Na stronie  organizacji występującej w sieci pod powyżej zamieszczonym logo, która szczyci się tym, że jest  organizacją pożytku publicznego, zamieszczono  taki  komunikat:

 

W dniu 22 sierpnia br., na zaproszenie minister Anny Zalewskiej,  Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole spotkał się z  Kuratorami Oświaty przedstawiając plany związane z realizacją projektu: Rodzicielska Wyprawka Szkolna i zwracając się z prośbą o

 

pomoc w :przekazaniu do szkół  informacji o, organizowanej przez Fundację „Rodzice Szkole”, 28 października br, II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców poświęconej programom wychowawczo-profilaktycznym. (szczegółowy komunikat o konferencji zamieścimy na naszych witrynach i prześlemy do szkół w połowie września),

–  pomoc w  przekazaniu rodzicom uczniów pierwszych klas szkół podstawowych, przygotowanych przez Fundację „Rodzice Szkole”,  folderów zawierających podstawowe informacje na temat  praw i obowiązków rad rodziców,

pomoc w  promowaniu – wydanego w ramach programu, o którym informowaliśmy w maju br. –  albumu Matki Niepokornych, i zachęcenie szkół do wykorzystywania jego treści w kreowaniu wśród uczniów  postaw  patriotycznych.

 

Bardzo życzliwa atmosfera spotkania  stwarza nadzieję, że wspólna realizacja projektu Rodzicielska Wyprawka Szkolna będzie kolejnym, bardzo efektywnym,  polem współpracy pomiędzy naszą fundacją i kuratorami oświaty.

 

Krzysztof  Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

Źródło: www.rodziceszkole.edu.pl

 Zostaw odpowiedź