Archiwum kategorii 'Relacje'

 

Stali czytelnicy OE wiedzą, że nie jesteśmy „kronikarzami” oficjałek. Dziś robimy wyjątek, zamieszczając poniżej krótką relację z Łódzkiego Rozpoczęcia Roku Szkolnego. Czynimy to jednak głównie po to, aby zaznaczyć, że wchodzimy w szósty rok działalności tej”prywatnej inicjatywy”, jaką jest – z nielicznymi wyjątkami – codzienne redagowanie tego informatora oświatowego.

 

Nieomal dokładnie przed pięcioma laty, 4 września 2013 roku, startowało „Obserwatorium Edukacji” relacją z Łódzkiej inauguracji roku szkolnego 2013/2014, której gospodarzem było wówczas Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka, które wraz Integracyjną Szkołą Podstawową Nr. 67 tworzyło Zespół Szkół Integracyjnych Nr. 1. Jego siedzibą był – i jest jeszcze nadal – wielofunkcyjny obiekt przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego, będącym także siedzibą Pałacu Młodzieży i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Przy okazji można zobaczyć czym różnią się od siebie obie te imprezy – ta sprzed pięciu laty od dzisiejszej.

 

Oto co zanotowało „Obserwatorium Edukacji”:

 

 

Dzisiaj, w łódzkim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z ponad piętnastominutowym opóźnieniem, rozpoczęła się łódzka uroczystość inauguracji roku szkolnego 2018/2019.

 

 

W uroczystości uczestniczyły władze miasta, posłowie, samorządowcy, a także przedstawiciele nauczycielskich zwizków zawodowych, lokalnych organizacji i stowarzyszeń edukacyjnych i delegacje uczniów z kilku łódzkich szkół i – oczywiście – młodzieży szkoły-gospodarza.

 

Po wysłuchaniu czterech zwrotek Hymnu Państwowego, odśpiewanego ze sceny przez chór szkolny I Liceum ogólnokształcącego im. M. Kopernika (jedynie bardzo nieliczni uczestnicy spotkania próbowali się dołączyć) – uroczystość potoczyła się tradycyjnym dla takich imprez tokiem.

 

 

 

Przemawia Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która wygłosiwszy okolicznościowe życzenia dla pracowników szkół i – oczywiście – uczniów, stwierdziła, że jest dumna z wszystkich, którzy chcą uczyć się w Łodzi, i że nasze miasto jest w stanie zaproponować obecnym uczniom pracę i godziwe życie oraz fajną przestrzeń do życia, rekreacji i nauki.

 

 

Czytaj dalej » 

Widok ogólny „narady” dla szkół podstawowych i gimnazjów w dn. 30.08.2018 r.

 

 

Już od kilku tygodni na stronie ŁKO witał każdego kto ją otworzył taki banerek:

 

Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

 

Pod zakładką <Komunikaty> poszukiwacz konkretnych informacji mógł przeczytać, konsekwentnie, takie oto zdanie:

 

W załączniku przedstawiamy harmonogram narad Łódzkiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek z województwa łódzkiego.”

 

… gdzie, nadal konsekwentnie, napisano:

 

„... zapraszam na narady podsumowujące rok szkolny 2017/2018 oraz inaugurujące nowy rok 2018/2019, które zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem” [Ten załącznik   –   TUTAJ]

 

 

I oto dzisiaj, nie tylko dyrektorzy łódzkich przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, ale także z powiatów: pabianickiego, zgierskiego, łęczyckiego, brzezińskiego i łódzkiego wschodniego doczekali się, że wreszcie także i do nich przemówił nasz wojewódzki reprezentant MEN.

 

Cóż z tego, ze organizatorzy zaprosili na trzy różne terminy dyrektorów: przedszkoli (na godz.9:00), szkół podstawowych i gimnazjów (na godz. 11:30), a szkół ponadgimnazjalnych, placówek, poradni psychologiczno – pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli (na godz. 14:00), to nie przewidzieli, że na to wydarzenie, jakby to by koncert Rolling Stones’ów, waliły tłumy zdyscyplinowanych podwładnych ŁKO.

