Archiwum kategorii 'Relacje'

Oto jak wczoraj lokalna – krakowska – stacja TVP3  zmontowała minireportaż, informujący o rozpoczęciu XII Kongresu Zarządzania Oświatą:

 

Notka, zamieszczona pod ekranem pokazującym relację:

 

W Krakowie rozpoczął się XII Kongres Zarządzania Oświatą. Uczestniczą w nim dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty, urzędnicy samorządowi i przedstawiciele rodziców. To także ważne spotkanie eksperckie osób zarządzających oświatą na poziomie lokalnym i państwowym.

 

Reportaż „Rozpoczął się XII Kongres Zarządzania Oświatą”  –  TUTAJ

 

 

 

 

Przerwa na kawę jest także ważnym elementem kongresu. Służy także do spotkań z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami, nawiązywania nowych znajomości i wymiany myśli.

 

 

Monifotoreportaż z  wczorajszych (wybranych) wykładów i warsztatów

 

 

Podczas gdy w dużej auli trwał wykład dr hab. Jacka Pyżalskiego  – w  małej sali trwał warsztat, prowadzony przez Beatę i Bolesława Kotlińskich z wrocławskiej „Strefy Potencjału”,  na temat: „Sytuacje konfliktowe w szkole”.

 

Czytaj dalej » 

Dnia 13 września Przedszkole Miejskie nr 208 uczestniczyło w 24 Akcji Sprzątania Świata „Nie ma śmieci są surowce”

 

 

 

Wstępem do rozpoczęcia akcji było przeprowadzenie z dziećmi zajęć na temat segregacji odpadów i znaczenia recyklingu, poznania rodzajów surowców do powtórnego przetworzenia.

 

 

Czytaj dalej » 

 

Sala widowiskowa Politechniki Łódzkiej przy al. Politechniki była dzisiaj miejscem, do którego podążali na spotkanie, zorganizowane przez Łódzkie Kuratorium Oświaty, dyrektorki  przedszkoli – na godz. 9-ą,  dyrektorki i dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów – na godz. 11-ą, a szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych – na godz. 13:30. Dzisiejszy termin wyznaczono dla szkół i placówek z terenu Miasta Łodzi, oraz powiatów: pabianickiego, zgierskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, brzezińskiego i łódzkiego wschodniego.**

 

Wasz reporter uczestniczył w spotkaniu dedykowanym kierownictwu szkół podstawowych i gimnazjów, oraz – tylko w początkowej jego części – tego, które odbyło się jako, trzecie. Wszystkie one miały bardzo podobny przebieg: po powitaniu przybyłych – jako pierwszemu oddawano głos przedstawicielowi Politechniki Łódzkiej – gospodarza obiektu, w którym odbywały się spotkania.  Pierwszym „merytorycznym” mówcą był zawsze Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, po nim prezentowane było sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego mijającego roku szkolnego i jego plan na najbliższy rok szkolny, a następnym elementem programu było przedstawienie zmian w prawie oświatowym – tych, które już weszły w życie i tych, które dopiero wejdą w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego. W dwu ostatnich spotkaniach zabierała także głos Danuta Zakrzewska – dyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, która informowała o aktualnych zadaniach, wynikających z obowiązku przeprowadzenia w szkołach egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

 

 

Dyrektorki i dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów zajęli wszystkie miejsca siedzące, kilkanaście osób musiało stać.

 

Nie ma sensu relacjonowanie treści owych wystąpień przekazujących informacje o nadzorze i zmianach w prawie – prezentacje, którymi ilustrowali swe wystąpienia prelegenci, (jak zapewnił kurator) będą dostępne na oficjalnej stronie ŁKO.

 

Warto natomiast przekazać chociaż kilka fragmentów z wystąpień pana kuratora Wierzchowskiego – wybranych z jego wypowiedzi podczas drugiej tury spotkań, a także tego fragmentu, który w trzeciej turze poświęcił szkołom przygotowującym uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

 

Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty przemawia podczas II tury „narady”*

 

Oto cytaty wybranych fragmentów  z wystąpienia ŁKO, skierowanego do dyrektorów  szkół podstawowych i gimnazjów:

 

Czytaj dalej » 

Goście honorowi – III tura spotkań z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, poradni i innych placówek oświatowych

 

 

Dzisiaj, czyli 28 sierpnia, w Dużej Sali Obrad Łódzkiej Rady Miejskiej odbyły się trzy spotkania władz miasta z dyrektorami łódzkich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Najpierw zasiadły tam dyrektorki przedszkoli,  później przybyli dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, a w trzecim terminie dyrektorki i dyrektorzy szkół (jeszcze) ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek wspierających szkoły i uczniów.

