Archiwum kategorii 'Relacje'

 

Dzisiaj w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,w godzinach 10:00 – 13:00, odbywał się Festiwal Zawodów Technicznych – wydarzenie, które zgodnie z intencją organizatorów miał być „doskonałą okazją zachęcenia młodzieży szkolnej do poszukiwania ciekawych zawodów, poznania pracodawców działających w regionie łódzkim, wybrania kierunku kształcenia umożliwiającego znalezienie zatrudnienia.”

 

 

Setki uczniów ósmych klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów, przybyłych tam w zorganizowanych grupach, pod opieką swych nauczycieli, musieli w holu wejściowym odszukać szatnię, która już krótko po rozpoczęciu imprezy nie przyjmowała odzieży – z powodu zbyt małej ilości wieszaków. Stąd można było obserwować uczniów-szczęściarzy i „pechowców”.

 

 

 

Aby wejść do sali, w której szkoły zawodowe i nieliczne firmy rozstawiły swoje stoiska, trzeba było przejść przez zatłoczony korytarz.

 

 

 

 

Uczniów i ich opiekunów, którzy już pokonali wszystkie przeszkody, witał „tytułowy” slajd, wyświetlany na wielkim ekranie.

 

Czytaj dalej »Foto:www.facebook.com/STOLODZ/

 

Wczoraj w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi, przy ulicy Czerwonej odbyło się robocze spotkanie organizatorów zapowiadanej już przed kilkoma miesiącami uczniowskiej konferencji o prawach dziecka.

 

Jej idea zrodziła się w środowisku łódzkiej Szkoły Podstawowej nr 81, podczas realizowanego przez tamtejszych uczniów w 2017 roku projektu „Dzieci nie ryby i swój głos mają”. To wtedy niedoszli gimnazjaliści, którzy pozostali nadal uczniami w swej „obudzonej” podstawówce rzucili pomysł takiej, przez uczniów zorganizowanej, konferencji.

 

 

Pani dyrektor Bożena Będzińska-Wosik oraz Aniela i Zuzanna podczas konferencji ŁTP

 

Aby mogli zobaczyć jak swe konferencje organizują dorośli, pani dyrektor SP nr 81 – Bożena Będzińska-Wosik zabrała Anielę i Zuzannę – dwie uczennice klasy VII – na konferencję, zorganizowaną przez Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne 6 czerwca 2018 roku w Pałacu Młodzieży. Nie tylko, że uczestnicząc w tym wydarzeniu dziewczyny obserwowały jego przebieg, ale wraz z ich dyrektorką, która była jedną z występujących na konferencji prelegentek, towarzyszyły jej na estradzie i wraz z nią opowiadały zebranym jak bardzo ich szkoła nie przypomina już „szkoły transmisyjnej”.

 

 

O tym, że projekt tej konferencji nie był „słomianym ogniem” niedojrzałej młodzieży można było przekonać się podczas spotkania w Zespole Szkół Rzemiosła na założycielskim spotkaniu Łódzkiego Regionalnego Klubu Budzących się Szkół, które pod hasłem „Razem Zmienimy Edukację” odbyło się 29 września 2018 roku. To wtedy podano do wiadomości wszystkich obecnych, że konferencja taka odbędzie się jeszcze w tym roku szkolnym i że pomysłodawcy zapraszają wszystkich zainteresowanych uczniów z innych szkół podstawowych do współudziału w jej organizacji. Komunikat o podobnej treści został później rozesłany do wszystkich łódzkich szkół podstawowych.

 

W końcowym efekcie tej akcji informacyjnej pozytywnie na owo zaproszenie odpowiedziały szkoły: SP nr 137 (co nie było zaskoczeniem), a także SP nr 142, SP nr 174 i SP nr 1 z Zespołu Szkół STO, która podjęła się organizacji wczorajszego spotkania.

 

 

I to zespoły uczniów z tych pięciu szkół zasiedli wczoraj w jednej z sal ZS Społecznego Towarzystwa Oświatowego przy ul. Czerwonej 8, aby wspólnie wypracować podstawowe założenia projektowanej konferencji, a zwłaszcza jej program i zadania dla organizatorów. Po krótkim wstępie o historii powstania międzynarodowych aktów o prawach dziecka uczestnicy spotkania podzielili się na dwa zespoły robocze: grupę organizatorów i grupę prelegentów:

 

 

Organizatorzy” ustalają co jest do załatwienia: gdzie, kiedy, kogo zapraszamy itp.

