Na stronie największego bloga rodzicielskiego w Polsce: „ Dzieci są ważne – ekologia i dziecko” zamiwszczono artykuł Magdaleny Boćko-Mysiorskiej, zatytułowany „Jak uczy się mózg i dlaczego szkoła nie wspiera naturalnych procesów uczenia się?”. Jak zwykle – poniżej udostępniamy jego wybrane fragmenty oraz link do całości i innych artykułów autorki:

 

Foto: www.magdalenabockomysiorska.p

Magdalena Boćko-Mysiorska

 

Dzięki prawie dwudziestoletnim badaniom nad mózgiem wiemy już, jakie czynniki mają decydujący wpływ na jego efektywną pracę. Jako dorośli możemy więc w taki sposób zorganizować środowisko, w którym codziennie przebywają dzieci, aby było ono możliwie najbardziej optymalne dla ich zdrowego i naturalnego rozwoju.

 

 

Mimo że badacze mózgu od lat podpowiadają nam, co najkorzystniej wpływa na proces uczenia się przez dzieci i młodzież, a co zupełnie go uniemożliwia – szkoły systematycznie pomijają tę istotną wiedzę w swojej praktyce. […]

 

O czym mówi nam neurobiologia?

Neurobiologia (ang. neuroscience) jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych, zajmuje się badaniem funkcji, struktury i rozwoju układu nerwowego człowieka. Łączy ze sobą wiedzę z zakresu m.in.: biochemii, biologii, medycyny, biofizyki i psychologii. Nadrzędnym celem badań jest tu zrozumienie biologicznych podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego. Badania neurobiologiczne wyjaśniają nam m.in. to, w jaki sposób otoczenie, w którym przebywa dziecko, i nasze podejście do niego wpływają na zmiany w strukturze jego mózgu. Oba obszary mogą oddziaływać na nie bardzo korzystne albo zupełnie destrukcyjne. […]

 

Oto 10 niezwykle istotnych, potwierdzonych naukowo faktów, które warto wziąć pod uwagę we współpracy z dziećmi w szkole i poza nią (podajemy jedynie  tezy, których rozwinięcie znajdziecie w artykule):

 

1.Dzieci uczą się tego, co je interesuje

2.Dzieci uczą się wtedy, kiedy czują się pewnie i bezpiecznie

3.Mózg bardzo szybko zapamiętuje to, co nowe

4.Dzieci potrzebują wypoczynku

5.Dzieci uczą się najszybciej w naturalnym otoczeniu

6.Dzieci uczą się przez działanie

7.Mózg lubi popełniać błędy

8.Dzieci uczą się w grupie

9.Mózg potrzebuje ruchu

10.Dzieci potrzebują bezwarunkowej miłości

                                                                        […]

 

Warto pamiętać o tym, że młodzi ludzie nigdy nie naśladują wszystkich osób, lecz tylko te, które podziwiają, które są dla nich wyjątkowo ważne, z którymi czują się emocjonalnie związane. One właśnie stanowią ich wzorce, “Wszyscy inni mogą się wysilać, ile chcą, aby nauczyć czegoś dziecko, nastolatka czy dorosłego. Strumień entuzjazmu rusza tylko wówczas, gdy w mózgu zostaną aktywowane centra emocjonalne”

 

Kiedy otoczenie dziecka jest zaprojektowane w taki sposób, aby sprzyjać serdecznym kontaktom, zrozumieniu i zaufaniu, w młodych ludziach budzi się pragnienie i wewnętrzna potrzeba działania, uczenia się i rzeczywistej współpracy.

 

W tym miejscu nie sposób nie zgodzić się ze słowami neurobiologa, lekarza i światowej sławy psychoterapeuty – Joachima Bauera, który uważa, że “Bez dobrych relacji nie ma efektywnej nauki. Komu żal czasu na budowanie relacji, bo skupia się na realizacji programu, ten nie rozumie natury procesu uczenia się i nigdy nie będzie efektywnym nauczycielem”…

 

 

Cały artykuł „Jak uczy się mózg i dlaczego szkoła nie wspiera naturalnych procesów uczenia się?”     TUTAJ

 

 

Magdalena Boćko-Mysiorska jest pedagogiem,, metodykiem, tłumaczem, wykładowcą  i lektorem języka niemieckiego. To utorka i współautorka podręczników, testów, programów nauczania i artykułów. Od niedawna  także „mikrobadacz”, autorka projektu „Obudź się szkoło” oraz bloga: www.magdalenabockomysiorska.pl

 

 

Inne teksty tej autorki  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.dziecisawazne.pl

 

 

 

 

 Zostaw odpowiedź