Archiwum kategorii 'Relacje'

W minionym tygodniu w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Warsztatownia”, zainicjowanego i organizowanego od kwietnia b.r. przez „Budzącą Się Szkołę”. Oto krótka, ilustrowana zdjęciami (zaczerpniętym z „fejsbukowego” profilu dr Marzeny Żylińskiej) informacja z tego wakacyjnego spotkania nauczycieli, gotowych poświęcić nie tylko pieniądze, ale i swój czas, które inni przeznaczają na rekreację.

 

Środa 28 czerwca była dniem w którym uczestnicy, realizując program zapoznawania się z nurtami edukacji alternatywnej, mieli możliwość poszerzenia swej wiedzy i nabycia podstawowych kompetencji na temat Planu Daltońskiego. Zajęcia prowadzili: Anna i Robert Sowińscy z pracowni Alteredukacja. Oto co na swoim fejsbukowym profilu napisała dr Marzena Żylińska:

 

Dziś Anna i Robert Sowińscy przybliżali nam Plan Daltoński. Było intensywnie i inspirująco! Jak to się wszystko z wszystkim łączy! Fascynujące! Za nami już pedagogika Marii Montessori, przed nami jeszcze pedagogika Freinetowska i Fröblowska. I każdą z tych koncepcji przedstawiają osoby, które ją w swojej praktyce stosują. To zupełnie co innego, gdy dany nurt przedstawia osoba, która tym podejście żyje na co dzień.

 

Oto fotoreportaż z tego dnia Warsztatowni:

 

Głodni wiedzy uczestnicy słuchają wykładu

 

Zajęcia prowadzi Anna Sowińska

 

Zajęcia prowadzi Robert Sowiński

 

 

A teraz już właściwa forma – warsztaty:

 

 

Czytaj dalej »Pierwszym elementem gali było wystąpienia mgr. inż. Janusza Moosa – dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, który powitał wszystkich przybyłych na tą galę, wymieniając długą listę przedstawicieli władz i instytucji. Jako, że nie oni byli prawdziwymi bohaterami tego wydarzenia – nie będziemy ich tu wymieniać. Warto jednak zaznaczyć, że na galę nie przybył nikt, kto reprezentowałby Ministra Edukacji Narodowej, choć pani Anna Zalewska wymieniona była na pierwszym miejscu wykazu patronatów honorowych.

 

 

W drugiej części swego wystąpienia dyrektor Janusz Moos przedstawił dwudziestoletni dorobek kierowanej przez siebie placówki. Podstawowe treści tego wykładu zawarte są w artykule, zatytułowanym „20 lat minęło, czyli wczoraj i dziś ŁCDNiK”, opublikowanym wydawanym przez ŁCDNiKP kwartalniku „Dobre Praktyki” Nr.17 kwiecień – czerwiec 2017r (s. 10)

 

 

Ale gala XXXI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji to przede wszystkim wręczanie certyfikatów 167 honorowych tytułów – indywidualnych oraz zbiorowych. Kapituła powołana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Praktycznego przyznała je w 18 kategoriach. Główne kryteria kwalifikujące osoby i instytucje do zdobycia tytułu i certyfikatu – TUTAJ

 

 

Oto fotoreportaż dokumentujący uroczyste wręczenie certyfikatów i statuetek „Skrzydła Wyobraźni”. Imienny wykaz osób na zdjęciu (zawsze od lewej) pojawi się po aktywizacji nazwy kategorii wręczanych certyfikatów:

 

 

Osoby, które odebrały certyfikaty nadania tytułu „TALENT UCZNIOWSKI

 

 

Osoby, które odebrały certyfikaty nadania tytułu „ NAUCZYCIEL INNOWATOR

 

Czytaj dalej » 

Już tradycyjnie, w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, odbyła się dziś gala XXXI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, połączona z obchodami XX-lecia ŁCDNiKP. Jak zwykle, obok przedstawicieli władz oświatowych państwowych i samorządowych, zgromadzili się tam wyróżnieni certyfikatami potwierdzającymi przyznanie licznych tytułów honorowych uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy nie tylko łódzkich szkół, a także pracownicy naukowi wyższych uczelni, prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw i instytucji, wspierających łódzkie szkoły.

