Foto: Adam Guz/KPRM [www.premier.gov.pl]

 

 

Na początek przytaczamy fragment informacji, zamieszczonej na oficjalnej stronie KPRM:

 

 

Dzisiejsza dyskusja ma charakter roboczy, a jej kluczowe tematy to m.in. nauczyciel, uczeń, rodzic w systemie edukacji, jakość edukacji oraz nowoczesna szkoła. Premier zaznaczył, że „obrady wymagają dłuższego cyklu spotkania” i wyraził gotowość do ich kontynuacji. Jak dodał „opracowane i przekonsultowane propozycje warto sukcesywnie wdrażać”.

 

W rozmowach biorą udział nauczyciele, uczniowie, rodzice, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i instytucji związanych z oświatą, parlamentarzyści, a także eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Premier podkreślił kluczową rolę jakości pracy nauczyciela. Dodał, że „odpowiednie przygotowanie pedagogiczne jest bardzo ważne”.

 

Podziękował też za dotychczasowe prace, w efekcie których pojawiają się bardzo ciekawe pomysły oraz ponownie zaprosił do uczestnictwa wszystkich tych, którzy dotąd nie dołączyli do wspólnego debatowania na temat edukacji. Poinformował, że „wszystkie pomysły i propozycje zmian trafią do Rady Dialogu Społecznego by mogły być przedyskutowane”.

 

Na zakończenie premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że w czerwcu zostaną zaproponowane wypracowane postulaty, które będzie można przedstawić do zmian legislacyjnych i wprowadzić w życie.

 

Źródło:www.premier.gov.pl/

 

 

X            X             X

 

 

Obszerną relację o tym co działo się podczas dzisiejszej III sesji rozmów przy tzw. „okrągłym stole edukacyjnym” zamieściła „Gazeta Prawna” w materiale, zatytułowanym „Okrągły stół edukacyjny. Morawiecki: Część pomysłów może być szybko wdrożona”. Poniżej przytaczamy jego fragmenty i link do źródła:

 

[…] Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zakończyła się trzecia tura rozmów przy okrągłym stole edukacyjnym. Obrady były kontynuacją wcześniejszych sesji z 26 i 30 kwietnia.

 

Premier, rozpoczynając piątkową debatę, podziękował wszystkim uczestnikom prac w podstolikach poświęconych tematom edukacyjnym. „Widzę już z tych prac sprawozdawczych, które do mnie spływają regularnie, że pojawiają się bardzo ciekawe pomysły” – powiedział premier.

 

Zaznaczył, że obrady na pewno wymagają „dłuższego cyklu spotkań”. „Ale jeżeli będą jakieś cząstkowe wnioski, propozycje opracowane, gotowe i będą miały charakter już przekonsultowany, to myślę, że warto je wdrażać sukcesywnie, nie czekając aż wszystko od samego początku do końca zostanie między wszystkimi uzgodnione, bo to może nie być takie łatwe” – zapowiedział Mateusz Morawiecki.[…]

 

W sesji plenarnej wzięli także udział m.in. wiceminister edukacji Maciej Kopeć, sekretarz stanu w MEN Marzena Machałek, podsekretarz stanu w MPiT Marcin Ociepa, sekretarz stanu w MNiSW Piotr Müller i rzecznik rządu Joanna Kopcińska.

 

Wiceminister Machałek, która przewodniczy podstolikowi „Jakość w systemie edukacji” – podkreśliła, że podczas ostatniego spotkania w jej grupie szczególnie zwrócono uwagę na badanie jakości pracy szkoły i na tym, jaka jest w tym rola egzaminów zewnętrznych.

 

Bardzo ważnym tematem, który był omawiany w tym podstoliku – jak mówiła Machałek – była też rola nauczycieli w zapewnianiu tej jakości. „Bardzo mocno wybrzmiała sprawa odpowiedniego przygotowania nauczycieli, a później wspierania w procesie edukacji” – zaznaczyła wiceszefowa MEN.

