Archiwum kategorii 'Relacje'

 

Oto wypełniona po brzegi sala gimnastyczna łódzkiego Zespołu Szkół Rzemiosła, w której w sobotę 29 września zasiedli uczestnicy konferencji, zorganizowanego pod hasłem „Razem Zmienimy Edukację” przez Łódzki Regionalny Klubu Budzących się Szkół.

 

 

Zaskoczeniem – pozytywnym, nie tylko dla reportera, ale także dla inicjatorów tego spotkania, była wysoka frekwencja. W spotkaniu uczestniczyło ponad 230 osób (nie wszyscy obecni w sali zostali zarejestrowani). Obok dyrektorów i nauczycieli łódzkich szkół przyjechali także gotowi na zmiany ich koleżanki i koledzy z terenu województwa łódzkiego, ale odliczyły się także osoby z Opola, Gdańska, Ustki czy nawet z Suwałk! Oto „tłumek” uczestników, w kolejce do rejestracji.

 

 

W korytarzu wiodącym do sali gimnastycznej można była zakupić książki, promujące rzeczywistą reformę edukacji:

 

 

 

Stoisko wydawnictwa „Dobra Literatura” z książkami, promującymi „ewolucję kopernikańską” w edukacji.

 

 

 

Stoisko Centrum Edukacji Daltońskiej „Plandaltonski.pl”. Anna Sowińska wpisuje dedykację w zakupionej książce „Nasz plan daltoński”. Obok stoi Robert Sowiński – współautor tej publikacji.

 

 

 

Otwarcie konferencji: Z mikrofonem – Jarosław Krajewski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7, w Łodzi. Za nim stoją – od prawej: Marcin Józefaciuk – dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła, Bożena Będzińska-Wosik – dyrektorka SP nr 81 w Łodzi, Ewa Morzyszek-Banaszczyk – dyrektorka SP nr 137 w Łodzi i Zofia Wrześniewska – dyrektorka Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi.

 

 

A oto fotoreportaż z wystąpień w części plenarnej spotkania:

 

Czytaj dalej »Swe wtorkowe prace XIII Kongres Zarządzania Oświatą wznowił o godzinie 9:00.

 

 

 

Z kilku możliwości – gdyby Wasz reporter tam był – wybrałby wystąpienie „stałego punktu” ostatnich Kongresów – Marka Lecko, prezentowanego w harmonogramie jako pracownik Akademii Umiejętności Foucault, a jest on tam przecież dyrektorem zarządzającym! Tym razem tematem jego wykładu był problem, często podejmowany w tekstach, cytowanych na stronie OE: „Niedocenianie możliwości ucznia – o ocenianiu możliwości i ich motywacji”

 

 

 

 

O godz. 10:50 wasz reporter zameldowałby się w Planetarium UMK, ale nie po to, aby oglądać tam gwiazdy. lecz przede wszystkim dla zorganizowanej tam debaty panelowej „Co oznacza ‚być dobrym wychowawcą’ i czy można się tego nauczyć”, której moderatorem był Jarosław Szulski. [Na zdjęciu – z mikrofonem. Pierwszy z prawej – Tomasz Bilicki – Fundacja Innopolis, Łódź] –

 

 

 

Foto: profil fb Tomasza Bilickiego

 

Zaraz po tym panelu wystąpił tam „człowiek z Łodzi” – Tomasz Bilicki, prezes Zarządu Fundacji „Innopolis, który zaprezentował „Wartości Fundacji Innopolis. Liderzy młodzieżowi”. Oto jak wystąpienie to tak zapowiedzieli organizatorzy w Harmonogramie: „Naszą specjalnością jest wsparcie młodzieży oraz rodziców i nauczycieli. Pracujemy z utalentowanymi nastolatkami, jak i z młodzieżą doświadczającą różnych problemów.

 

 

Czytaj dalej » 

W recepcji Kongresu uczestnicy wybierali warsztaty, w których zamierzali uczestniczyć.

 

 

 

Aula UMK podczas otwarcia Kongresu – widziana z za pleców przemawiającej…

 

 

 

… Ewy Halskiej – Prezesa OSKKO.