 

 

 

 

 

Nietypowym dla tej imprezy wydarzeniem było wręczenie statuetki „Skrzydła Wyobraźni”’ jaką wyróżnili swego szefa – Janusza Moosa – pracownicy ŁCDNiKP

 

Obszerną, ilustrowaną relację z tego wydarzenia zamieścimy wkrótce, gdy tylko zostaną opracowane materiały własne i nadesłane przez Organizatora.

 

Dziś odsyłamy do materiału zamieszczonego w < Wydarzeniach > TV TOYA   –   TUTAJ 

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczW Szkole Podstawowej nr 81 W Łodzi, która od 1 czerwca 1966 roku nosi imię im. Bohaterskich Dzieci Łodzi i której nauczyciele i uczniowie od lat pieczołowicie kultywują pamięć i w różnorodnych formach upowszechniają wiedzę o hitlerowskim obozie dla dzieci, odbyły się w miniony czwartek dwa spotkania z których jedno poprzedziło, a drugie stanowiło zwieńczenie tegorocznych uroczystości pod pomnikiem „Pękniętego Serca. Oto krótkie relacje z tych wydarzeń:

 

 

Spotkanie byłej więźniarki „Obozu na Przemysłowej”z uczniami SP nr 81

 

Na dwie godziny przed uroczystością pod pomnikiem Pękniętego Serca, odbyło się spotkanie z byłą więźniarką Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt, zwanym potocznie „Obozem na Przemysłowej”.

 

 

Przed zgromadzonymi w jednej z sal lekcyjnych uczniami szkoły zasiadła pani Krystyna Spigel – dziś 85-letnia mieszkanka Jaworzna.

 

 

Mówiła z wyraźnym wzruszeniem, wywołanym okropnymi wspomnieniami czasu, w którym jako 11-letnia dziewczynka została osadzona w tym obozie, utworzonym przez hitlerowskich okupantów na terenie ówczesnego getta łódzkiego. Oto fragment tych wspomnień:

 

To był okrutny obóz. […] Musieliśmy pracować. Mieliśmy 12-godzinny dzień pracy. Codziennie. Dyscyplina straszna. Byli wachmani, wachmanki. […] Musieliśmy się dostosować do każdego słowa, do każdego ich ruchu. Za wszystko była kara, bicie „na gołą pupę” nawet karcer.. […] Po terenie obozu można się było poruszać tylko grupowo. […] Były takie dziewczyny, które zostały przywiezione z obozu w Oświęcimiu, to chciały tam wracać, bo – jak mówiły – tam było lżej. Bo tam byli także starsi więźniowie, którzy dzieciom pomagali. A tu tylko same dzieci...”

 

 

 

Dalej słuchacze dowiedzieli się, że mała Krysia Spigel przeżyła prawdopodobnie tylko dlatego, że szczęśliwym zbiegiem okoliczności udało jej się znaleźć w grupie więźniarek, które zostały przetransportowane z Łodzi do podobozu na folwarku we wsi Dzierżązna. Panowały tam lepsze warunki bytowe niż w obozie głównym i nie objęła jej zaraza tyfusu, na który w 1944 roku zmarło w obozie łódzkim bardzo wielu małoletnich więźniów. Gdy 20 lipca w 1944 roku została zwolniona (bo w z powodu zbliżającego się frontu Niemcy chcieli zatrzeć ślady więzienia nieletnich) miała dopiero niespełna 13 lat.

 

Spotkanie, które dla pani Spigel było bardzo wyczerpujące – fizycznie i emocjonalnie, zakończyło się na ok. godzinę przed uroczystością pod pomnikiem.

 

 

Spotkanie informacyjne o projekcie „Dzieci nie ryby i swój głos mają”.