 

Machałek wskazała, że podczas rozmów zwracano również uwagę na rolę dyrektorów, którzy, jako liderzy, zapewniają jakość edukacji w szkołach. Jak dodała, oceniono, że należy zwrócić autonomię dyrektorowi, aby uniezależnić go od samorządów. […]

 

 

Realizacja podstawy programowej była także tematem dyskusji podstolika Uczeń w systemie edukacji”, któremu przewodniczył sekretarz stanu w MNiSW Piotr Müller. Jak relacjonował, podczas rozmów poruszano także kwestie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Obecnie trwają konsultacje społeczne w zakresie standardów kształcenia nauczycieli, czyli wymogów, które musi spełnić absolwent w tym wypadku w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. My, w ramach reformy szkolnictwa wyższego, zmieniliśmy przepisy i to kształcenie będzie się odbywało w zakresie jednolitych studiów magisterskich” – przypomniał Müller. […]

 

Müller zaznaczył, że podczas rozmów podnoszona była także kwestia czasu pracy ucznia. „Należy tak zbudować kształcenie uczniów, aby ten czas pracy nie przekraczał pewnego maksimum, które już nie daje efektywności jeżeli chodzi o kształcenie” – postulował. […]

 

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć, który przewodniczy podstolikowi Nauczyciel w systemie edukacji, poinformował, że podczas dotychczasowych rozmów uczestnicy omawiali kwestie dotyczące nauczycieli na podstawie „szczegółowych danych statystycznych oraz aktualnych badań edukacyjnych zarówno polskich, jak i międzynarodowych”.

 

Kluczowy element, który był poruszany, dotyczył kształcenia nauczycieli” – podkreślił. Dodał, że „szczegółowe kwestie dotyczące standardów kształcenia są obecnie w trakcie konsultacji do 20 maja„.

 

Wśród innych tematów poruszanych przy podstoliku wymienił wynagrodzenie nauczycieli, kwestie Karty nauczyciela i awansu zawodowego oraz sprawy związane z finansami. Jak mówił, zdaniem uczestników system pensum powinien być „bardziej elastyczny” i „powinna zostać zwrócona na to uwaga szczególnie na obszarach wiejskich”.[…]

 

Z kolei posłanka PiS Teresa Wargocka, relacjonując przebieg prac w podstoliku „Rodzic w systemie edukacji”, poinformowała, że uczestnicy rozmów postulowali potrzebę wprowadzenia zmian prawnych w funkcjonowaniu rad rodziców. Wskazali na potrzebę „dookreślenia statusu prawnego rad rodziców w kontekście zawierania umów cywilnoprawnych w obszarze zakładania rachunku bankowego”.

 

Rodzice chcieli, aby przedyskutować możliwość pozyskiwania 1 proc. z odpisu podatkowego, ubiegania się o fundusze publiczne czy środki europejskie” – powiedziała. Oceniła, że to „bardzo daleko idące postulaty”.

 

Wskazała, że radom rodziców zależałoby na większym wpływie „na sprawy kadrowe w szkole, na przeprowadzenie konkursu na dyrektora i ocenę pracy dyrektora. Chcieliby również uczestniczyć w tworzeniu planu finansowego szkoły we współpracy z organami prowadzącymi„.[…] dwuzmianowości w szkołach, bo burzy to życie rodzinne, nie służy procesom wychowawczym w szkołach”.

 

 

Premier, podsumowując sesję plenarną okrągłego stołu, podkreślił, że część pomysłów zgłaszanych podczas obrad jest już wdrażana lub są „na tyle uzgodnione, że mogą zostać wdrożone szybciej„. […] Jesteśmy otwarci na różne formuły integracji. Cieszę się, że RDS chce dyskutować na ten temat. Myślę, że znajdziemy jakiś wspólny mianownik” – powiedział Morawiecki. Zaznaczył, że „jak dwie strony chcą znaleźć jakiś kompromis, to znajdą, a my jesteśmy nastawieni na kompromis”. […]

 

 

Cały artykuł „Okrągły stół edukacyjny. Morawiecki: Część pomysłów może być szybko wdrożona”     –     TUTAJZostaw odpowiedź