 

Czytaj dalej » 

Wczoraj rozegrano kolejną dyscyplinę w ramach Międzyszkolnych Igrzysk Liceów Ogólnokształcących. Gospodarzem spotkania było XXI Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa, a dziedziną, z której zaczerpnięto pytania do kolejnych zmagań była literatura i teatr.

 

 

Szkolną aulę wypełnili reprezentanci sześciu szkół – członków-założycieli tej inicjatywy – tym razem najpierw przy stolikach zasiadło po cztery osoby z I LO, XII LO, XXI LO, XXXI LO, Liceum UŁ oraz LO P Ł, zaś dla zadania praktycznego – inscenizacji jednej ze scen wylosowanego dramatu – szkoły wydelegowały jeszcze innych „specjalistów”.

 

Po powitaniu uczestników, jurorów, obecnych w auli dyrektorów uczestników MILO przez dyrektorkę XXI LO – panią Małgorzatę Zaradzką-Cisek niezwłocznie rozpoczęto zmagania.

 

 

Całą imprezę poprowadził duet uczniów z XXI LO, którzy wcielili się w postacie z kręgu popkultury amerykańskiej: ona – Marilyn Monroe, on – Andy Warhola. Towarzyszył im asystent. Po przypomnieniu regulaminu    i programu podzielonej na dwie części imprezy przystąpiono do jego realizacji.

 

Czytaj dalej »Wczoraj „Obserwatorium Edukacji„, w osobie Waszego reportera, uczestniczyło w niecodziennym wydarzeniu, jakim była premiera pierwszego spektaklu, inaugurującego swą działalność Teatru Szkolnego w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Łodzi. Jeszcze przed wejściem na widownię, zapytaliśmy panią Małgorzatę Zaradzką-Cisek – dyrektorkę tego liceum o genezę tego wydarzenia. Oto streszczenie jej wypowiedzi:

 

Teatr towarzyszy naszej szkole od początku jej istnienia. Szczególnie rozwinął się w okresie, kiedy jej dyrektorem został Janusz Bąk (1992 – 2010), który kochał teatr. A ponieważ ja byłam wówczas Jego zastępcą, a teraz jestem następcą – pomyślałam, że ponowne stworzenie uczniom możliwości próbowania swych sił w takiej formie wyrazu będzie czymś wspaniałym – tym bardziej, że od lat jest to liceum, określane jako humanistyczne. Na razie , formalnie, to jeszcze nie „pełną gębą” teatr szkolny, a koło teatralne, prowadzone przez panią profesor Katarzynę Józefczyk – nauczycielkę języka polskiego. Wokół niej skupiła się grupa uczniów, nie tylko klas o profilu humanistycznym, która nazwała się „Bez znieczulenia”. Uczniowskie talenty w przygotowaniu dzisiejszego przedstawienia wspierała pani Jowita Popow – nauczycielka, instruktorka, aktorka, wkrótce reżyser, od 15 lat pracująca w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi.

 

 

 

Aby spektakl mógł się rozpocząć, należało dokonać uroczystego otwarcia drzwi szkolnej auli, która na tę uroczystość stała się teatrem. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonała pani dyr. Zaradzka-Cisek w towarzystwie przewodniczącej Szkolnej Rady Rodziców i przedstawicielki Rady Osiedla „Stare Polesie” – których to instytucji (materialne) wsparcie znakomicie przyczyniło się do realizacji tego projektu.

 

 

 

„Pierwszym daniem” tej teatralnej uczty był monodram „Liss” – według tekstów Sławomira Mrożka, w wykonaniu ucznia tego liceum – Macieja Waltera, w reżyserii pani Jowity Popow.

 

Czytaj dalej » 

Zgodnie z wczorajszą deklaracją – dziś prezentujemy relację z wczorajszego, czwartego już spotkania reprezentacji sześciu łódzkich liceów, które w ramach MILO rywalizowały wczoraj w kompetencjach z dziedziny biologii. Po sporcie (PLO UŁ), j. angielskim (LO PŁ), i matematyczne (XII LO) – gospodarze wczorajszego etapu tych igrzysk – XXXI LO im. L. Zamenhofa, wybrali dla siebie turniej z obszaru tej nauki.

 

Autorami zadań, które musiały rozwiązywać trzyosobowe zespoły – jak należy zakładać – skompletowane z najlepszych uczniów tego przedmiotu, reprezentujących wszystkich „udziałowców” MILO, byli nauczyciele XXXI LO, a jurorami oceniającymi odpowiedzi – szkolni eksperci wszystkich szkół uczestniczących w tym turnieju.