 

 

Oto obraz sytuacji w holu Sali Widowiskowej PŁ przy Al. Politechniki o godz. 11:30, kiedy to powinna rozpoczynać się druga tura „narad”.

 

 

Czytaj dalej »Ostatnie zakończenie roku szkolnego dla dyr. Kolata. Po 35 latach.

 

Dzisiejsza uroczystość uczniowskiego  zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Techniczno -Informatycznych im. J. Nowaka-Jeziorańskiego przy Al. Politechniki w Łodzi, obok stałego elementu, jakim jest wręczanie przy tej okazji nagród najlepszym uczennicom i uczniom, zwieńczona została uroczystym pożegnaniem dyrektora tej szkoły – mgr inż. Józefa Kolata – nie tylko na okres wakacyjnej przerwy, a na stałe.  Dyr. Kolat żegnał się z uczniami po 35 latach nieprzerwanego pełnienia obowiązków dyrektora szkoły, gdyż podjął decyzję  o przejściu z dniem 31 sierpnia tego roku – po 49 latach pracy nauczycielskiej – na emeryturę.

 

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w ZST- I  odbyła się „pod chmurka”

 

 

 

Dyr. J. Kolat wręcza uczniowi nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce.

 

 

 

Dyr. J.Kolat informuje uczniów o swojej decyzji przejścia na emeryturę.

 

 

 

Dyr. J.Kolat  – uściskiem dłoni przewodniczącego szkolnego samorządu uczniowskiego symbolicznie żegna się z uczniami szkoły. Ów młody człowiek przed chwilą odczytał tekst pożegnania:

 

„Chcielibyśmy Panu Dyrektorowi z całego serca podziękować za jego wieloletnią pracę, za wkład włożony w rozwój naszej szkoły, za kształtowanie charakterów młodzieży podczas całej pracy pedagoga i dyrektora naszej placówki. Dziękujemy za poświęcony nam czas, za życzliwość , za uśmiech, za wsparcie jakie otrzymaliśmy. Życzymy wielu lat radości, zdrowia i spełnienia marzeń, oraz realizacji pasji, na które wcześniej nie było czasu.[…]”

 

 

Czytaj dalej » 

W miniona sobotę (16. czerwca), już tradycyjnie – w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich (Muzeum Miasta Łodzi), odbyło się uroczyste podsumowanie XVII  Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci” – konkursu adresowanego do uczniów wszystkich typów szkół z terenu całego kraju. Jego głównym celem jest zmobilizowanie uczniów do poszukiwania świadków trudnej historii Polski XX wieku  –  materialnych, ale przede wszystkim wśród żyjących uczestników tamtych tragicznych wydarzeń,poszukiwaniu w swoich rodzinach, wśród sąsiadów, i utrwalenie ich relacji, wspomnień – w formie pisanej, fotografii , kolekcji pamiątek. Więcej o zasadach konkursu  –  TUTAJ

 

Autorzy wybranych przez zespół recenzentów najwartościowszych prac spotkali się już w czwartek w siedzibie współorganizatora „Arsenału Pamięci” – XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. hm Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi, gdzie Bartłomiej Kluska i Grzegorz Nawrot, – pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi, przeprowadzili gry planszowe powstałe w IPN oraz wprowadzono młodzież w tematykę „Rajdu po Łodzi – z historią w tle”, czyli gry miejskiej „Śladami bohaterów wojny 1920 roku po Łodzi – Jana Kowalewskiego i Stefana Pogonowskiego”, w której laureaci „Arsenału Pamięci” wzięli udział następnego dnia – w piątek 15 czerwca.

 

Foto: Paweł Kowalski [www.lodz.ipn.gov.pl

 

Laureaci „Arsenału Pamięci 2018” podczas gier edukacyjnych w XXIX LO

 

 

Sobota była uroczystym podsumowaniem  tegorocznej edycji „Arsenały Pamięci”, podczas którego zaprezentowano wybrane fragmenty wyróżnionych prac oraz wręczono nagrody autorom prac „pisanych sercem” – jak to określił pomysłodawca i główny organizator  konkursu – hm Krzysztof Jakubiec.

 

 

Oto ilustrowana minirelacja z tego wydarzenia:

 

 

 Galę podsumowującą XVII Arsenał Pamięci otworzył i powitał gości, w tym coraz mniej licznych „świadków historii” – hm. Krzysztof Jakubiec.