 

 

Czytaj dalej »Wczoraj, 17 września, wasz „obserwator edukacji” uczestniczył w XVII Poniedziałku z psychoterapią, które o spotkanie, już tradycyjnie, odbyło się w Domu Literatury. Jak należy wnioskować z numeracji – jest to cykliczna, comiesięczna impreza, której inicjatorem jest Polski Instytut Ericksonowski, a gospodarzem i rozmówcą zapraszającym specjalistów Krzysztof Klajs – współzałożyciel i jego dyrektor.

 

 

Wczorajszą rozmówczynią była Dorota Fornalska – socjolog z wykształcenia, która od ponad 20-u lat zajmuje się terapią rodzinną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi. Rozmowa toczyła się wokół zapowiedzianego wcześniej tematu – „Indywidualne nauczanie i co dalej?”.

 

Mylił by się tan, kto spodziewał by się, że punktem wyjścia dla tego dialogu stanie się gorący konflikt rodziców uczniów z niepełnosprawnościami,którzy protestują przeciw pozbawieniu ich dzieci możliwości, istniejącej do niedawna, pozwalającej łączyć tę formę realizacji obowiązku szkolnego z możliwością podtrzymywania przez tych uczniów choć szczątkowych więzi społecznych, poprzez prowadzenie tych indywidualnych zajęć na terenie szkoły, z możliwością uczestniczenia wraz z innymi uczniami na wybranych lekcjach.

 

 

Nieliczni uczestnicy tego spotkania wysłuchali relacji pani Doroty Fornalskiej z jej sondażowych badań problemu skuteczności nauczania indywidualnego, trwającego – na poziomie szkoły ponadpodstawowej – dwa lata lub dłużej, polegających na wywiadach z dwudziestoma absolwentami, którzy przed kilkoma laty w tej formule ukończyli szkołę średnią. Rozmówcy, pytani o ocenę tej formy edukacji w przytłaczającej większości (18 osób na 20 badanych)oceniali ją dobrze. Chwilę później dowiedzieliśmy się, że w 80% respondentów przyznawało, że mają kłopoty z funkcjonowaniem społecznym (brak lub częsta zmiana miejsc pracy, zamieszkiwanie u rodziców itp.).

 

Wcześniej pani Fornalska poinformowała, że przyczynami orzeczeń o indywidualnym nauczaniu były stany (lub epizody) depresyjne, fobie szkolne lub rzadziej – trudności adaptacyjne do nowej szkoły.

 

Było jeszcze o „kontekście” rodzinnym (rozbite rodziny, syndrom opuszczenia), o odrzuceniu lub napiętnowaniu przez środowisko rówieśnicze. Jednak – co najbardziej budziło protest w relacjonującym to spotkanie – przez cały czas tego dialogu SPECJALISTÓW o owych uczniach szkół ponadgimnazjalnych (czyli 16 lat i więcej) mówiono „DZIECI”!’

 

Zamiast podsumowania owego XVII Poniedziałku z psychoterapią podam jeszcze informację, że po godzinie rozmowy psychologa klinicznego, psychoterapeuty i superwizora – dyrektora PIE – Krzysztofa Klajsa z socjoterapeutką Dorotą Fornalską z PPPoradni dla Młodzieży tylko jedna osoba z grona słuchaczy czuła potrzebę zadania pytania…

 

 

Tekst i zdjęcia
Włodzisław Kuzitowicz 

Stali czytelnicy OE wiedzą, że nie jesteśmy „kronikarzami” oficjałek. Dziś robimy wyjątek, zamieszczając poniżej krótką relację z Łódzkiego Rozpoczęcia Roku Szkolnego. Czynimy to jednak głównie po to, aby zaznaczyć, że wchodzimy w szósty rok działalności tej”prywatnej inicjatywy”, jaką jest – z nielicznymi wyjątkami – codzienne redagowanie tego informatora oświatowego.