 

Spotkania miały przede wszystkim charakter uroczystości, podczas których obecni na każdym z nich: Hanna Zdanowska – prezydent Łodzi i Tomasz Trela – wiceprezydent miasta  dziękowali odchodzącym na emeryturę dyrektorom za ich dotychczasową pracę na rzecz łódzkiej oświaty, a także wręczali akty powołania na pierwszą lub kolejną kadencję dyrektorską licznej grupie łódzkich nauczycielek i nauczycieli.

 

Wasz sprawozdawca uczestniczył w drugim i trzecim spotkaniu.  Przebiegały one według takiego samego schematu – zaczynały je wystąpienia gości honorowych. Obok życzeń na nowy rok szkolny, składanych przez panią prezydent i pana wiceprezydenta – głos zabierali przedstawiciele dwu głównych związków zawodowych, zrzeszających pracowników oświaty. Na uwagę zasługuje nieobecność na wszystkich tych spotkaniach Łódzkiego Kuratora Oświaty, którego za każdym razem reprezentowali pracownicy tego urzędu w randze wizytatorów.

 

 

II tura spotkań – siedzą dyrektorki i dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów

 

Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów  najpierw wysłuchali pani Małgorzaty Smuga-Błoch – wiceprzewodniczącej Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, która  w imieniu swej organizacji podziękowała zebranym za dotychczasową pracę i „poprosiła o więcej” (?), a potem powiedziała:” Pozwólcie państwo, że posłużę się ściągą. […] Jak to ktoś kiedyś powiedział < żeby nam się chciało chcieć>”*Wystąpienie zakończyła słowami: ”Szanowni państwo! Życzymy cierpliwości, wyrozumiałości…[…] I prosimy o wyrozumiałość dla władzy, na każdym jej szczeblu….”

 

Natomiast pani Alicja Czekaj – członkini Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP zacytowała fragment, publikowanego na stronie OE, listu prezesa ZNP Sławomira Broniarza, kończąc swe wystąpienia słowami: Życzę abyście zawsze byli wiarygodni. Dyrektor – to autorytet dla nauczycieli i dzieci. Wszystkiego dobrego!”

 

W głównej części spotkania odbyła się uroczystość pożegnania dyrektorów szkół przechodzących na emeryturę (w tym z trzech gimnazjów), a następnie wręczano akty powierzenia obowiązków dyrektorkom i dyrektorom na nową kadencje. Uwagę naszą zwróciło wręczenie nominacji  dyrektorskich  na stanowiska w trzech gimnazjach , ale nie były to – w dwu przypadkach – te same gimnazja, z których dyrektorzy przeszli na emeryturę…

 

Wyróżniono także dyrektorów gimnazjów, których uczniowie uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym.

 

 

 

Spotkanie dyrektorów liceów i zespołów szkół – ogólnokształcących i zawodowych, poradni i innych placówek

 

Przebiegało ono bardzo podobnie. Jedyną istotną różnicą (poza innymi uczestniczącymi w nim dyrektorami, a co za tym idzie – żegnanymi z powodu przejścia na emeryturę i którym wręczono powołania na funkcje), byli  inni przedstawiciele związków zawodowych. Tym razem  Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej reprezentował jej przewodniczący Roman Laskowski, zaś Okręg  Łódzki ZNP – Agnieszka Michałowska-Stasiak – członkini jego Zarządu. Wystąpienia obojga  tych osób miały charakter  typowo okolicznościowych życzeń : „Wszystkiego dobrego dla wszystkich” (R. Laskowski), „Życzę wszystkiego najlepszego – zarówno państwu, jak i wszystkim pracownikom oświaty , jak również władzom miasta na ten nowy, rozpoczynający się wkrótce rok szkolny” (A. Michałowska-Stasiak)

 

 

Tekst i zdjęcia                                                                                                                                            

 Włodzisław Kuzitowicz

 

 

*Informacja dla  przedstawicielki NSZZ „Solidarność”:  słowa „żeby im się chciało chcieć” nie tyle powiedział „ktoś kiedyś”, ile jest to przywołanie jednego z bardziej znanych cytatów z „Wesela” St. Wyspiańskiego:

A ja myślę, ze panowie
duza by już mogli mieć,
ino oni nie chcą chcieć

(Czepiec,Akt I, Scena 1)W minionym tygodniu w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Warsztatownia”, zainicjowanego i organizowanego od kwietnia b.r. przez „Budzącą Się Szkołę”. Oto krótka, ilustrowana zdjęciami (zaczerpniętym z „fejsbukowego” profilu dr Marzeny Żylińskiej) informacja z tego wakacyjnego spotkania nauczycieli, gotowych poświęcić nie tylko pieniądze, ale i swój czas, które inni przeznaczają na rekreację.