 

Czytaj dalej » 

Doroczna uroczystość upamiętnienia więzionych w hitlerowskim obozie dla dzieci i młodzieży polskiej przy ulicy Przemysłowej w Łodzi rozpoczęła się wczoraj, jak zawsze, punktualnie o godzinie 12. odegraniem Hymnu Państwowego. Dalej uroczystość potoczyła się według wypracowanego od lat schematu.

 

 

 

Pierwszym elementem uroczystości był występ uczennic i uczniów XV LO w Łodzi, którzy zaprezentowali okolicznościowy montaż słowno-muzyczny, zawierający fragmenty wspomnień byłych więźniów tego obozu.

 

 

 

 

 

Kolejnym akcentem było składanie kwiatów i zapalenie zniczy pamięci przed płytą upamiętniającą zmarłe i więzione w obozie dzieci.

 

Czytaj dalej » 

W sobotę, 29 kwietnia, uroczystym spotkaniem w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego, zakończyli swój trzydniowy pobyt w Łodzi uczestnicy XVI Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci”. Aby wziąć udział w konkursie musieli oni nadesłać relację, wywiady, także zdjęcia, pamiątki lub albumy, dokumentujące wydarzenia i przeżycia, utrwalające opowieści o dramatycznych epizodach z życia pojedynczych osób lub całych rodzin, pozyskane od żyjących jeszcze świadków historii – członków rodzin i sąsiadów.

 

Od początku organizatorem „Arsenału” jest XXIX Liceum Ogólnokształcące im. hm Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi, a osobą, dzięki której projekt ten trwa już tyle lat jest emerytowany, wieloletni nauczyciel tej szkoły i instruktor harcerski – hm. Krzysztof Jakubiec.  Nazwa konkursu nawiązuje do słynnej akcji „Szarych Szeregów” pod Arsenałem w Warszawie z 23 marca 1943 roku, w wyniku której uwolniono harcmistrza Jana Bytnara „Rudego” oraz 20 innych więźniów przewożonych po przesłuchaniach z siedziby Gestapo w alei Szucha.

 

 

W tegorocznej edycji wzięło udział 157 uczennic i uczniów z 35 szkół (gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) z 6 województw. Najwięcej prac konkursowych wpłynęło z woj. podkarpackiego (50 prac z 12 szkół), najliczniej uczestniczyli w konkursie uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu (woj wielkopolskie) – nadesłali 23 prace. [Szczegóły – patrz Zestawienie statystyczne 20162017]

 

 

W Konkursie „Arsenał Pamięci” przyznawane są równorzędne wyróżnienia „Primus inter pares”. W tym roku tytuły te otrzymali (lista w kolejności alfabetycznej):

 

WERONIKA BUCZEK – Gimnazjum w Orzechówce (podkarpackie)

ALICIA DEL CARMEN YIKA – Gimnazjum Dwujęzyczne w Krośnie (podkarpackie)

JAN DUBANIEWICZ – II LO w Jeleniej Górze (dolnośląskie)

JAGODA FARA – Gimnazjum nr 4 w Krośnie (podkarpackie)

MIŁOSZ GURGACZ – Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej (podkarpackie)

ZOFIA KEMPFI – LO Uniwersytetu Łódzkiego (łódzkie).

IZABELA KUSNIERZEWSKA – I LO w Jeleniej Górze (dolnośląskie)

MAGDALENA MERCIK – Gimnazjum w Krościenku Wyżnym (podkarpackie)

ZOFIA PRZYPRAWA – I LO w Krośnie (podkarpackie)

ADAM SEKUŁA – Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach (łódzkie)

 

Jednak zanim autorzy prac konkursowych zasiedli w Sali Lustrzanej, uczestniczyli w imprezach towarzyszących, jakie przygotowano dla nich organizatorzy w dwu dniach poprzedzających galę.

 

W czwartek, 27 kwietnia po południu, zapełniła się uczestnikami Konkursu sala gimnastyczna XXIX LO im. hm. Janka Bytnara „Rudego”, gdzie najpierw zebrani wysłuchali gawędy powitalnej, którą wygłosił pomysłodawca i organizator „Arsenału Pamięci” – hm Krzysztof Jakubiec, a w drugiej części spotkania wzięli udział w grze edukacyjnej „IV-ty rozbiór Polski”, którą przygotowali i prowadzili pracownicy Biura Edukacji Oddziału Łódzkiego IPN. Wieczorem przyjezdni uczestnicy Konkursu i ich opiekunowie udali się na nocleg do łódzkich schronisk PTSM.

