Wczoraj w Dużej Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Łodzi odbył się I Łódzki Kongres Samorządów Uczniowskich, zorganizowany z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi, przy współudziale Stowarzyszenia Łódzka Inicjatywa Młodzieży oraz Stowarzyszenia Akademia Mądrego Życia. Patronat nad nim objęła prezydent Miasta Łodzi pani Hanna Zdanowska. Jego uczestnikami byli członkowie samorządów łódzkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele-opiekunowie tych samorządów.

 

Samorządowe władze miasta reprezentowali: Przewodnicząca Komisji Edukacji RMŁ, radna Wiesława Zewald oraz radny Tomasz Kacprzak. Wydział Edukacji UMŁ i Łódzkie Kuratorium Oświaty reprezentowane były przez urzędników niższej rangi.

 

 1

 

 

Prowadzący pierwszą, plenarną część Kongresu powitał w imieniu organizatorów przybyłych uczestników i gości, po czym niektórzy z tych ostatnich zabrali głos. Po powitalnych wystąpieniach przewodniczącej KE RMŁ Wiesławy Zewald i radne- go Tomasza Kacprzaka głos zabrał przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołaj Jasiński, który przedstawił zgromadzonym genezę i ideę Kongresu.

 

 2

Mikołaj Jasiński

 

W imieniu współorganizatora – Stowarzyszenia Akademia Mądrego Życia – wystąpiła jej prezydent – Jadwiga Borkiet. Kilka słów do zebranych powiedział także piszący te słowa redaktor „Obserwatorium Edukacji”, przypominając historię podobnych do tego kongresu przedsięwzięć wspierających liderów samorządów uczniowskich, jakie prowadzono z inicjatywy ówczesnej Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Łodzi w latach 1989 – 1991

 

Na tym zakończyła się pierwsza część Kongresu, a po przerwie jego uczestnicy pracowali w czterech zespołach. I tak, zespół nauczycieli-opiekunów SU pozostał w Dużej Sali Obrad, gdzie, jako pierwszego, wysłuchano wykładu „Samorząd Uczniowski w świetle prawa”, który wygłosili:dr Tomasz  Kłos – dyrektor PLO UŁ i st. wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz mgr Mirosław Kaczmarek – wicedyr. ds. nadzoru pedagogicznego w PLO UŁ

 

 3

M. Kaczmarek i T. Kłos

 

                                                                   Następnymi wykładami były:

 • Diagnoza sytuacji samorządów uczniowskich i w polskich szkołach” – Michał Tragarz, Centrum Edukacji Obywatelskiej;
 • Po co Samorząd Uczniowski w szkole?”, Rola i ii organizacja pracy opiekuna, Samorządu Uczniowskiego”. Prezentacja założeń projektu „Samorząd Uczniowski – Szkoła Skutecznego Przywództwa” (Stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia);
 • Jak skutecznie wspierać SU? (Stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia)

 

 

W tym samym czasie, w trzech salach, odbywały się zajęcia warsztatowe dla uczniów – członków samorządów uczniowskich, które prowadzili: Ewa Buchman, Rafał Błażejewski i Łukasz Sikora z SŁIM. We wszystkich realizowano ten sam scenariusz:

 • Integracja i wprowadzenie do warsztatów;
 • Opracowanie wspólnej wizji SU. Podstawy prawne funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego;
 • Wykorzystanie metody projektu w działalności Samorządu Uczniowskiego.  
 • Narzędzia przydatne w realizacji projektu;
 • Ewaluacja warsztatów.

 

3a

 

4

 

5

 

5a

 

6

 

Po przerwie wszyscy spotkali się ponownie w Dużej Sali Obrad, gdzie kontynuowano wspólny dla wszystkich program Kongresu.

 

7

 

Oto tematy drugiej części prac plenarnych Kongresu:

 • Wystąpienie podinsp. Violetty Gawron, Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi*, która złożyła nauczycielom i uczniom z SU ofertę współpracy w ramach prewencji i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa uczniów;
 • Prezentacja działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej Łodzi;
 • Omówienie sposobów komunikacji Młodzieżowej Rady Miejskiej z Samorządami Uczniowskimi;
 • Sprawy organizacyjne (zapowiedź kolejnego kongresu, podziękowanie za przybycie i pożegnanie uczestników I Łódzkiego Kongresu SU).

 

* Podczas swego wystąpienia pani podinsp. V. Gawron wręczyła przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołajowi Jasińskiemu pamiątkowego „Kota Prewencjusza”, jako symboliczne podziękowanie od KMP w Łodzi za akcję „Mapa Miejsc Niebezpiecznych” i dotychczasowąwspółpracę MRM z Policja.

 

Zobacz także relację z Kongresy w „Gazecie Wyborczej”: „Aż 75 proc. uczniów rozczarowanych swoimi samorządami”

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczKomentarze niedostępne