Oto fragment informacji, zamieszczonej dzisiaj (21 grudnia 2021 r.) na stronie „Portalu Samorządowego”:

 

Zmiany w ramowych planach nauczania. Wchodzi historia i teraźniejszość

 

[…] W Rządowym Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

 

Jego wydanie wynika z potrzeby uwzględnienia zmian wprowadzanych projektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstawy programowej (wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, szkoły policealnej, liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia), której skutkiem będzie wprowadzeniu nowego przedmiotu historia i teraźniejszość (w zależności od typu szkoły nastąpi to od roku szkolnego 2022/2023 lub 2025/2026) […]

 

 

Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego – TUTAJ

 

 

Ramowe plany nauczania dla pozostałych typów szkół ponadpodstawowych są dostępne jako załączniki pod materiałem publikowanym przez „Portal Samorządowy”.

 

 

Cały tekst „Zmiany w ramowych planach nauczania. Wchodzi historia i teraźniejszość”, z projektowanymi ramowymi panami nauczania – TUTAJ

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 Zostaw odpowiedź