Foto:www.facebook.com/weronika.gorskawolniewicz

 

Weronika Górska-Wolniewicz

 

 

Na portalu SUPERBELFRZY znaleźliśmy tekst, w którym jego autorka – Weronika Górska-Wolniewicz – po krótkim wprowadzeniu, opisującym pewną trudną sytuację do jakiej doszło na jednej z prowadzonych przez nią lekcji, obszernie informuje o metodzie rozwiązywania konfliktów, która nazywa się Kręgi Naprawcze.

 

Oto wybrane fragmenty tego artykułu, link do pełnej jego wersji, a także linki do innych materiałów, poszerzających te informacje:

 

Kręgi Naprawcze – alternatywa dla punktów i ocen za zachowanie

 

[…] Dzisiaj wiem, co mogłabym zaproponować jako inne podejście do poradzenia sobie z konfliktami w tamtej placówce – Kręgi Naprawcze (dalej zwane KN). Tym właśnie chciałabym się z Państwem podzielić w niniejszym artykule. Osobiście odkryłam ten sposób mediacji dopiero rok temu w piątym roku mojego zaznajamiania się z Porozumieniem bez Przemocy, co na pewno pomogło mi w przyswojeniu sobie podstaw tej metody.

 

Kręgi Naprawcze jest to sposób na rozwiązywanie konfliktu z zakresu tzw. sprawiedliwości naprawczej. Ich twórcą jest Dominic Barter z Brazylii, który od 90-tych lat wprowadza je skutecznie w różnego rodzaju środowiskach. Do Polski ten sposób mediacji trafił w 2010 roku i jest rozpowszechniany dzięki zaangażowaniu Tomasza Bagińskiego oraz paru innych osób skupionych wokół Fundacji Świadomego Rozwoju. Do tej grupy należałoby dodać wszystkich tych uczestników warsztatów prowadzonych przez Tomasza, którzy regularnie spotykają się w grupach ćwiczeniowych oraz próbują już od paru lat wprowadzać metodę KN w swoich miejscach pracy, między innymi w szkołach.

 

 

 

 

KN bazują na 3 podstawowych zasadach.

 

1.“Wszyscy są równi” – co przekłada się na  dobrowolność w uczestniczeniu w takim kręgu oraz technicznie na mówieniu do siebie albo Pan/Pani albo na Ty (obojętnie kto jest uczestnikiem kręgu).

 

2.Celem  jest naprawienie/zadośćuczynienie konfliktu, które ma dążyć do odnowienia relacji pomiędzy jego członkami.

 

3.Są oparte na koncepcji dialogowej pochodzącej z języka Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga. Oznacza to przyjęcie takiego założenia, że wszyscy ludzie mają takie same potrzeby, które się wzajemnie nie wykluczają. To co powoduje konflikty to strategie obierane przez nas w celu zaspokojenia tych potrzeb. Mogą one podobać się innym bądź nie. Porozumienie nie etykietuje ich jako złych czy dobrych. Niektórzy trenerzy używają słowa “tragiczna strategia”, inni “niewspierająca”. Chodzi głównie o to, by nie używać słów oceniających, przez które ludzie nie są skłonni do przyznania się do swojego raniącego zachowania i do zmiany, ponieważ zwykle słysząc negatywną ocenę skupiają się na obronie.

 

Metoda ta składa się z paru tak zwanych kręgów, czyli spotkań dwóch lub więcej osób. Uczestniczą w nim strony konfliktu nazywane tutaj autorem/autorami oraz odbiorcą/odbiorcami oraz społeczność, której konflikt dotyczy. Osobą pomagającą wzajemnie się usłyszeć oraz prowadzącą cały proces jest tak zwany facylitator.

 

KN rozpocząć może którakolwiek ze stron. Pierwsze obowiązkowe spotkanie odbywa facylitator z każdym z uczestników przyszłego KN – są to tak zwane kręgi otwarcia. Ich ilość zależy od ilości uczestników. Czasami są to spotkania 1:1, a czasami facylitatora z grupą reprezentującą na przykład społeczność szkolną, której dany konflikt dotyka. W trakcie rozmowy facylitator ustala temat kręgu głównego (ten punkt realizuje  jedynie z osobą “wnoszącą sprawę” ) oraz dowiaduje się od poszczególnych osób jak one widzą daną sytuację. W często ostrych ocenach, opiniach, uwagach uczestników znajduje i nazywa ich uczucia oraz stojące za nimi potrzeby. Dzięki tej rozmowie, pierwsze gwałtowne reakcje zostają zwykle nieco wyciszone i już z inną energią podchodzą uczestnicy do kręgu głównego. Na koniec rozmowy facylitator tłumaczy na czym będzie polegał proces KN oraz pyta uczestników czy chcą w nim brać udział.

 

Po odbyciu kręgów otwarcia z tymi trzema osobami/grupami następuje krąg naprawczy – czyli główne spotkanie. Zadając dwa konkretne pytania do uczestników, facylitator pomaga dostrzec wszystkim jakie potrzeby i uczucia są aktualne w danej sytuacji (wzajemne zrozumienie) oraz czego poszukiwał autor czynu w momencie wybrania danej strategii, która spowodowała konflikt oraz jak to widzieli odbiorcy czynu (odpowiedzialność osobista). Proces zakłada dialog w tych dwóch częściach, którego struktura polega na powtarzaniu tego co się usłyszało. Facylitator upewnia się za każdym razem czy właśnie tak osoba wypowiadająca się chciała być usłyszana. Podczas rozmowy w momencie, gdy uczestnicy nie radzą sobie z powtórzeniem tego co usłyszeli od poprzednika, facylitator pomaga “tłumacząc” język ocen i oskarżeń na język uczuć i potrzeb. Może dodać także te rzeczy, które wg niego “umknęły” osobie słuchającej.  Gdy wszyscy zostają wysłuchani i facylitator stwierdza, iż faktycznie się usłyszeli przechodzi do części trzeciej i ostatniej podczas której ustala się konkretny sposób naprawy zaistniałego konfliktu. Facylitator ustala także dokładny termin kręgu zamykającego/ewaluacji.

 

Ostatnie spotkanie ma na celu ustalenie jak się czują uczestnicy konfliktu po wprowadzeniu rozwiązań ustalonych na kręgu naprawczym. Jeśli konflikt został zażegnany pojawia się przestrzeń do świętowania. Jeśli potrzeby wszystkich nie zostały zaspokojone, poszukuje się nowych sposobów działań.

 

Osoby zainteresowane tą metodą odsyłam do strony Fundacji Świadomego Rozwoju oraz na grupę facebookową osób praktykujących/obserwujących tę metodę.

 

Aby stać się facylitatorem lub chociaż zaznajomić się z tą metodą najlepiej zapisać się na warsztaty a potem zorganizować u siebie grupę ćwiczeniową lub skorzystać z już istniejących.

 

O tym jak wprowadzić system kręgów naprawczych do szkoły powstanie osobny artykuł.[…]

 

Porozumienie bez Przemocy jest formą komunikacji stworzoną przez Marshalla Rosenberga. Opowiadałam o jego podstawach na EduMocy Online 2017 (nagranie jest dostępne – TUTAJ) Będzie można niedługo przeczytać artykuł na ten temat na naszym blogu.

 

 

O sprawiedliwości naprawczej przeczytać można – TUTAJ

 

 

Cały artykuł „Kręgi Naprawcze – alternatywa dla punktów i ocen za zachowanie”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.superbelfrzy.edu.plZostaw odpowiedź