 

Środa 28 czerwca była dniem w którym uczestnicy, realizując program zapoznawania się z nurtami edukacji alternatywnej, mieli możliwość poszerzenia swej wiedzy i nabycia podstawowych kompetencji na temat Planu Daltońskiego. Zajęcia prowadzili: Anna i Robert Sowińscy z pracowni Alteredukacja. Oto co na swoim fejsbukowym profilu napisała dr Marzena Żylińska:

 

Dziś Anna i Robert Sowińscy przybliżali nam Plan Daltoński. Było intensywnie i inspirująco! Jak to się wszystko z wszystkim łączy! Fascynujące! Za nami już pedagogika Marii Montessori, przed nami jeszcze pedagogika Freinetowska i Fröblowska. I każdą z tych koncepcji przedstawiają osoby, które ją w swojej praktyce stosują. To zupełnie co innego, gdy dany nurt przedstawia osoba, która tym podejście żyje na co dzień.

 

Oto fotoreportaż z tego dnia Warsztatowni:

 

Głodni wiedzy uczestnicy słuchają wykładu

 

Zajęcia prowadzi Anna Sowińska

 

Zajęcia prowadzi Robert Sowiński

 

 

A teraz już właściwa forma – warsztaty:

 

 

Czytaj dalej »Pierwszym elementem gali było wystąpienia mgr. inż. Janusza Moosa – dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, który powitał wszystkich przybyłych na tą galę, wymieniając długą listę przedstawicieli władz i instytucji. Jako, że nie oni byli prawdziwymi bohaterami tego wydarzenia – nie będziemy ich tu wymieniać. Warto jednak zaznaczyć, że na galę nie przybył nikt, kto reprezentowałby Ministra Edukacji Narodowej, choć pani Anna Zalewska wymieniona była na pierwszym miejscu wykazu patronatów honorowych.

 

 

W drugiej części swego wystąpienia dyrektor Janusz Moos przedstawił dwudziestoletni dorobek kierowanej przez siebie placówki. Podstawowe treści tego wykładu zawarte są w artykule, zatytułowanym „20 lat minęło, czyli wczoraj i dziś ŁCDNiK”, opublikowanym wydawanym przez ŁCDNiKP kwartalniku „Dobre Praktyki” Nr.17 kwiecień – czerwiec 2017r (s. 10)

 

 

Ale gala XXXI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji to przede wszystkim wręczanie certyfikatów 167 honorowych tytułów – indywidualnych oraz zbiorowych. Kapituła powołana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Praktycznego przyznała je w 18 kategoriach. Główne kryteria kwalifikujące osoby i instytucje do zdobycia tytułu i certyfikatu – TUTAJ

 

 

Oto fotoreportaż dokumentujący uroczyste wręczenie certyfikatów i statuetek „Skrzydła Wyobraźni”. Imienny wykaz osób na zdjęciu (zawsze od lewej) pojawi się po aktywizacji nazwy kategorii wręczanych certyfikatów:

 

 

Osoby, które odebrały certyfikaty nadania tytułu „TALENT UCZNIOWSKI

 

 

Osoby, które odebrały certyfikaty nadania tytułu „ NAUCZYCIEL INNOWATOR

 

Czytaj dalej » 

Już tradycyjnie, w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, odbyła się dziś gala XXXI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, połączona z obchodami XX-lecia ŁCDNiKP. Jak zwykle, obok przedstawicieli władz oświatowych państwowych i samorządowych, zgromadzili się tam wyróżnieni certyfikatami potwierdzającymi przyznanie licznych tytułów honorowych uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy nie tylko łódzkich szkół, a także pracownicy naukowi wyższych uczelni, prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw i instytucji, wspierających łódzkie szkoły.