 

Nieomal dokładnie przed pięcioma laty, 4 września 2013 roku, startowało „Obserwatorium Edukacji” relacją z Łódzkiej inauguracji roku szkolnego 2013/2014, której gospodarzem było wówczas Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka, które wraz Integracyjną Szkołą Podstawową Nr. 67 tworzyło Zespół Szkół Integracyjnych Nr. 1. Jego siedzibą był – i jest jeszcze nadal – wielofunkcyjny obiekt przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego, będącym także siedzibą Pałacu Młodzieży i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Przy okazji można zobaczyć czym różnią się od siebie obie te imprezy – ta sprzed pięciu laty od dzisiejszej.

 

Oto co zanotowało „Obserwatorium Edukacji”:

 

 

Dzisiaj, w łódzkim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z ponad piętnastominutowym opóźnieniem, rozpoczęła się łódzka uroczystość inauguracji roku szkolnego 2018/2019.

 

 

W uroczystości uczestniczyły władze miasta, posłowie, samorządowcy, a także przedstawiciele nauczycielskich zwizków zawodowych, lokalnych organizacji i stowarzyszeń edukacyjnych i delegacje uczniów z kilku łódzkich szkół i – oczywiście – młodzieży szkoły-gospodarza.

 

Po wysłuchaniu czterech zwrotek Hymnu Państwowego, odśpiewanego ze sceny przez chór szkolny I Liceum ogólnokształcącego im. M. Kopernika (jedynie bardzo nieliczni uczestnicy spotkania próbowali się dołączyć) – uroczystość potoczyła się tradycyjnym dla takich imprez tokiem.

 

 

 

Przemawia Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która wygłosiwszy okolicznościowe życzenia dla pracowników szkół i – oczywiście – uczniów, stwierdziła, że jest dumna z wszystkich, którzy chcą uczyć się w Łodzi, i że nasze miasto jest w stanie zaproponować obecnym uczniom pracę i godziwe życie oraz fajną przestrzeń do życia, rekreacji i nauki.

 

 

Czytaj dalej » 

Widok ogólny „narady” dla szkół podstawowych i gimnazjów w dn. 30.08.2018 r.

 

 

Już od kilku tygodni na stronie ŁKO witał każdego kto ją otworzył taki banerek:

 

Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

 

Pod zakładką <Komunikaty> poszukiwacz konkretnych informacji mógł przeczytać, konsekwentnie, takie oto zdanie:

 

W załączniku przedstawiamy harmonogram narad Łódzkiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek z województwa łódzkiego.”

 

… gdzie, nadal konsekwentnie, napisano:

 

„... zapraszam na narady podsumowujące rok szkolny 2017/2018 oraz inaugurujące nowy rok 2018/2019, które zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem” [Ten załącznik   –   TUTAJ]

 

 

I oto dzisiaj, nie tylko dyrektorzy łódzkich przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, ale także z powiatów: pabianickiego, zgierskiego, łęczyckiego, brzezińskiego i łódzkiego wschodniego doczekali się, że wreszcie także i do nich przemówił nasz wojewódzki reprezentant MEN.

 

Cóż z tego, ze organizatorzy zaprosili na trzy różne terminy dyrektorów: przedszkoli (na godz.9:00), szkół podstawowych i gimnazjów (na godz. 11:30), a szkół ponadgimnazjalnych, placówek, poradni psychologiczno – pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli (na godz. 14:00), to nie przewidzieli, że na to wydarzenie, jakby to by koncert Rolling Stones’ów, waliły tłumy zdyscyplinowanych podwładnych ŁKO.

 

 

Oto obraz sytuacji w holu Sali Widowiskowej PŁ przy Al. Politechniki o godz. 11:30, kiedy to powinna rozpoczynać się druga tura „narad”.

 

 

Czytaj dalej »Ostatnie zakończenie roku szkolnego dla dyr. Kolata. Po 35 latach.

 

Dzisiejsza uroczystość uczniowskiego  zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Techniczno -Informatycznych im. J. Nowaka-Jeziorańskiego przy Al. Politechniki w Łodzi, obok stałego elementu, jakim jest wręczanie przy tej okazji nagród najlepszym uczennicom i uczniom, zwieńczona została uroczystym pożegnaniem dyrektora tej szkoły – mgr inż. Józefa Kolata – nie tylko na okres wakacyjnej przerwy, a na stałe.  Dyr. Kolat żegnał się z uczniami po 35 latach nieprzerwanego pełnienia obowiązków dyrektora szkoły, gdyż podjął decyzję  o przejściu z dniem 31 sierpnia tego roku – po 49 latach pracy nauczycielskiej – na emeryturę.