 

Oto drużyny gotowe do rywalizacji:

 

 

 

 

 

Konferansjerkę – także zespołową – całej imprezy poprowadzili uczniowie XXXI LO. Od lewej (dla patrzącego): Jakub Smakowski, Maria Pikala i Cezary Lasota.

 

 

Po powitaniu gości i wstępnej informacji o programie i zasadach przebiegu tego wydarzenia oddali głos pani Ewa Łoś – dyrektorce szkoły-gospodarza, która w krótkim inauguracyjnym wystąpieniu powitała obecnych na sali dyrektorów szkół współtworzących MILO, a uczestnikom zawodów złożyła życzenia, aby przebiegały one w duchu szlachetnej rywalizacji, ale i w atmosferze integracji, która także jest jednym z głównych celów projektu MILO.

 

 

Na początek, jak u Hitchcocka, organizatorzy przygotowali występ szkolnego zespołu „mocnego uderzenia” o nazwie „NATION OF WILD” (Naród Dzikich), po czym mogło być już…tylko lepiej.

 

 

Rozpoczęła się pierwsza część konkursu, w której zawodnicy odpowiadali na pytania z zoologii i ewolucji. Oto ilustracje przebiegu tych konkurencji:

 

Czytaj dalej »W poniedziałek, 26 listopada, w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi odbyło się spotkanie, zorganizowane w ramach ogólnopolskiego cyklu warsztatów „O zadaniach domowych inaczej, zainspirowanego przez liderów ruchu „Budzących się Szkół”.

 

 

Warsztat poprowadziły: pani Zofia Wrześniewska – dyrektorka „GASTRONOMIKA”, znana od dwu lat jako autorka bloga na stronie „BSS” oraz pani Aneta Jamiałkowska-Pabian – nauczycielka j. polskiego w tej szkole, ale przede wszystkim inicjatorka facebook’owej grupy „Budzących się polonistów”.

 

Po krótkim wprowadzeniu w cel i program spotkania uczestnicy (bo w niespełna dwudziestoosobowej grupie było dwu panów) dokonali wzajemnej prezentacji, a następnie podzielili się na cztery zespoły.

 

Pierwszym zadaniem, wspólnym dla wszystkich, było podzielenie karteczek, na których zapisano różne formy prac domowych, na dwie kategorie: odtwórczych i rozwijających kompetencje uczniów.

 

Oto – przykładowo – „owoce” pracy dwu zespołów:

 

 

 

Kolejnym zadaniem, jakie otrzymały zespoły było wykonanie plakatów – każdy na innego koloru kartonie – obrazujących, w formie „mapy myśli”, cztery problemy: „wady prac domowych„, „zalety prac domowych”,prace domowe ‚inaczej'” i – najtrudniejsze zadanie – „alternatywa dla prac domowych”.

 

Oto owe plakaty – jeszcze w trakcie powstawania:

 

Czytaj dalej »Wczoraj, w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi odbyła się, zorganizowana już po raz 29, uroczystość z okazji Święta Okręgu Łódzkiego ZNP. Uczestniczyli w niej liderzy Związku, w osobach Prezesa ZG ZNP Sławomira Broniarza   i wiceprezesa Krzysztofa Baszczyńskiego, a także Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty i prezesi zaprzyjaźninych Zarządów Okręgów: Pomorskiego, Śląskiego i Zachodniopomorskiego. Władze Łodzi reprezentowała pani Małgorzata Niewiadomska-Cudak – wiceprzewodnicząca kończącej się kadencji Rady Miejskiej Łodzi.

 

 

Jako pierwszy zabrał głos w powitalnym przemówieniu Prezes ZOŁ ZNP Marek Ćwiek, który podkreślił szczególny charakter dzisiejszej uroczystości – w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości *. Powiedział, min: „To symboliczne połączenie świąt jest (…) wymownym świadectwem tożsamości Związku Nauczycielstwa Polskiego, jego niepodległościowej genezy oraz służby polskiej oświacie – nieprzerwanie przez 113 lat. (…) Związek nasz powstał (…)        z marzeń i walki nauczycieli o wolną Ojczyznę i polską szkołę…

 

 

Kolejnym, który wystąpił przed uczestnikami spotkania był Dariusz Szlawski – nauczyciel historii i wiedzy o społe- czeństwie w Zespole Szkół ZNP w Łodzi. Wygłosił on prelekcję wzbogaconą licznym slajdami pt. „Związek dla Niepodległej”, którą zapowiedziano jako skrót wystąpienia, wygłoszonego 1 października w Warszawie, podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Głównego ZNP z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

Kulminacyjnym punktem programu tego świątecznego spotkania było wręczanie medali, odznaczeń i wyróżnień, przyznanych członkom ZNP z terenu woj. łódzkiego.