 

 

 

 

 

Nietypowym dla tej imprezy wydarzeniem było wręczenie statuetki „Skrzydła Wyobraźni”’ jaką wyróżnili swego szefa – Janusza Moosa – pracownicy ŁCDNiKP

 

Obszerną, ilustrowaną relację z tego wydarzenia zamieścimy wkrótce, gdy tylko zostaną opracowane materiały własne i nadesłane przez Organizatora.

 

Dziś odsyłamy do materiału zamieszczonego w < Wydarzeniach > TV TOYA   –   TUTAJ 

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczW Szkole Podstawowej nr 81 W Łodzi, która od 1 czerwca 1966 roku nosi imię im. Bohaterskich Dzieci Łodzi i której nauczyciele i uczniowie od lat pieczołowicie kultywują pamięć i w różnorodnych formach upowszechniają wiedzę o hitlerowskim obozie dla dzieci, odbyły się w miniony czwartek dwa spotkania z których jedno poprzedziło, a drugie stanowiło zwieńczenie tegorocznych uroczystości pod pomnikiem „Pękniętego Serca. Oto krótkie relacje z tych wydarzeń:

 

 

Spotkanie byłej więźniarki „Obozu na Przemysłowej”z uczniami SP nr 81

 

Na dwie godziny przed uroczystością pod pomnikiem Pękniętego Serca, odbyło się spotkanie z byłą więźniarką Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt, zwanym potocznie „Obozem na Przemysłowej”.

 

 

Przed zgromadzonymi w jednej z sal lekcyjnych uczniami szkoły zasiadła pani Krystyna Spigel – dziś 85-letnia mieszkanka Jaworzna.

 

 

Mówiła z wyraźnym wzruszeniem, wywołanym okropnymi wspomnieniami czasu, w którym jako 11-letnia dziewczynka została osadzona w tym obozie, utworzonym przez hitlerowskich okupantów na terenie ówczesnego getta łódzkiego. Oto fragment tych wspomnień:

 

To był okrutny obóz. […] Musieliśmy pracować. Mieliśmy 12-godzinny dzień pracy. Codziennie. Dyscyplina straszna. Byli wachmani, wachmanki. […] Musieliśmy się dostosować do każdego słowa, do każdego ich ruchu. Za wszystko była kara, bicie „na gołą pupę” nawet karcer.. […] Po terenie obozu można się było poruszać tylko grupowo. […] Były takie dziewczyny, które zostały przywiezione z obozu w Oświęcimiu, to chciały tam wracać, bo – jak mówiły – tam było lżej. Bo tam byli także starsi więźniowie, którzy dzieciom pomagali. A tu tylko same dzieci...”

 

 

 

Dalej słuchacze dowiedzieli się, że mała Krysia Spigel przeżyła prawdopodobnie tylko dlatego, że szczęśliwym zbiegiem okoliczności udało jej się znaleźć w grupie więźniarek, które zostały przetransportowane z Łodzi do podobozu na folwarku we wsi Dzierżązna. Panowały tam lepsze warunki bytowe niż w obozie głównym i nie objęła jej zaraza tyfusu, na który w 1944 roku zmarło w obozie łódzkim bardzo wielu małoletnich więźniów. Gdy 20 lipca w 1944 roku została zwolniona (bo w z powodu zbliżającego się frontu Niemcy chcieli zatrzeć ślady więzienia nieletnich) miała dopiero niespełna 13 lat.

 

Spotkanie, które dla pani Spigel było bardzo wyczerpujące – fizycznie i emocjonalnie, zakończyło się na ok. godzinę przed uroczystością pod pomnikiem.

 

 

Spotkanie informacyjne o projekcie „Dzieci nie ryby i swój głos mają”.

 

Czytaj dalej » 

Doroczna uroczystość upamiętnienia więzionych w hitlerowskim obozie dla dzieci i młodzieży polskiej przy ulicy Przemysłowej w Łodzi rozpoczęła się wczoraj, jak zawsze, punktualnie o godzinie 12. odegraniem Hymnu Państwowego. Dalej uroczystość potoczyła się według wypracowanego od lat schematu.

 

 

 

Pierwszym elementem uroczystości był występ uczennic i uczniów XV LO w Łodzi, którzy zaprezentowali okolicznościowy montaż słowno-muzyczny, zawierający fragmenty wspomnień byłych więźniów tego obozu.

