Foto: www.portalsamorzadowy.pl

 

Już w poniedziałek, 6 marca, na stronie MEN zamieszczono informację, że:

 

5 marca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w posiedzeniu zarządu Związku Powiatów Polskich. Podczas spotkania na Górze św. Anny w województwie opolskim przedstawiciele powiatów rozmawiali z szefową MEN m.in. o szkolnictwie zawodowym oraz sposobie jego finansowania

 

Tematem dyskusji były rozwiązania przyjęte w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, podział subwencji oświatowej na 2018 r., zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, a także podwyżki pensji dla nauczycieli.[…] [Źródło: www.men.gov.pl]

 

 

Postanowiliśmy jednak zaczekać do czasu, kiedy zaistnieje możliwość zweryfikowania tych wieści z innych źródeł. Wczoraj na oficjalnej stronie Związki Powiatów Polskich znaleźliśmy taki komunikat: „Podwyżki nauczycielskie z budżetu rządu i samorządu. Relacja z posiedzenia Zarządu ZPP”. Oto jego obszerny fragmenty:

 

Kwietniowe podwyżki dla nauczycieli oraz finansowania szkolnictwa zawodowego – to główne tematy poruszone podczas marcowego posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich. […]

 

Posiedzenie podzielone było na trzy części. W pierwszej z nich – wewnętrznej – starostowie przyjęli porządek obrad, zapoznali się z informacją o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami Zarządu. Przyjęli też protokoły z posiedzeń Zarządu Nr 1/18 i Nr 2@/18 oraz materiały przyjęte podczas tych posiedzeń.

 

W drugiej części spotkania, w której uczestniczyli zaproszeni goście, Maciej Zdziarski, prezes Zarządu Instytutu Łukasiewicza omówił założenia kampanii „Dumni z Polski” na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

W dalszej części głos zabrała Anna Zalewska, szefowa resortu edukacji, która omówiła wszystkie zmiany, jakie w ostatnim czasie zaszły w oświacie. Wspomniała również o reformach, które zajdą na poziomie powiatów, w tym w szkołach branżowych i zawodowych. Mówiła ponadto o subwencjonowaniu oświaty i potrzebach zmian.

Grzegorz Pochopień, dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN bardziej szczegółowo omówił zagadnienie reformy oświatowej, która dotknie powiaty w latach 2019 i 2020.

 

Podczas spotkania nie zabrakło miejsca na rozmowy na temat planowanych przez rząd od 1 kwietnia br. podwyżek dla nauczycieli. Z analizy przeprowadzonej przez ZPP wśród samorządów powiatowych wynika, że podwyżki – mimo, iż przyznane przez rząd, z zdecydowanej części będą finansowane przez samorządy. Według wyliczeń ZPP średnia kwota wydatków pochodzących z innych dochodów własnych niż subwencja oświatowa, na zaplanowane podwyżki, w statystycznym powiecie wyniosła ponad 0,6 mln zł. Mówiła o tym Katarzyna Liszka-Michałka, ekspert z Biura ZPP.

 

Na problemy z podwyżkami wskazywali także obecni na spotkaniu starostowie.

 

Więcej na temat tej części posiedzenia wkrótce będzie można przeczytać na łamach Dziennika Warto Wiedzieć. […]

 

 

Cały komunikat „Podwyżki nauczycielskie z budżetu rządu i samorządu. Relacja z posiedzenia Zarządu ZPP”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www. zpp.pl

 

 Zostaw odpowiedź