 

 

 

Medale KEN wręczał Łódzki Kurator Oświaty.

 

Czytaj dalej » 

Zwiedzeni wielce obiecującą zapowiedzią, którą usłyszeliśmy 3 września, podczas ogólnołódzkiej inauguracji nowego roku szkolnego z ust samego pierwszego wiceprezydenta Łodzi Tomasza Treli, powtórzoną w miniony wtorek na specjalnie w tym celu zwołanej konferencji prasowej – zasiedliśmy dziś (w Waszym Drodzy Czytelnicy imieniu) w auli Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul.Żeromskiego w Łodzi, aby być świadkami debaty o szkolnictwie zawodowym, „która miała dać odpowiedź na pytanie: co jeszcze może zrobić samorząd, aby wzmocnić tę formę kształcenia”.

 

 

Jakież było nasze zaskoczenie, gdy weszliśmy do auli na ok. kwadrans przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia debaty i… zobaczyliśmy nieomal pustą salę. Kilka minut po godzinie dziesiątej była ona w połowie (drugiej – od tyłu) zapełniona uczniami – głównie miejscowej szkoły i zasiadającymi w pierwszych rzędach kilkunastoma osobami, przedstawionymi jako grupa przedsiębiorców z Ukrainy, którzy – jak się okazało – po kilkunastu minutach opuścili debatę.

 

 

Obecnych w auli o powitała gospodarz obiektu – Teresa Łęcka, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, która po kilku zdaniach wprowadzenia poprosiła o zabranie głosu – jak to określiła „prawdziwego gospodarza tego spotkania” – wiceprezydenta Łodzi – Tomasza Trelę. W swym wystąpieniu rozwinął wszystkie myśli zaprezentowane podczas wtorkowej konferencji prasowej, precyzując jednocześnie, że dyskusja będzie dotyczyła w zasadzie kształcenia dla zawodów włókienniczych, a następnie przekazał dalsze prowadzenie debaty radnej RMŁ Monice Malinowskiej-Olszowy (PO).

 

Nie będziemy dalej relacjonować „minuta po minucie” przebiegu tej „debaty”, gdyż wypowiedzi panelistów którzy zasiedli na scenie, dla osób wprowadzonych w problemy kształcenia zawodowego – powiedzmy to delikatnie – nie były odkrywcze, zaś dla zgromadzonych w drugiej części auli uczniów – mało interesujące. (Jak się okazało nie byli oni zainteresowani zdobywaniem zawodów w branży włókienniczo-odzieżowej).

 

Foto: www.cez.lodz.pl

 

Oto uczestnicy debaty. Siedzą (od prawej): Mirosław Barburski, przedstawiony jako były dyrektor ds. organizacji Targów MTŁ (absolwent byłego TW nr 1 w Łodzi), dr hab. inż. Katarzyna Grabowska – dziekan Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, dr Kazimierz Kubiak – wiceprezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich, Krzysztof Barański – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i Bogusław Słaby – prezes zarządu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody „Lewiatan”.

 

Z „pierwszej rundy” wypowiedzi panelistów uznaliśmy za godne zacytowania informacje, przekazane przez pana prezesa Bogusława Słabego:[…] Ta branża (w sklad jej wchodzą przemysły: tekstylny, odzieżowy i skórzany), w Unii Europekskiej jest jedną z najbardziej innowacyjnych. Zajmuje ona w UE drugie miejsce pod względem ilości zakładów i trzecie pod względem ilości zatrudnienia, ponad 50 procent jej produkcji idzie na eksport.[…] W Polsce w tej chwili w przemyśle tekstylnym i odzieżowym zatrudnionych jest ok. 60 tys. osób.A w regionie łódzkim mamy dwie szkoły:tę w której jesteśmy (tekstylną – jedyną taką w kraju) i szkołę przy ul. Naruszewicza (przemysłu mody). Do klas pierwszych przyjęto w tym roku przy ul. Naruszewicza 24 osoby, a w tej szkole 12. 36 osób na 60 tys. zatrudnionych w branży. Jak to wygląda w kraju? 53 szkoły: 1 obuwnicza, 2 włókiennicze i 50 szkół przemysłu mody! W tej chwili uczy się w nich ok. 2,5 tys. uczniów.[…] W skali kraju w ostatnich trzech latach nabór do tych szkół wzrósł pięciokrotnie, w ostatnim roku – sześciokrotnie! A u nas w Łodzi przyjęliśmy tylko 24 osoby. Musimy coś zrobić z tym, panie prezydencie,[…] Gdyby pan mógł jak najszybciej znalazł pół godziny czasu, chcieliśmy przedstawić nasze propozycje jak ten problem możemy rozwiązać.[…] Dłużej już nie możemy czekać! […]