 

 

Czytaj dalej » 

We wtorek, 12 czerwca, w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana odbyła się Wojewódzka Konferencja „Doradztwo zawodowe – forum nowych inspiracji”. Jej współorganizatorami były: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi.

 

Celem tego wydarzenia, na które zaproszono dyrektorów i nauczycieli łódzkich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych było zapoznanie uczestników z organizacją doradztwa zawodowego w szkole w świetle aktualnie obowiązujących aktów prawnych, a także z czynnikami warunkującymi decyzje młodzieży w edukacji zawodowej, a także ze współczesnymi teoriami rozwoju zawodowego.

 

Prezentujemy krótką fotorelację z tego wydarzenia, posiłkując się zdjęciami, nadesłanymi przez jednego z jej uczestników – kol. Henryka Nowackiego.

 

 

 

Konferencję otworzyli dyrektorzy trzech organizujących ją placówek: (od lewej) Agnieszka Nowak – Specjalistycznej Poradni Psych. Ped. Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, dr Jan Kamiński –  Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Dariusz Nowak – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży.

 

 

Czytaj dalej »Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią – prezentujemy naszą („Obserwatorium Edukacji”) relację z przebiegu wczorajszego XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Jak można zauważyć – nie ma w tej nazwie stwierdzenia, że dotyczy to edukacji, realizowanej na terenie miasta Łodzi.

 

 

To ewenement, zapewne na skalę kraju, że lokalna placówka doskonalenia nauczycieli, jaką jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ocenia i wyróżnia nie tylko placówki i nauczycieli z innych miejscowości, ale także naukowców z uczelni wyższych i przedsiębiorców, prowadzących swą działalność w innych miastach, którzy niewątpliwie wnoszą swój wielki wkład w zmienianie tejże edukacji, ale ta działalność nie ma wcale wpływu, bądź ma niewielkie przełożenie, na warunki edukacji uczniów łódzkich szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Nawet Rzecznik Praw Dziecka przyjął statuetkę „Skrzydła Wyobraźni”, jako cenny dowód uznania dla jego działalności!

 

Jak napisał (albo tylko podpisał) Janusz Moos w rozdawanych przedstawicielom mediów materiałach informacyjnych – kapituła XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, powołana przez ŁCDNiKP (od lat jej skład okryty jest tajemnicą), przyznała w tym roku honorowe tytuły i certyfikaty w 23  kategoriach

 

Jak czytamy w tym materiale „W przypadku każdej z nich odrębne jest pole nagradzanych dokonań, wszystkie kategorie łączy natomiast zasada, nakazująca szukać w społeczności edukacyjnej ludzi, dla których talent jest napędem ustawicznego rozwoju, u których doświadczenie nigdy nie przekształca się w rutynę i którym zdolności przywódcze pomagają krzewić konstruktywne idee. A także instytucji, w których tacy właśnie ludzie wyznaczają kierunki działania”

 

Nie będziemy w stenograficznym stylu relacjonować przebiegu tej uroczystości, gdyż odbyła się ona według z dawna ustalonych procedur. Jedyną, „rzucającą się w oczy” zmianą w stosunku do lat ubiegłych było zastąpienie drobiących na koturnach baletniczek, które wręczały odbiorcom certyfikatów róże, trochę starszymi uczniami płci obojga – w strojach galowych.

 

 

Po wysłuchaniu odczytanego przez dyrektora Janusza Moosa dość długiego (jak zwykle) sprawozdania z innowacyjnych form pracy, jakie w mijającym roku szkolnym prowadziła kierowana przez niego placówka – przystąpiono do sedna tego wydarzenia: do wręczania oprawionych w ramki dyplomów, nazywanych przez organizatorów, nie wiedzieć dlaczego, certyfikatami.