 

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w ZST- I  odbyła się „pod chmurka”

 

 

 

Dyr. J. Kolat wręcza uczniowi nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce.

 

 

 

Dyr. J.Kolat informuje uczniów o swojej decyzji przejścia na emeryturę.

 

 

 

Dyr. J.Kolat  – uściskiem dłoni przewodniczącego szkolnego samorządu uczniowskiego symbolicznie żegna się z uczniami szkoły. Ów młody człowiek przed chwilą odczytał tekst pożegnania:

 

„Chcielibyśmy Panu Dyrektorowi z całego serca podziękować za jego wieloletnią pracę, za wkład włożony w rozwój naszej szkoły, za kształtowanie charakterów młodzieży podczas całej pracy pedagoga i dyrektora naszej placówki. Dziękujemy za poświęcony nam czas, za życzliwość , za uśmiech, za wsparcie jakie otrzymaliśmy. Życzymy wielu lat radości, zdrowia i spełnienia marzeń, oraz realizacji pasji, na które wcześniej nie było czasu.[…]”

 

 

Czytaj dalej » 

W miniona sobotę (16. czerwca), już tradycyjnie – w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich (Muzeum Miasta Łodzi), odbyło się uroczyste podsumowanie XVII  Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci” – konkursu adresowanego do uczniów wszystkich typów szkół z terenu całego kraju. Jego głównym celem jest zmobilizowanie uczniów do poszukiwania świadków trudnej historii Polski XX wieku  –  materialnych, ale przede wszystkim wśród żyjących uczestników tamtych tragicznych wydarzeń,poszukiwaniu w swoich rodzinach, wśród sąsiadów, i utrwalenie ich relacji, wspomnień – w formie pisanej, fotografii , kolekcji pamiątek. Więcej o zasadach konkursu  –  TUTAJ

 

Autorzy wybranych przez zespół recenzentów najwartościowszych prac spotkali się już w czwartek w siedzibie współorganizatora „Arsenału Pamięci” – XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. hm Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi, gdzie Bartłomiej Kluska i Grzegorz Nawrot, – pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi, przeprowadzili gry planszowe powstałe w IPN oraz wprowadzono młodzież w tematykę „Rajdu po Łodzi – z historią w tle”, czyli gry miejskiej „Śladami bohaterów wojny 1920 roku po Łodzi – Jana Kowalewskiego i Stefana Pogonowskiego”, w której laureaci „Arsenału Pamięci” wzięli udział następnego dnia – w piątek 15 czerwca.

 

Foto: Paweł Kowalski [www.lodz.ipn.gov.pl

 

Laureaci „Arsenału Pamięci 2018” podczas gier edukacyjnych w XXIX LO

 

 

Sobota była uroczystym podsumowaniem  tegorocznej edycji „Arsenały Pamięci”, podczas którego zaprezentowano wybrane fragmenty wyróżnionych prac oraz wręczono nagrody autorom prac „pisanych sercem” – jak to określił pomysłodawca i główny organizator  konkursu – hm Krzysztof Jakubiec.

 

 

Oto ilustrowana minirelacja z tego wydarzenia:

 

 

 Galę podsumowującą XVII Arsenał Pamięci otworzył i powitał gości, w tym coraz mniej licznych „świadków historii” – hm. Krzysztof Jakubiec.

 

 

Czytaj dalej » 

We wtorek, 12 czerwca, w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana odbyła się Wojewódzka Konferencja „Doradztwo zawodowe – forum nowych inspiracji”. Jej współorganizatorami były: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi.

 

Celem tego wydarzenia, na które zaproszono dyrektorów i nauczycieli łódzkich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych było zapoznanie uczestników z organizacją doradztwa zawodowego w szkole w świetle aktualnie obowiązujących aktów prawnych, a także z czynnikami warunkującymi decyzje młodzieży w edukacji zawodowej, a także ze współczesnymi teoriami rozwoju zawodowego.

