Rudzińska-Mękal Barbara w Parafia

Foto:www.facebook.com/barbara.rudzinskamekal

 

Jan Szyszko i Barbara Rudzińska-Mękal 12 stycznia 2017 r. w Parafii św. Anny w Piasecznie.

 

 

 

12 stycznia 2017 roku minister edukacji narodowej Anna Zalewska powierzyła dr Barbarze Rudzińskiej-Mękal pełnienie obowiązków dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

Barbara Rudzińska-Mękal ukończyła Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest wieloletnim wykładowcą akademickim*, ekspertem w zakresie realizacji, rozliczania i kontroli projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, a także certyfikowanym specjalistą ds. zarządzania projektami. Była także członkiem zarządu spółki prawa handlowego.**

 

Mężatka, ma dwoje dzieci.

 

 

Źródło: www.ore.edu.pl

 

 

*Nie udała się ustalić w jakich uczelniach, na jakich stanowiskach i jak długo pracowała dr Barbara Rudzińska-Mękal

**Ta ostatnia, choć bardzo ogólnikowa,  informacja nie znalazła się w analogicznej informacji o powołaniu dr  Barbary Rudzińskiej-Mękal na stanowisko p.o. dyrektora ORE na oficjalnej stronie MEN.

 

 

Rozwinięcie tego wątku biografii nowej szefowej ORE znajdą Państwo w artykule pt. „Z kanalizacji do ORE”, opublikowanym przez „Głos Nauczycielski”. Oto jego dwa fragmenty:

 

 

[…] Czego MEN nie napisało o nowej p.o. dyrektora ORE? Barbara Rudzińska-Mękal została rzucona na odcinek edukacji z wodociągów i kanalizacji. Do niedawna pełniła bowiem funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie (przez rok). Wcześniej była wiceprezesem tej spółki.

 

Z lokalnej prasy możemy się dowiedzieć o konflikcie ówczesnej szefowej PWiK w Piasecznie z pracownikami firmy i związkiem zawodowym. 1 lipca ub.r. Rudzińska-Mękal została zawieszona w funkcji prezesa.[…]

 

Barbara Rudzińska-Mękal była radną PiS w Sejmiku Województwa Mazowieckiego poprzedniej kadencji (wiceprzewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska). W ostatnich wyborach samorządowych kandydowała na stanowisko burmistrza Piaseczna.

 

Cały artykuł „Z kanalizacji do ORE”  –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.glos.pl

 

 

 

Od  13 kwietnia pełniącym obowiązki, a od 14 lipca 2016 roku dyrektorem ORE był dr Sławomir Kuligowski, historyk z Mińska Mazowieckiego, który do chwili powołania go na to stanowisko był dyrektorem Zespołu Szkół w Poświętnem (pow. wołomiński), w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. por. Stanisława Lecha i Publiczne Gimnazjum im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”. Nieznane są powody jego tak nagłego odwołania.Zostaw odpowiedź