Foto: www.men.gov.pl

 

Minister Anna Zalewska i wiceminister Marzenna Drab podczas dzisiejszego wystąpienia w MEN

 

 

Na stronie MEN zamieszczono dziś bardzo obszerny komunikat: „Finansowanie zadań oświatowych – prezentacja projektu ustawy”. Oto jego fragmenty:

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało dziś, 30 maja br., do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

Zaprezentowany projekt obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół i placówek.

 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w swoim wystąpieniu pokreśliła, że zaprezentowany projekt ustawy jest pierwszym etapem wprowadzania zmian w sposobie finansowania zadań oświatowych. […]

 

Finansowanie zadań oświatowych – zmiany

W projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zaproponowano szereg zmian dotyczących naliczania dotacji przedszkolnej, dotacji na podręczniki oraz dotacji udzielanych z budżetów samorządów dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych. Zaproponowano także nowe rozwiązania w finansowaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Projekt zawiera również wiele przepisów porządkujących i doprecyzowujących obecne rozwiązania finansowe. W ten sposób tworzymy spójny zbiór przepisów w jednym akcie prawnym. {…]

 

Dalej informacja dotyczy zmian w następujących obszarach:

 

        > Dotacja przedszkolna

        > Dotacja podręcznikowa – ułatwienia dla samorządów

        > Dotacje udzielane z budżetów samorządów dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych

        > Dotacja dla szkół dla dorosłych

        > Finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

        > Finansowanie w ramach subwencji oświatowej

> Zmiany dotyczące nauczycieli

> Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli  –   TUTAJ

> Czas pracy nauczycieli  –  TUTAJ

> Umowa o pracę dla każdego nauczyciela  –  TUTAJ

 

Konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe potrwają do 30 czerwca 2017 r.

 

Projekt ustawy dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji – TUTAJ

 

Cały komunikat „Finansowanie zadań oświatowych – prezentacja projektu ustawyTUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Kilka dni temu, 17 maja, podczas posiedzeniu połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wiceminister Marzenna Drab poinformowała, że całościowa ustawa dotycząca finansowania zadań oświatowych została odłożona w czasie:.

 

Jak podkreśliła na spotkaniu Pani podsekretarz, prace analityczne nad wdrożeniem nowego modelu podziału subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, zapewniającego lepsze dopasowanie dochodów subwencyjnych do ponoszonych wydatków będą kontynuowane. Oznacza to, że zmiany w tym zakresie zostaną przesunięte w czasie (pierwotnie planowano, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.). Przyczyną opóźnień jest m.in. konieczność lepszego dopasowania finansowania tych obszarów do nowo tworzącej się sieci szkół po wdrożeniu. [Źródło:www.samorzad.lex.pl/]

 

 

Na tym samym posiedzeniu wyraziła swój pogląd o projekcie posłanka Krystyny Szumilas (PO):

 

Zdaniem posłanki Platformy Obywatelskiej Krystyny Szumilas, MEN odkłada w czasie wprowadzenie zmian w finansowaniu oświaty, bo projekt nie został dopracowany, a propozycje ministerstwa nie spotkały się z aprobatą samorządów terytorialnych. „Samorządy terytorialne pokazały, że praktycznie na tym nowym sposobie finansowania wszystkie tracą i to wywołuje podejrzenie, że nowy sposób finansowania miał doprowadzić do oszczędności i mniejszego finansowania zadań oświatowych przez budżet państwa” [.Źródło: www.biznes.onet.pl/]

 

Dwa dni później, 19 maja, portal Serwis Samorządowy PAP zamieścił wywiad z Markiem Olszewskim, przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP. Oto jego fragment:

 

Zwróciłem się do MEN z prośbą, żeby zaczekać z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Uważam, że zmiana całego ustroju szkolnego, która potrwa trzy lata, nie powinna iść w parze z ustalaniem szczegółowych reguł w zakresie modelu finansowania edukacji – mówi Serwisowi Samorządowemu PAP Marek Olszewski, przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich RP. […]

 

Cały wywiad „Model subwencji. Olszewski: Nadmierny pośpiech co do reguł finansowania edukacji” – TUTAJ

 

Źródło: www.samorzad.pap.plZostaw odpowiedź