 

Drugi dzień pobytu w Łodzi gości z pozałódzkich szkół to dzień wycieczki edukacyjnej po Łodzi. Spacer zaczął się od Manufaktury, później był to, m.in. teren łódzkiego Getta, przejazd po mieście zabytkowymi tramwajami. Wycieczka zakończyła się obiadem przygotowanym w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Sienkiewicza. Po obiedzie wycieczkowicze udali się na odpoczynek w schronisku, a po zmianie przemoczonej odzieży czekału na nich ponownie atrakcje łódzkiej Manufaktury.

 

Czytaj dalej » 

Wczoraj, 27 kwietnia, w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego w Łodzi odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenia nagród i dyplomów laureatom XVI Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie”. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Podróże z książką”.

 

W jego czterech konkursach, adresowanych do różnych kategorii wiekowych uczestników, wzięło udział 147 uczennic i uczniów z 55 szkół. Zadania konkursowe polegały na: wykonaniu rysunku ilustrującego przygody książkowych bohaterów (kl. I – III SP), tworzeniu ilustrowanych map przygód bohaterów książek (kl. IV – VI SP) oraz opracowaniu multimedialnych przewodników po ciekawych fragmentach wybranej książki (uczniowie gimnazjów), a także nadesłaniu zdjęć 5 miejsc miasta, w ramach hasła:„Moje podróże z książką po Łodzi”.

 

 

 

Galę festiwalową otworzył i powitał wszystkich przybyłych na tę uroczystość jego uczestników i gości pan Janusz Moos – dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, które od roku szkolnego 2000/2001 jest organizatorem wszystkich kolejnych edycji Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych. W swym wystąpieniu, obok podkreślenia ciągle bardzo ważnej funkcji czytelnictwa książek w kształtowaniu istotnych kompetencji cywilizacyjnych, przywołał pamięć inicjatorki i wieloletniej organizatorki tego festiwalu – pani Bogusławy Walenty, nauczyciela konsultanta ds. promocji czytelnictwa i bibliotek szkolnych w ŁCDNiKP , która zmarła w lutym ub. roku.

 

 

 

Następnie występowali przedstawiciele władz miasta, a także organizatorzy i reprezentanci współorganizatorów i sponsorów Festiwalu. Przemawia także reprezentująca władze miasta wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi – pani dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak – profesor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

 

 

Po krótkiej części oficjalnej przystąpiono do ogłaszania wyników i wręczania nagród i dyplomów laureatom czterech festiwalowych konkursów.

 

Pełna lista laureatów 4 konkursów – TUTAJ

 

Czytaj dalej » 

Wczoraj „Obserwatorium Edukacji” gościło w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Łodzi na szkolnej debacie „Młodzi o wartościach”. Był to projekt zainicjowany wspólnie przez dyrekcję szkoły i prezydium samorządu uczniowskiego.

 

 

 

Jak mówili uczniowie, którym powierzono kierowanie dyskusją: Michał Wysocki i Marek Kaczmarczykw obszarze debaty o wartościach najbardziej intryguje ich obecny pluralizm wartości, nie tylko w konflikcie międzypokoleniowym, ale i wewnątrz pokolenia, przede wszystkim w ich pokoleniu. Mają nadzieję, że dzięki tej debacie będzie można powalczyć ze stereotypami o „dzisiejszej młodzieży”, podyskutowanie, czy ta „konsumpcyjna gęba” przyprawiana młodzieży jest prawdziwa, czy nie. Natomiast pani dyrektor Małgorzata Zaradzka-Cisek powiedziała, że ta debata jest kolejnym forum, umożliwiającym uczniom tego liceum współdecydowanie o najważniejszych sprawach szkoły – w tym przypadku dookreślenie długofalowych celów wychowawczych w obszarze wartości, w których i do których szkoła będzie chciała kształtować swych uczniów.

