Dopiero wczoraj rano Marszałek Sejmu powiadomił przedstawicieli wnioskodawców o tym, że rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty odbędzie się 20 czerwca jako 12 punkt porządku obrad tego dnia. Zarządził także, iż uzasadnienie wniosku wygłosi pełnomocnik grupy obywateli Sławomir Broniarz i że odbędą się jedynie 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół poselskich.

 

Foto: www.facebook.com/justynasucheckagw/

 

Okazało się, że debata na ten temat rozpoczęła się dopiero po godz. 21. a zainteresowani jej przebiegiem przedstawiciele rodziców i nauczycieli długo nie mogli uzyskać prawa wejścia na galerię sejmową.

 

Jako że media głównego nurtu relacjonowały raczej temat orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy o KRS, a także o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia Sejmu punktów przewidujących procedowanie ustaw o KRS, nie jest łatwo znaleźć relację o przebiegu tej nocnej debaty o referendum. Odsyłamy do informacji „Co dalej z referendum ws. reformy edukacji? PiS podjęło decyzję”, zamieszczonej w „Gazecie Prawnej”. Oto jej fragmenty:

 

Debata nad obywatelskim wnioskiem, pod którym podpisało się ponad 910 tys. osób, rozpoczęła się po godzinie 21. we wtorek, skończyła po 1. w nocy – trwała ponad 4 godziny, w tym ponad godzinę samo przedstawienie uzasadnienia do niego. […]

 

„Wprowadzaniu reformy towarzyszyły kłamstwa, nieprawdy, powtarzane do tej pory; towarzyszył chaos, zamęt, a jednocześnie wprowadzenie wszystkich w błąd. Ale nie jest tak, że kłamstwo sto razy powtórzone stanie się prawdą” – powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz uzasadniając wniosek obywatelski. […]

 

I dalej, przez prawie godzinę, przedstawiał kolejne kłamstwa minister Zalewskiej wygłaszane w sprawie reformy Przedstawiciele wszystkich klubów opozycyjnych opowiedzieli się za przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji, za skierowaniem wniosku do komisji opowiedział się przedstawiciel klubu PiS.

 

Natomiast minister edukacji Anna Zalewska w swym długim wystąpieniu podkreśliła, że reforma edukacji jest m.in. „po to, by pokazać, żeby udowodnić społeczeństwu, że państwo nie jest teoretyczne; że prawo nie jest tylko na papierze; (…) że musimy pamiętać, że za rok, za dwa, za dziesięć, zmieni się rzeczywistość i trzeba ją dostosowywać do młodego człowieka”.

 

Minister Zalewska powiedziała także, iż „miliony Polaków zdecydowały o tym, że Zjednoczona Prawica będzie rządziła” i – jak dodała – „jest ona zobowiązana, by realizować swój program”. Po raz kolejny usiłowała wykazać, że proponowane zmiany poddano szerokim debatom, dyskusjom i konsultacjom.

 

Na zakończenie debaty wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował, że „do głosowania nad wnioskiem o przeprowadzenie referendum Sejm przystąpi w bloku głosowań”

 

Cały komunikat z „Gazety Prawnej”   –   TUTAJ

 

Źródło: www.gazetaprawna.pl

 

 

Wszystkich zainteresowanych przebiegiem tej, trwającej do godz. 1 w nocy debaty odsyłamy do Sprawozdania Stenograficznego z 44. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2017 r. (pierwszy dzień obrad) – tekst od treści „Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty (druk nr 1571)” – strony od 122 do 179   –   TUTAJ

 

 

A dziś przed Sejmem odbędzie się pikieta zwolenników referendum, adresowana do posłów Prawa i Sprawiedliwości.Zostaw odpowiedź