 

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z niektórych „serii” honorowania laureatów dyplomami  przyznanych im tytułów – w różnych kategoriach, z załączonymi imiennymi listami osób lub instytucji, którym zostały one przyznane przez ową „kapitułę-widmo”. Od lat firmuje to anonimowe gremium (może to i dobrze dla jego członków) swym nazwiskiem – jako jej przewodnicząca – pani doktor nauk ekonomicznych Małgorzata Brzezińska, Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii w Łodzi, na co dzień prezes Instytutu Nowych Technologii, z siedzibą w Łodzi:

 

 

 Złoty Certyfikat „Talent Uczniowski” (dwie pierwsze osoby) i „Talent Uczniowski” (Imienny wykaz  –  TUTAJ )

 

 

 

 

 

Nauczyciel Innowator  (Imienny wykaz  –   TUTAJ 

 

 

Czytaj dalej » 

XXXII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich (Muzeum Miasta Łodzi), poprowadził, jak zawsze, Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP. Uspakajamy wszystkich, do których jakiś czas temu dotarły informacje o pewnych perturbacjach formalno-prawnych wokół konkursu na dyrektora tej placówki. Konkurs, w drugim terminie, zakończył się rozstrzygnięciem: dyrektorem ŁCDNiKP  jest i będzie mgr inż. Janusz Moos!

 

 

Dyrektor Janusz Moos otwiera dzisiejszą galę XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji

 

 

 

W pierwszej części tego wydarzenia uczestniczył Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, który odebrał z rąk dyr. Moosa statuetkę i certyfikat jednego z głównych wyróżnień przyznawanych dorocznie przez łódzką kapitułę –  „Skrzydła Wyobraźni”.

 

 

 

 

Obszerną relację z dzisiejszej gali zamieścimy w dniu jutrzejszym, jednak już dzisiaj dzielimy się z czytelnikami OE. radosną informacją, że takie samo wyróżnienie  – statuetką „Skrzydła Wyobraźni” – otrzymał stały gość naszych porannych lektur – redaktor kwartalnika pedagogiczno-społecznego „Wokół Szkoły”, i autor bloga o takiej samej nazwie, od 1990 roku dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie w Warszawie – Jarosław Pytlak (na zdjęciu – drugi od lewej).

 

 

 

  Jedynym medium, które poinformowało o dzisiejszej gali, jest TV TOYA   –   TUTAJ

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia

Wodzisław KuzitowiczWczoraj, w auli Pałacu Młodzieży im.  J. Tuwima w Łodzi rozpoczął  realizację swego, rozpisanego na dwa dni programu,  IV Kongres Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego. Zaskoczeniem, nie tylko dla organizatorów i zaproszonych gości oraz prelegentów, była  niewielka liczba jego uczestników – w tym zwłaszcza łódzkich nauczycieli. Przyczyny tego stanu zasługują na odrębną, pogłębioną analizę.

 

 

Kongres otworzyła, witając uczestników i przypominając jego program, pani dr Beata Owczarska – przewodnicząca Zarządu ŁTP, a następnie poprosiła o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego prof. Bogusława Śliwerskiego – Honorowego Przewodniczącego ŁTP

 

 

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski w trakcie wygłaszania wykładu pt. Światopogląd „w edukacji”

 

Jako, że tytuł wystąpienia, które choć było klasycznym, żeby nie powiedzieć konserwatywnym w formie (nie wspartym modną prezentacją  w Power Point) wykładem akademickim, miało raczej publicystyczny tytuł, należy się naszym czytelnikom choć krótka informacja o jego treści.

 

Otóż dotyczył on zagadnień  z pogranicza teorii wychowania i politologii, czyli wpływu, jaki na przestrzeni dziejów – zwłaszcza  w XX wieku, ale i współcześnie – władza autorytarna, niezależnie od  ideologii, jaką głosiła (nacjonalizm, faszyzm, komunizm) usiłowała wywierać na systemy edukacji, a zwłaszcza na procesy wychowania. Swój wywód profesor poprowadził wychodząc od cytatów z prac założyciela Katedry Teorii Pedagogiki na UŁ – profesora Sergiusza Hessena, w tym –  z jego  prawie nieznanej, bo wydanej w języku czeskim, pracy „Światopogląd a pedagogika”.