 

Czytaj dalej » 

Oto wypełniona po brzegi sala gimnastyczna łódzkiego Zespołu Szkół Rzemiosła, w której w sobotę 29 września zasiedli uczestnicy konferencji, zorganizowanego pod hasłem „Razem Zmienimy Edukację” przez Łódzki Regionalny Klubu Budzących się Szkół.

 

 

Zaskoczeniem – pozytywnym, nie tylko dla reportera, ale także dla inicjatorów tego spotkania, była wysoka frekwencja. W spotkaniu uczestniczyło ponad 230 osób (nie wszyscy obecni w sali zostali zarejestrowani). Obok dyrektorów i nauczycieli łódzkich szkół przyjechali także gotowi na zmiany ich koleżanki i koledzy z terenu województwa łódzkiego, ale odliczyły się także osoby z Opola, Gdańska, Ustki czy nawet z Suwałk! Oto „tłumek” uczestników, w kolejce do rejestracji.

 

 

W korytarzu wiodącym do sali gimnastycznej można była zakupić książki, promujące rzeczywistą reformę edukacji:

 

 

 

Stoisko wydawnictwa „Dobra Literatura” z książkami, promującymi „ewolucję kopernikańską” w edukacji.

 

 

 

Stoisko Centrum Edukacji Daltońskiej „Plandaltonski.pl”. Anna Sowińska wpisuje dedykację w zakupionej książce „Nasz plan daltoński”. Obok stoi Robert Sowiński – współautor tej publikacji.

 

 

 

Otwarcie konferencji: Z mikrofonem – Jarosław Krajewski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7, w Łodzi. Za nim stoją – od prawej: Marcin Józefaciuk – dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła, Bożena Będzińska-Wosik – dyrektorka SP nr 81 w Łodzi, Ewa Morzyszek-Banaszczyk – dyrektorka SP nr 137 w Łodzi i Zofia Wrześniewska – dyrektorka Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi.

 

 

A oto fotoreportaż z wystąpień w części plenarnej spotkania:

 

Czytaj dalej »Swe wtorkowe prace XIII Kongres Zarządzania Oświatą wznowił o godzinie 9:00.

 

 

 

Z kilku możliwości – gdyby Wasz reporter tam był – wybrałby wystąpienie „stałego punktu” ostatnich Kongresów – Marka Lecko, prezentowanego w harmonogramie jako pracownik Akademii Umiejętności Foucault, a jest on tam przecież dyrektorem zarządzającym! Tym razem tematem jego wykładu był problem, często podejmowany w tekstach, cytowanych na stronie OE: „Niedocenianie możliwości ucznia – o ocenianiu możliwości i ich motywacji”

 

 

 

 

O godz. 10:50 wasz reporter zameldowałby się w Planetarium UMK, ale nie po to, aby oglądać tam gwiazdy. lecz przede wszystkim dla zorganizowanej tam debaty panelowej „Co oznacza ‚być dobrym wychowawcą’ i czy można się tego nauczyć”, której moderatorem był Jarosław Szulski. [Na zdjęciu – z mikrofonem. Pierwszy z prawej – Tomasz Bilicki – Fundacja Innopolis, Łódź] –

 

 

 

Foto: profil fb Tomasza Bilickiego

 

Zaraz po tym panelu wystąpił tam „człowiek z Łodzi” – Tomasz Bilicki, prezes Zarządu Fundacji „Innopolis, który zaprezentował „Wartości Fundacji Innopolis. Liderzy młodzieżowi”. Oto jak wystąpienie to tak zapowiedzieli organizatorzy w Harmonogramie: „Naszą specjalnością jest wsparcie młodzieży oraz rodziców i nauczycieli. Pracujemy z utalentowanymi nastolatkami, jak i z młodzieżą doświadczającą różnych problemów.

 

 

Czytaj dalej »