 

Prezentujemy krótką fotorelację z tego wydarzenia, posiłkując się zdjęciami, nadesłanymi przez jednego z jej uczestników – kol. Henryka Nowackiego.

 

 

 

Konferencję otworzyli dyrektorzy trzech organizujących ją placówek: (od lewej) Agnieszka Nowak – Specjalistycznej Poradni Psych. Ped. Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, dr Jan Kamiński –  Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Dariusz Nowak – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży.

 

 

Czytaj dalej »Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią – prezentujemy naszą („Obserwatorium Edukacji”) relację z przebiegu wczorajszego XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Jak można zauważyć – nie ma w tej nazwie stwierdzenia, że dotyczy to edukacji, realizowanej na terenie miasta Łodzi.

 

 

To ewenement, zapewne na skalę kraju, że lokalna placówka doskonalenia nauczycieli, jaką jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ocenia i wyróżnia nie tylko placówki i nauczycieli z innych miejscowości, ale także naukowców z uczelni wyższych i przedsiębiorców, prowadzących swą działalność w innych miastach, którzy niewątpliwie wnoszą swój wielki wkład w zmienianie tejże edukacji, ale ta działalność nie ma wcale wpływu, bądź ma niewielkie przełożenie, na warunki edukacji uczniów łódzkich szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Nawet Rzecznik Praw Dziecka przyjął statuetkę „Skrzydła Wyobraźni”, jako cenny dowód uznania dla jego działalności!

 

Jak napisał (albo tylko podpisał) Janusz Moos w rozdawanych przedstawicielom mediów materiałach informacyjnych – kapituła XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, powołana przez ŁCDNiKP (od lat jej skład okryty jest tajemnicą), przyznała w tym roku honorowe tytuły i certyfikaty w 23  kategoriach

 

Jak czytamy w tym materiale „W przypadku każdej z nich odrębne jest pole nagradzanych dokonań, wszystkie kategorie łączy natomiast zasada, nakazująca szukać w społeczności edukacyjnej ludzi, dla których talent jest napędem ustawicznego rozwoju, u których doświadczenie nigdy nie przekształca się w rutynę i którym zdolności przywódcze pomagają krzewić konstruktywne idee. A także instytucji, w których tacy właśnie ludzie wyznaczają kierunki działania”

 

Nie będziemy w stenograficznym stylu relacjonować przebiegu tej uroczystości, gdyż odbyła się ona według z dawna ustalonych procedur. Jedyną, „rzucającą się w oczy” zmianą w stosunku do lat ubiegłych było zastąpienie drobiących na koturnach baletniczek, które wręczały odbiorcom certyfikatów róże, trochę starszymi uczniami płci obojga – w strojach galowych.

 

 

Po wysłuchaniu odczytanego przez dyrektora Janusza Moosa dość długiego (jak zwykle) sprawozdania z innowacyjnych form pracy, jakie w mijającym roku szkolnym prowadziła kierowana przez niego placówka – przystąpiono do sedna tego wydarzenia: do wręczania oprawionych w ramki dyplomów, nazywanych przez organizatorów, nie wiedzieć dlaczego, certyfikatami.

 

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z niektórych „serii” honorowania laureatów dyplomami  przyznanych im tytułów – w różnych kategoriach, z załączonymi imiennymi listami osób lub instytucji, którym zostały one przyznane przez ową „kapitułę-widmo”. Od lat firmuje to anonimowe gremium (może to i dobrze dla jego członków) swym nazwiskiem – jako jej przewodnicząca – pani doktor nauk ekonomicznych Małgorzata Brzezińska, Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii w Łodzi, na co dzień prezes Instytutu Nowych Technologii, z siedzibą w Łodzi:

 

 

 Złoty Certyfikat „Talent Uczniowski” (dwie pierwsze osoby) i „Talent Uczniowski” (Imienny wykaz  –  TUTAJ )

 

 

 

 

 

Nauczyciel Innowator  (Imienny wykaz  –   TUTAJ 

 

 

Czytaj dalej »