniów bez wspólnie podzielanych wartości. Bez nich nie zbuduje integralnego systemu wzmacniania osobistego charakteru i jego kluczowych i cech. Pojedynczy nauczyciele działając samotnie, bez wsparcia dyrektora i kolegów, nie zmienią kultury organizacyjnej. Nawet jeżeli mają wyjątkowe pomysły i fantastyczne relacje – nie stworzą spójnego aksjologicznie środowiska edukacyjnego. […]

 

Po co – ważniejsze niż dlaczego

 

Wiele szkół zdecydowało się na innowacyjne rozwiązania dydaktyczne wspierane technologią mobilną. […].To znalezienie przez nauczycieli funkcji dla nowej technologii, umożliwiło skuteczne wdrożenie zmian. To z kolei pozwoliło skupić się na rozwijaniu indywidualnego potencjału ucznia i koncentracji na jego silnych stronach poprzez samodzielne przygotowanie – w zależności od osobistych kompetencji – multimedialnych prezentacji, filmów, zwiastunów, interaktywnych newsletterów, ebooków, podcastów, raportów, scenariuszy i esejów. […] Dzięki temu uczniowie rozwijają również poza szkołą kompetencje naukowo – techniczne prowadząc badania, obserwacje, dokumentując je w formie fotorelacji i raportów. Technologia mobilna wspiera pracę nauczyciela w nowych modelach dydaktycznych, rozwijając potencjał uczniów w różnych obszarach ich funkcjonowania: poznawczym, ale też emocjonalnym. […]

 

Tylko systemowe działania zapewniają sukces i tylko jasna wizja miejsca, do którego podąża pod kierunkiem swojego lidera szkolna społeczność, pozwalają realizować skuteczną edukację. To podzielane przez nią wartości decydują o wyborze systemu doskonalenia, doborze kadry pedagogicznej, programów wychowawczych, metod pracy i spójnej koncepcji wychowawczej. Od tego rozpoczyna się droga do szkoły przyjaznej uczeniu się i nauczaniu. Szkoły, która odkrywa indywidualny potencjał, rozwija talenty i kształci charakter.

 

 

Cały artykuł Witolda Kołodziejczyka „Strategia wdrażania zmian”  –  TUTAJ

 

Źródło: www.edunews.pl

 

 

„Na deser” polecamy jeszcze najnowszy podkast, zamieszczony na stronie Plandaltoński.pl: Kompetencje XXI wieku – rozmowa z Robertem Kroolem

 

 Zostaw odpowiedź