 

 

Czytaj dalej »Foto: Grzegorz Gałasiński[www.dzienniklodzki.pl]

 

 

Od 1998 roku, w południe  każdego 1 czerwca – w Dzień Dziecka, pod pomnikiem Pękniętego Serca Matki w parku im. Szarych Szeregów odbywała się uroczystość dekoracji Medalami „Serce – Dziecku”, nadawanych decyzją Kapituły Dziecięco – Młodzieżowej, działającej pod auspicjami Stowarzyszenia Komitet Dziecka.  Do utrwalonej latami tradycji należało, że  tym dniu owym najważniejszym regionalnym wyróżnieniem, przyznawanym dorosłym przez dzieci i młodzież za osiągnięcia w pracy społecznej na ich rzecz było 10 osób. Każdego roku przyznawany był także jeden medal „zbiorowy” – dla organizacji lub instytucji mającej zasługi w działalności na rzecz dzieci.

 

W tym roku ta kilkudziesięcioletnia tradycja została złamana: uroczystość  odbyła się już w środę, 30 czerwca, a medal odebrało tylko siedem osób i jedna instytucja.

 

Nie będziemy relacjonować przebiegu środowej uroczystości, opisywać kto z oficjeli był tam obecny i co powiedział. Odsyłamy zainteresowanych tymi tematami do relacji w mediach.  Poinformujemy jedynie  (za „Dziennikiem Łódzkim”) kto w tym roku został odznaczony  Medalem „Serce – Dziecku”:

 

 

 

                                                               Medalem „Serce – Dziecku” odznaczono:

 

1.Dariusz Błażejewski, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Doceniono jego działania związane z polskością na Wołyniu, co dla uczniów stanowi przykład miłości do ojczyzny.

2.Teresa Bujak, nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, m.in. pracuje z uczniami w Kole Teatralnym „Blask”, promuje wolontariat.

 

3.Jan Dobrowolski, emerytowany pułkownik, nauczyciel XXV LO m.in. doskonali umiejętności pomocy przedmedycznej uczniów.

 

4.Adam Drabik to ceniony instruktor (zuchmistrz) Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręgu Łódzkiego.

 

5.Jerzy Marlicki jest przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w dzielnicy Polesie: organizuje np. turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

 

6.Małgorzata Niemczyk – posłanka na Sejm RP,  jest inicjatorką akcji „Podziel się Wigilią” na rzecz uczniów szkół kształcenia specjalnego.

 

7.Wojciech Zdziarski, starosta powiatu łęczyckiego, m.in. wspiera akcje harcerzy.

 

Medal zbiorowy przypadł XV LO w Łodzi. Wyróżnia się ono pracą na rzecz dzieci. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Komitet Dziecka uczestnicząc co roku w organizacji imprezy choinkowo-noworocznej. Wolontariusze pomagają w nauce dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 116.

 

Czytaj dalej » 

W dniu 26 maja 2018 roku w Parku na Zdrowiu odbył się  VI Mini Maraton „Biegiem po zdrowie”, zorganizowany przez Przedszkole Miejskie nr 208 w Łodzi dla dzieci i rodziców z placówek należących do łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych. Uczestniczyło w nim ok. 300 osób – dzieci i ich rodziców z Przedszkoli Miejskich nr 12, 23, 36, 105, 109, 122, 133, 154, 170, 208 i 215 oraz Przedszkola „Sezamkowo”, a także ze Szkoły Podstawowej nr 192. Celem tej cyklicznej imprezy jest promowanie wśród dzieci i ich rodzin aktywnego wypoczynku, połączonego z poznawaniem i ochroną przyrody.

 

 

Najważniejszym elementem VI Mini Maratonu był bieg na dystansie 800 metrów po wyznaczonej trasie.

 

 

Dzieci mogły również skorzystać z innych atrakcji, czekających na nie przy poszczególnych stoiskach. Można tam było: wykonać  różnymi technikami „dzieła”  w „Pracowni Plastycznej”, wziąć udział w quizie ekologicznym z nagrodami w „Klubie Przyrodnika”, otrzymać zrobioną  zabawkę – psa lub kota w „balonowym raju”, zagrać w piłkę z zawodnikami  reprezentacji, której patronuje „Przedszkoliada.pl, obejrzeć  pokazy „Małej Straży”,  a także porozmawiać ze Strażnikami Miejskimi.

 

 

 W „Pracowni Plastycznej

 

 

Czytaj dalej »