images

 

Wczoraj, na stronie portalu  oswiata.abc.com, zamieszczono ważną dla wielu dyrektorów gimnazjów informację, której autorem jest Michał Łyszczarz – stały ekspert miesięcznika „Dyrektor Szkoły” od tego tematu, autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego, zatytułowaną „Kadencja dyrektora gimnazjum będzie krótsza”. Oto jej fragment:

 

 

[…] Sytuację prawną dyrektora wygaszanego gimnazjum reguluje art. 231 p.w.p.o.*, zgodnie z którym zajmuje on swoje stanowisko do końca okresu, na jaki zostało mu powierzone w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż do 31.08.2019 r. Jeżeli okres pięcioletniego powierzenia wykraczałby poza tę datę, wówczas ulegnie ono skróceniu.

 

A co, jeśli okres powierzenia kończy się wcześniej, czyli przed 31.08.2019 r.? W takim wypadku na podstawie art. 231 ust. 2 p.w.p.o. można przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora, oczywiście na okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia działalności gimnazjum, czyli do 31.08.2019 r.

 

Cały artykuł  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

*Za skrótem „p.w.p.o.” kryje się Ustawa z dn. 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.  Dostęp do jej pełnego tekstu  –  TUTAJZostaw odpowiedź