Archiwum kategorii 'z fundacji'

Powstała niedawno Fundacja „Błękitnia” przystąpiła do realizacji swego pierwszego projektu, który nazwany został „Żywiołowe Ekoskwerki”. Jest on skierowany głównie do osób starszych, ale także do ich rodzin, ich sąsiadów i znajomych, zamieszkujących północny fragment „Starego Polesia” czyli rejon ulic: Legionów, Cmentarnej, Mielczarskiego, Gdańskiej, Św. Jerzego, Pogonowskiego, Żeligowskiego i Żeromskiego.

 

 

baner-f

 

W tej okolicy brakuje terenów zielonych, gdzie ludzie mogliby wspólnie spędzać czas. Tworzone w ramach projektu Ekoskwerki mają więc pełnić rolę „ławeczki”, na której można przysiąść w niedużej odległości od domu i porozmawiać z kimś znajomym, lub dopiero poznanym.

 

Głównym celem projektu jest wspólne przekształcenie w twórczy sposób czterech wybranych, „zapomnianych” i niewykorzystywanych przez beneficjentów miejsc w ekoskwerki i zniwelowanie procesu degradacji tych obszarów oraz zwrócenie uwagi na możliwość wtórnego i utylitarnego wykorzystania odpadów. Wspólne tworzenie skwerków daje możliwość współuczestniczenia w

 

Każdy ekoskwerek będzie nawiązywał do jednego z czterech żywiołów: Ziemi, Ognia, Wody i Powietrza.

 

Czytaj dalej »Z okazji Dnia Dziecka Fundacja Etnoispiracje zaprosiła do swej nowej siedziby przy ul. Jerzego 12 (którą dzieli z Fundacja Błękitnia) okoliczne dzieciaki na Festiwal Żywiołów Polesia. Oto minifotoreportaż z tego wydarzenia:

 

 

festiwal-zywiolow-polesia_dzien-dziecka_2

 

 

festiwal-zywiolow-polesia_dzien-dziecka_6

Zumba w rytmie czterech żywiołów

 

 

Czytaj dalej »00

W miniony piątek, 21 listopada, Klub Nauczyciela przy ul. Piotrkowskiej w pękał w szwach. Odbywała się tam impreza, zwieńczająca kilkumiesięczne spotkania seniorów, dla których Fundacja Etnoinspiracje realizowała  Projekt „Aktywna i twórcza (re) GENERACJA 60+”. Był to program dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

1

 

Czytaj dalej »Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej projekt systemowy „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Projekt skierowany jest głównie do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 6600 uczestników z co najmniej 1034 szkół z całej Polski.

 

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie roli uczniów i rodziców w życiu szkoły, poprzez wsparcie szkół w procesie budowania systemu współpracy pomiędzy nauczycielami, a rodzicami i uczniami. Cel ten będzie realizowany poprzez przygotowanie modelowych rozwiązań w zakresie działania rad rodziców, rad szkół oraz samorządów uczniowskich. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych ogólnopolskich konsultacji i sondaży jakościowych, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ogólnopolskie konsultacje społeczne w ramach projektu „Szkoła Współpracy” – TUTAJ

 

Źródło: www.frdl.org.plNa internetowej stronie Fundacji Normalne Miasto – Fenomen można przeczytać wiele ciekawych informacji o inicjatywach, skierowanych do dzieci, jak np. „Przedszkolaki zaplanowały Karolew”, a na portalu lodzkie.ngo.pl znaleźliśmy informację z tejże fundacji, która ogłosiła konkurs plastyczny, także adresowany do dzieci i młodzieży.

 

 Przedszkolaki planują

              Foto: Fundacja Normalne Miasto – Fenomen; Przedszkolaki z Karolewa przy pracach projektowych

 

 

Oto ogłoszenie o konkursie:

 

Fundacja Normalne Miasto – Fenomen zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w konkursie w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, którego tegorocznym hasłem przewodnim jest: „Nasze ulice, nasz wybór”. Prace należy dostarczyć do 12 września 2014 r.

 

Czytaj dalej »Z pewnym opóźnieniem „Obserwatorium Edukacji” przekazuje informacje o wartych zauważenia, nietypowych inicjatywach kilku organizacji pozarządowych, które w zgodnej koalicji współtworzyły szereg działań pod wspólną nazwą „ Lato na Starym Polesiu”. Jej ostatnim, godnym upowszechnienia akcentem była akcja tworzenia przez dzieci „Staropoleskiej mozaiki” na murze placu po ryneczku przy ulicy Legionów.Uroczyste „odsłonięcie” dzieła nastąpiło przed południem w sobotę, 30 sierpnia.

 

mozaika_staropoleska-2014-1

 

Czytaj dalej »