 

 

 

 

 

Kolejnym akcentem było składanie kwiatów i zapalenie zniczy pamięci przed płytą upamiętniającą zmarłe i więzione w obozie dzieci.

 

Czytaj dalej » 

W sobotę, 29 kwietnia, uroczystym spotkaniem w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego, zakończyli swój trzydniowy pobyt w Łodzi uczestnicy XVI Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci”. Aby wziąć udział w konkursie musieli oni nadesłać relację, wywiady, także zdjęcia, pamiątki lub albumy, dokumentujące wydarzenia i przeżycia, utrwalające opowieści o dramatycznych epizodach z życia pojedynczych osób lub całych rodzin, pozyskane od żyjących jeszcze świadków historii – członków rodzin i sąsiadów.

 

Od początku organizatorem „Arsenału” jest XXIX Liceum Ogólnokształcące im. hm Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi, a osobą, dzięki której projekt ten trwa już tyle lat jest emerytowany, wieloletni nauczyciel tej szkoły i instruktor harcerski – hm. Krzysztof Jakubiec.  Nazwa konkursu nawiązuje do słynnej akcji „Szarych Szeregów” pod Arsenałem w Warszawie z 23 marca 1943 roku, w wyniku której uwolniono harcmistrza Jana Bytnara „Rudego” oraz 20 innych więźniów przewożonych po przesłuchaniach z siedziby Gestapo w alei Szucha.

 

 

W tegorocznej edycji wzięło udział 157 uczennic i uczniów z 35 szkół (gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) z 6 województw. Najwięcej prac konkursowych wpłynęło z woj. podkarpackiego (50 prac z 12 szkół), najliczniej uczestniczyli w konkursie uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu (woj wielkopolskie) – nadesłali 23 prace. [Szczegóły – patrz Zestawienie statystyczne 20162017]

 

 

W Konkursie „Arsenał Pamięci” przyznawane są równorzędne wyróżnienia „Primus inter pares”. W tym roku tytuły te otrzymali (lista w kolejności alfabetycznej):

 

WERONIKA BUCZEK – Gimnazjum w Orzechówce (podkarpackie)

ALICIA DEL CARMEN YIKA – Gimnazjum Dwujęzyczne w Krośnie (podkarpackie)

JAN DUBANIEWICZ – II LO w Jeleniej Górze (dolnośląskie)

JAGODA FARA – Gimnazjum nr 4 w Krośnie (podkarpackie)

MIŁOSZ GURGACZ – Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej (podkarpackie)

ZOFIA KEMPFI – LO Uniwersytetu Łódzkiego (łódzkie).

IZABELA KUSNIERZEWSKA – I LO w Jeleniej Górze (dolnośląskie)

MAGDALENA MERCIK – Gimnazjum w Krościenku Wyżnym (podkarpackie)

ZOFIA PRZYPRAWA – I LO w Krośnie (podkarpackie)

ADAM SEKUŁA – Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach (łódzkie)

 

Jednak zanim autorzy prac konkursowych zasiedli w Sali Lustrzanej, uczestniczyli w imprezach towarzyszących, jakie przygotowano dla nich organizatorzy w dwu dniach poprzedzających galę.

 

W czwartek, 27 kwietnia po południu, zapełniła się uczestnikami Konkursu sala gimnastyczna XXIX LO im. hm. Janka Bytnara „Rudego”, gdzie najpierw zebrani wysłuchali gawędy powitalnej, którą wygłosił pomysłodawca i organizator „Arsenału Pamięci” – hm Krzysztof Jakubiec, a w drugiej części spotkania wzięli udział w grze edukacyjnej „IV-ty rozbiór Polski”, którą przygotowali i prowadzili pracownicy Biura Edukacji Oddziału Łódzkiego IPN. Wieczorem przyjezdni uczestnicy Konkursu i ich opiekunowie udali się na nocleg do łódzkich schronisk PTSM.

 

Drugi dzień pobytu w Łodzi gości z pozałódzkich szkół to dzień wycieczki edukacyjnej po Łodzi. Spacer zaczął się od Manufaktury, później był to, m.in. teren łódzkiego Getta, przejazd po mieście zabytkowymi tramwajami. Wycieczka zakończyła się obiadem przygotowanym w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Sienkiewicza. Po obiedzie wycieczkowicze udali się na odpoczynek w schronisku, a po zmianie przemoczonej odzieży czekału na nich ponownie atrakcje łódzkiej Manufaktury.

 

Czytaj dalej »