Dziś, w siedzibie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, odbyła się ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja na temat  Życie i edukacja w „kulturze obrazkowej”. Szanse i zagrożenia”. Z jej bogatego programu, rozpisanego na 5 sesji tematycznych, „Obserwatorium Edukacji” postanowiło zaprezentować jedynie dwie pierwsze:„Szkoła i edukacja w kulturze obrazkowej” i „Reklama i oddziaływanie społeczne”.

 

Konferencja orazkowa - Kopia

 

1 POWITANIE KANCLERZA

Kanclerz WSP M. Cyperling wita uczestników konferencji

 

 

Konferencję rozpoczęły wystąpienia powitalne  przedstawicieli współorganizatorów: Małgorzaty Cyperling – kanclerz WSP, prof. Sławomira Sztobryna – rektora WSP oraz Michała Haze – wiceprezesa Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Adama Radonia –  z Łódzkiego Centrum Komiksu, dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier.

 

2. PIERWSZA SESJA

Za stołem (od lewej) siedzą:J.Solak, M.Jędrzejczak, K.Kowalewicz, A.Radoń, S. Sztobryn

 

W ramach pierwszej sesji „Szkoła i edukacja w kulturze obrazkowej” wystąpili:

  • prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Kowalewicz (Uniwersytet Łódzki) – FOTOGRAFICZNE OBRAZKI ZE SZKOLNYCH LAT (PIERWSZE SPOJRZENIE)
  • lic. Justyna Solak (Techniczna Akademia Młodych w Rzeszowie) – EDUKACJA POLONISTYCZNA A WSPÓŁCZESNA „KULTURA OBRAZKOWA”
  • mgr Monika Jędrzejczak (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego) – SIECIOWE ZASOBY INFORMACJI ŹRÓDŁEM WZBOGACAJĄCYM TOK LEKCJI NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACJI.

 

3 DRUGA SESJA

                             Za stołem (od lewej) siedzą; M. Cieślik-Florczyk, A. Obrębska, B. Kmieciak, D. Podgórska-Jachnik, K. Kukiełko-Rogozińska, B. Olszewska

 

Po dyskusji i przerwie na kawę i herbatę odbyła się druga sesja, której referaty podejmowały problematykę, określoną jako „Reklama i oddziaływanie społeczne”. Swe referaty zaprezentowali:

  • dr Kalina Kukiełko-Rogozińska (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie) – REKLAMA W UJĘCIU MARSHALLA MCLUHANA
  • dr Anna Obrębska (Uniwersytet Łódzki) – TECHNIKI WIZUALNEGO ODDZIAŁYWANIA W REKLAMIE SPOŁECZNEJ
  • dr prof. WSP, Dorota Podgórska-Jachnik (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi) – OBRAZY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PRZESTRZENI WIZUALNEJ JAKO NARZĘDZIE ZMIANY POSTAW WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WALKI O ICH PRAWA
  • mgr Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – PRAWA PACJENTA WOBEC ROZWOJU TECHNOLOGII AUDIOWIZUALNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH
  • mgr Małgorzata Cieślik-Florczyk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – OBRAZ JAKO FORMA ODDZIAŁYWANIA POLITYCZNEGO. ANALIZA STRON INTERNETOWYCH POLSKICH PARTII POLITYCZNYCH

 

Dla uczestnika – pedagoga, najbardziej wzbogacające wiedzę przydatną do pracy nauczycielskiej było wystąpienie Moniki Jędrzejczak z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, która w pierwszej części swego referatu zaprezentowała wyniki badań nad zakresem i formami aktywności w sieci polskich uczniów, a następnie omówiła możliwości kompleksowego realizowania edukacji medialnej w edukacji. Szkoda, że redakcja nie uzyskała zgody autorki na udostępnienie naszym czytelnikom prezentacji, która towarzyszyła jej wykładowi.  Być może już wkrótce redakcja OE jednak pozyska, choć w innej formie, najważniejsze fragmenty tego wystąpienia.

 

Referat dr Doroty Podgórskiej-Jachnik, dla którego Wasz przedstawiciel pozostał na drugiej sesji, w oparciu o liczne ilustracje, ilustrował główną tezę jej wystąpienia, że współczesny przekaz obrazkowy pozwala jeszcze lepiej i skuteczniej niż miało to miejsce w czasach dominacji kultury języka mówionego i pisanego, zmieniać  funkcjonujące powszechnie stereotypy na temat osób niepełnosprawnych i kształtować nowe, oczekiwane przez nich postawy do ich pełnoprawnego funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym.

 

 

Program  konferencji:  Konferencja_MGM_Program_Harmonogram

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław Kuzitowicz

 Komentarze niedostępne