Wystartował program MegaMisja na rzecz świetlic szkolnych. Celem Fundacji Orange jest wzbogacenie ich oferty oraz wsparcie dzieci w rozwoju umiejętności cyfrowych. Jest to kompleksowa, ogólnopolska inicjatywa na rzecz edukacji cyfrowej w świetlicach. Opiera się na mechanizmie grywalizacji. Weźmie w niej udział ok. 300 szkół.

 

Baner Mega Misja

 

Wychowawcy świetlic działających w szkołach podstawowych mogą składać zgłoszenia do programu do 16 października 2015 na stronie www.megamisja.pl.

 

 

Zależy nam na wzroście wiedzy i kompetencji cyfrowych dzieci, po to, by stały się bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami internetu i nowych technologii. Chcemy to osiągnąć, wzbogacając ofertę świetlic o rozwijające, nowoczesne zajęcia i wspierając wychowawców – powiedział Konrad Ciesiołkiewicz, p.o. prezesa Fundacji Orange. – W ramach naszego społecznego zaangażowania zapewniamy dostęp do internetu i sprzęt, dbamy o bezpieczeństwo w sieci, uczymy jak efektywnie korzystać z możliwości technologii, szczególnie wśród grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

 

 

Szkoły, które zakwalifikują się do programu, będą współpracować z Fundacją Orange przez blisko 10 miesięcy. Jeszcze w czasie edycji pilotażowej, która obejmie 50 świetlic, prowadzony będzie nabór do edycji 2016/2017. Docelowo ma w niej wziąć udział ok. 300 szkół z całej Polski.[…]

 

 

Z „Raportu otwarcia: MegaMisja” wynika, że zdaniem 97% wychowawców świetlic nowe technologie są szansą na ciekawszą i łatwiejszą naukę dla dzieci. Jednocześnie 80% z nich obawia się także zagrożeń, jakie powodują technologie cyfrowe wśród najmłodszych. Dlatego uczestnicy inicjatywy w wieku 6-10 lat poznają zasady bezpiecznego Internetu, ochrony prywatności, udostępniania treści w sieci, edycji grafik, dźwięków i filmów. Wzmocnią też umiejętności współpracy w grupie.

 

 

Dla wychowawców przygotowane będą instruktaże i scenariusze zajęć. Przebieg zadań oparty jest na fabularyzowanej grze, która przenosi dzieci do cyfrowego laboratorium i pełnej przygód misji. Tu pomogą bohaterom sprawnie poruszać się w wirtualnym świecie i chronić go przed niesfornym psotnikiem. Za realizację wyzwań grupy gromadzić będą punkty i wymieniać je na nagrody dla świetlicy uzupełniające jej wyposażenie (w tym tablety, aparaty cyfrowe, laptopy, książki, gry edukacyjne, materiały plastyczne).[…]

 

 

Źródło: www.di.com.pl

 

 

MegaMisja. Raport otwarcia, A. Mierzecka, J. Jasiewicz, M. Kisilowska, K. Sijko, Warszawa 2015

 

Abstrakt:

> Z funkcjonujących w Polsce 12 744 publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w 9708 (76,17%) placówkach są świetlice szkolne.
>Ze świetlic korzysta najczęściej kilkudziesięciu uczniów. W najmniejszym stopniu są używane świetlice „małomiejskie”, w największym zaś – świetlice „wielkomiejskie”.
> Główne problemy polskich świetlic to zbyt mała powierzchnia pomieszczeń w stosunku do liczby przebywających dzieci i wynikający z tego hałas oraz brak ogólnych standardów dotyczących wyposażenia.
> Świetlice szkolne pełnią dwie główne funkcje – są swoistą przechowalnią dzieci i miejscem odrabiania prac domowych. Zabawa z kolegami i koleżankami oraz odrabianie prac domowych to codzienne formy aktywności uczniów w ponad 90% świetlic.
> W szkołach uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z komputerów z dostępem Internetu, choć najczęściej niewielka liczba tych urządzeń uniemożliwia swobodne ich użycie poza zajęciami lekcyjnymi, jednocześnie w szkołach brakuje technologii mobilnych.
> W 49% świetlic szkolnych znajduje się przynajmniej jeden komputer stacjonarny, w 31% – co najmniej jeden laptop, w 26% – rzutnik multimedialny. Im większy ośrodek miejski, tym lepiej wyposażona świetlica szkolna.[…]

 

Całość powyższego tekstu – TUTAJ

 
„MegaMisja. Raport otwarcia” – całość – plik PDFZostaw odpowiedź