Foto: www.imgn.rgcdn.nl

 

 

Dzięki publikacji na portalu Prawo.PL nie przeoczymy faktu, że dziś weszło w życie rozporządzenie MEN z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Na czym polega najważniejsza zmiana jaką to rozporządzenie wprowadza informuje już tytuł tego artykułu:”Szkolny podręcznik tylko z elektroniczną wersją”. Oto jego fragment:

 

[…] Weszło w życie nowe rozporządzenie ws. zasad dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Zmiany są niewielkie, dotyczą głównie obowiązku tworzenia elektronicznej wersji dopuszczanego do użytku podręcznika. Trzeba ją dołączyć już na etapie akceptacji książki.

 

Doprecyzowano także przepis dotyczący dopuszczania do użytku podręczników do nauki języków obcych – rzeczoznawca oceni też dołączone do nich nagrania. Nie zmienią się natomiast kwoty opłat za wniesienie wniosku o dopuszczenie książki do użytku szkolnego, podstawowa nadal będzie wynosić 4800 zł. Na zwrot opłaty można liczyć, gdy wnioskodawca wystąpi o umorzenie postępowania, jeszcze zanim zostaną wyznaczeni rzeczoznawcy. Na sporządzenie opinii podręcznika rzeczoznawca będzie miał 30 dni, a jeżeli wniosek dotyczy kilku części podręcznika to termin wyniesie 45 dni.

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata

 

 

Więcej o tym rozporządzeniu możemy przeczytać na portalu LIBRUS z zamieszczonego tam 16 października tekstu „Rozporządzenie w sprawie podręczników podpisane”. Oto jego fragment:

 

 

[…] Każdy podręcznik papierowy będzie miał swoje cyfrowe odzwierciedlenie. Dzięki temu uczniowie będą mogli skorzystać nie tylko z podręcznika tradycyjnego, ale również z jego cyfrowej wersji.

 

Cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika będzie zamieszczone na elektronicznym nośniku danych lub w Internecie. W tym drugim przypadku wydawca będzie zobowiązany wskazać źródło, z którego podręcznik taki można pobrać.

 

Nowe rozporządzenie dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego wyłącznie podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego. Postępowania w sprawach o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach, uwzględniających dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, będą prowadzone do dnia 30 czerwca 2021 r., w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. […]

 

 

Cały tekst „Rozporządzenie w sprawie podręczników podpisane”    –     TUTAJ

 

 

Źródło: www.portal.librus.pl

 

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. (Dz.U. 2019 poz. 2013)    –    TUTAJ

 Zostaw odpowiedź