Foto:www.facebook.com/radamiejskawlodzi

 

 

W Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się konferencja „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”. Tak nazywa się także projekt unijny, wspierający szkolnictwo zawodowe, skierowany do uczniów i nauczycieli. Konferencję objęła patronatem Małgorzata Niewiadomska-Cudak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.

 

Pewnego dnia przyszli do mnie nauczyciele z Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi i opowiedzieli o nowych zawodach, które pojawiły się w ich programie kształcenia: technik hodowca koni i technik optyk – mówi radna SLD. Po wzięciu udziału radnej w spotkaniu młodzieży z pracodawcą (Klub Jeździecki Zbyszko), narodził się pomysł zorganizowania konferencji, która przybliżyłaby sytuację w szkolnictwie zawodowym. – Fakt, że uczeń zdobywa konkretny zawód, nie musi oznaczać końca kształcenia mówi Małgorzata Niewiadomska-Cudak. – Jestem zwolenniczką połączenia teorii z praktyką i ustawicznego uczenia się przez całe życie – dodaje radna.

 

Janusz Moos, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, podkreślał podczas obrad, że współczesna szkoła zawodowa to szkoła kwalifikacji zawodowych i ma kształtować gotowość człowieka do uczenia się przez całe życie. Małgorzata Sienna z Ośrodka Doradztwa Zawodowego opowiedziała o współpracy doradców zawodowych ze szkołami ponadgimnazjalnymi w kontekście wyboru przyszłego zawodu. Według raportów pracodawcy poszukują wykwalifikowanych specjalistów, a pracownicy oczekują możliwości rozwoju oraz równowagi w życiu zawodowym.

 

Foto:www.facebook.com/radamiejskawlodzi

 

Zarys współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi na podstawie wyników badań Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji przedstawiła Elżbieta Ciepucha z ŁCDNiKP. Projekty unijne wspierające szkolnictwo zawodowe zaprezentowali uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi.

 

O współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w praktyce opowiedzieli: Monika Czech (właścicielka salonu Studio Urody Monika), Krzysztof Lik (kierownik Klubu Jeździeckiego Zbyszko) i Ewa Szmitka (właścicielka sieci pizzerii Fiero, laureatka konkursu Łódzkie Łabędzie 2017).

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 

 

Zobacz także na You Tube wypowiedź Małgorzaty Niewiadomskiej-Cudak – „Czy warto zostać technikiem hodowcą koni?”   –   TUTAJ

 

 

Komentarz redakcji:

Obie prezentujące podczas konferencji łódzkie szkoły znalazły się na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętność, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe – TUTAJZostaw odpowiedź