Foto: www.facebook.com/znpedupl/

Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk z liderami ZNP podczas wspólnego protestu w 2015 roku

 

 

Na fejsbukowym fanpejdżu* ZNP znaleźliśmy taki wpis:

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda niezwłocznego wycofania pisma pt.: „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, skierowanego przez kuratorów oświaty do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W pismach znajdują się stwierdzenia, że żądania oddziałów ZNP kierowane do dyrektorów szkół i placówek, nie mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy, a dyrektorzy nie są zobowiązani przystąpić do rokowań i prowadzenia sporu zbiorowego.

 

PODKREŚLAMY Z CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, że żądania ZNP są zgodne z obowiązującym prawem, a zawarte w liście stwierdzenia nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.

 

Pismo z „Informacją ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego” ZNP uznaje za próbę utrudniania wszczęcia sporu zbiorowego prowadzonego zgodnie z prawem, czego zabrania ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

Namawiając dyrektorów szkół do nieprowadzenia rokowań z ZNP, kuratorzy przekraczają swoje uprawnienia wynikające z prawa oświatowego i narażają dyrektorów szkół na odpowiedzialność karną (art.26 ust.1 pkt.2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).

 

Tego rodzaju działanie umożliwi ZNP przeprowadzenie strajku z pominięciem etapu rokowań i mediacji (art.17 ust.2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).

 

 

Jednocześnie, mając na uwadze fakt, iż kuratorzy oświaty rozsyłają do dyrektorów szkół pismo o identycznej treści, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o udzielenie informacji w postaci odpowiedzi na pytanie:

 

Czy rozsyłana przez Pana/Panią „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP” została przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przekazana kuratorom oświaty w celu rozpowszechnienia?”.

 

 

Źródło: www.facebook.com/znpedupl/

 

 

*Ta spolszczona forma „fanpage na facebook’u” została użyta świadomie.

 

 

TUTAJ  pełna treść  Listu ZNP do kuratorów oświaty  [Źródło: www.znp.edu.pl]


 

 Zostaw odpowiedź