 

W pierwszej części tego spotkania, które zaczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci polskich oficerów straconych przed 77 laty w Katyniu i ofiar katastrofy prezydenckiego samolot pod Smoleńskiem, po której wszyscy obejrzeli krótki film z miniwykładem o wartościach, wystąpiło trzech ekspertów, którzy w krótkich wypowiedziach wprowadzili uczestników debaty w problematykę wartości. Byli to: dwaj księża katecheci – ks. Piotr Niciński i ks. Karol Olczyk, oraz prowadzący w szkole lekcje etyki pan Dariusz Chętkowski.

 

 

Po tych „rozgrzewkach” moderatorzy stawiali przed koleżankami i kolegami zebranymi w sali pytania, zachęcając do wypowiedzi. Oto najważniejsze z tych pytań:

 

Czytaj dalej » 

W dniach 4. i 5. kwietnia odbyła się III Wojewódzka Konferencja „Jak pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła – rodzice czy szkoła”. Zorganizowały ją dwie placówki: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, przy wsparciu Urzędu Miasta Łodzi, a szczególnie jego Wydział Edukacji.

 

Jej organizatorzy napisali w materiałach przedkonferencyjnych: „To już trzecia konferencja ukazująca rolę dorosłych i ich wpływu na zdrowie psychiczne i przyszłość dzieci. Dotychczas rozważaliśmy wpływ rodziny, także w kontekście, kto jest ważniejszy – mama czy tata? […] Przyszedł czas na przyjrzenie się współpracy rodziców i szkoły. Pokazanie, że tylko wzajemny szacunek i uznanie służą dziecku niezależnie od jego wieku.

 

 

 

Pierwszego dnia, we wtorek, konferencja odbywała się w Dużej Sali Obrad UMŁ i pracowała w tradycyjnej konwencji wykładów plenarnych. Oto syntetyczna relacja z jej przebiegu:

 

 

 

Konferencję rozpoczął i powitał wszystkich jej uczestników, a szczególnie gości honorowych – w tym Tomasza Kacprzaka -przewodniczącego łódzkiej Rady Miejskiej i Tomasza Trelę – wiceprezydenta Łodzi nadzorującego min. oświatą Dariusz Nowak – dyrektor Poradni dla Młodzieży.

 

 

 

Wykład inauguracyjny wygłosił Krzysztof Klajs – dyrektor Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. W swym, zatytułowanym „Rodzina nastolatka, szkoła nastolatka” wystąpieniu skoncentrował się na problematyce okresu adolescencji i snuł wokół tego szereg inspirujących do głębszych refleksji przemyśleń na temat potrzeb i możliwości wsparcia młodej osoby w tym trudnym etapie przemiany z dziecka w osobę dorosłą.

 

Czytaj dalej »„Obserwatorium Edukacji”, wierne swej linii szerokiego rozumienia  pojęć takich jak edukacja i wychowanie, zgodnie z punktem widzenia pedagogiki społecznej, wywodzącym się od prof. Heleny Radlińskiej i  prof. Aleksandra Kamińskiego, przyjęło zaproszenie na wydarzenie, które uświetniło obchody 10-lecia Uniwersytetu III Wieku, działającego w AHE i włączyło się w ciąg zdarzeń artystycznych łódzkiej akcji „Dotknij Teatru”.

 

 

We wtorek , 28 marca,  w ramach projektu „Dotknij Teatru” –  łódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru – w  Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi odbyła się premiera przedstawienia zatytułowanego  „To się uda – sąd idzie”. Oto plakat przedstawienia:

 

 

 

Jest to spektakl  przygotowany przez, działający już piąty rok w tej uczelni, teatr seniorów ROINES,  prowadzony pod kierunkiem Teresy Radzikowskiej-Binkowskiej przy Uniwersytecie III Wieku. Uniwersytet  ten obchodzi właśnie jubileusz 10-lecia działalności.

 

Czytaj dalej »