Archiwum kategorii 'Relacje'

 

Doroczna uroczystość upamiętnienia więzionych w hitlerowskim obozie dla dzieci i młodzieży polskiej przy ulicy Przemysłowej w Łodzi rozpoczęła się wczoraj, jak zawsze, punktualnie o godzinie 12. odegraniem Hymnu Państwowego. Dalej uroczystość potoczyła się według wypracowanego od lat schematu.

 

 

 

Pierwszym elementem uroczystości był występ uczennic i uczniów XV LO w Łodzi, którzy zaprezentowali okolicznościowy montaż słowno-muzyczny, zawierający fragmenty wspomnień byłych więźniów tego obozu.

 

 

 

 

 

Kolejnym akcentem było składanie kwiatów i zapalenie zniczy pamięci przed płytą upamiętniającą zmarłe i więzione w obozie dzieci.

 

Czytaj dalej » 

W sobotę, 29 kwietnia, uroczystym spotkaniem w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego, zakończyli swój trzydniowy pobyt w Łodzi uczestnicy XVI Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci”. Aby wziąć udział w konkursie musieli oni nadesłać relację, wywiady, także zdjęcia, pamiątki lub albumy, dokumentujące wydarzenia i przeżycia, utrwalające opowieści o dramatycznych epizodach z życia pojedynczych osób lub całych rodzin, pozyskane od żyjących jeszcze świadków historii – członków rodzin i sąsiadów.

 

Od początku organizatorem „Arsenału” jest XXIX Liceum Ogólnokształcące im. hm Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi, a osobą, dzięki której projekt ten trwa już tyle lat jest emerytowany, wieloletni nauczyciel tej szkoły i instruktor harcerski – hm. Krzysztof Jakubiec.  Nazwa konkursu nawiązuje do słynnej akcji „Szarych Szeregów” pod Arsenałem w Warszawie z 23 marca 1943 roku, w wyniku której uwolniono harcmistrza Jana Bytnara „Rudego” oraz 20 innych więźniów przewożonych po przesłuchaniach z siedziby Gestapo w alei Szucha.

 

 

W tegorocznej edycji wzięło udział 157 uczennic i uczniów z 35 szkół (gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) z 6 województw. Najwięcej prac konkursowych wpłynęło z woj. podkarpackiego (50 prac z 12 szkół), najliczniej uczestniczyli w konkursie uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu (woj wielkopolskie) – nadesłali 23 prace. [Szczegóły – patrz Zestawienie statystyczne 20162017]

 

 

W Konkursie „Arsenał Pamięci” przyznawane są równorzędne wyróżnienia „Primus inter pares”. W tym roku tytuły te otrzymali (lista w kolejności alfabetycznej):

 

WERONIKA BUCZEK – Gimnazjum w Orzechówce (podkarpackie)

ALICIA DEL CARMEN YIKA – Gimnazjum Dwujęzyczne w Krośnie (podkarpackie)

JAN DUBANIEWICZ – II LO w Jeleniej Górze (dolnośląskie)

JAGODA FARA – Gimnazjum nr 4 w Krośnie (podkarpackie)

MIŁOSZ GURGACZ – Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej (podkarpackie)

ZOFIA KEMPFI – LO Uniwersytetu Łódzkiego (łódzkie).

IZABELA KUSNIERZEWSKA – I LO w Jeleniej Górze (dolnośląskie)

MAGDALENA MERCIK – Gimnazjum w Krościenku Wyżnym (podkarpackie)

ZOFIA PRZYPRAWA – I LO w Krośnie (podkarpackie)

ADAM SEKUŁA – Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach (łódzkie)

 

Jednak zanim autorzy prac konkursowych zasiedli w Sali Lustrzanej, uczestniczyli w imprezach towarzyszących, jakie przygotowano dla nich organizatorzy w dwu dniach poprzedzających galę.

 

W czwartek, 27 kwietnia po południu, zapełniła się uczestnikami Konkursu sala gimnastyczna XXIX LO im. hm. Janka Bytnara „Rudego”, gdzie najpierw zebrani wysłuchali gawędy powitalnej, którą wygłosił pomysłodawca i organizator „Arsenału Pamięci” – hm Krzysztof Jakubiec, a w drugiej części spotkania wzięli udział w grze edukacyjnej „IV-ty rozbiór Polski”, którą przygotowali i prowadzili pracownicy Biura Edukacji Oddziału Łódzkiego IPN. Wieczorem przyjezdni uczestnicy Konkursu i ich opiekunowie udali się na nocleg do łódzkich schronisk PTSM.

 

Drugi dzień pobytu w Łodzi gości z pozałódzkich szkół to dzień wycieczki edukacyjnej po Łodzi. Spacer zaczął się od Manufaktury, później był to, m.in. teren łódzkiego Getta, przejazd po mieście zabytkowymi tramwajami. Wycieczka zakończyła się obiadem przygotowanym w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Sienkiewicza. Po obiedzie wycieczkowicze udali się na odpoczynek w schronisku, a po zmianie przemoczonej odzieży czekału na nich ponownie atrakcje łódzkiej Manufaktury.

 

Czytaj dalej » 

Wczoraj, 27 kwietnia, w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego w Łodzi odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenia nagród i dyplomów laureatom XVI Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie”. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Podróże z książką”.

 

W jego czterech konkursach, adresowanych do różnych kategorii wiekowych uczestników, wzięło udział 147 uczennic i uczniów z 55 szkół. Zadania konkursowe polegały na: wykonaniu rysunku ilustrującego przygody książkowych bohaterów (kl. I – III SP), tworzeniu ilustrowanych map przygód bohaterów książek (kl. IV – VI SP) oraz opracowaniu multimedialnych przewodników po ciekawych fragmentach wybranej książki (uczniowie gimnazjów), a także nadesłaniu zdjęć 5 miejsc miasta, w ramach hasła:„Moje podróże z książką po Łodzi”.

 

 

 

Galę festiwalową otworzył i powitał wszystkich przybyłych na tę uroczystość jego uczestników i gości pan Janusz Moos – dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, które od roku szkolnego 2000/2001 jest organizatorem wszystkich kolejnych edycji Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych. W swym wystąpieniu, obok podkreślenia ciągle bardzo ważnej funkcji czytelnictwa książek w kształtowaniu istotnych kompetencji cywilizacyjnych, przywołał pamięć inicjatorki i wieloletniej organizatorki tego festiwalu – pani Bogusławy Walenty, nauczyciela konsultanta ds. promocji czytelnictwa i bibliotek szkolnych w ŁCDNiKP , która zmarła w lutym ub. roku.

 

 

 

Następnie występowali przedstawiciele władz miasta, a także organizatorzy i reprezentanci współorganizatorów i sponsorów Festiwalu. Przemawia także reprezentująca władze miasta wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi – pani dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak – profesor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

 

 

Po krótkiej części oficjalnej przystąpiono do ogłaszania wyników i wręczania nagród i dyplomów laureatom czterech festiwalowych konkursów.

 

Pełna lista laureatów 4 konkursów – TUTAJ

 

Czytaj dalej » 

Wczoraj „Obserwatorium Edukacji” gościło w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Łodzi na szkolnej debacie „Młodzi o wartościach”. Był to projekt zainicjowany wspólnie przez dyrekcję szkoły i prezydium samorządu uczniowskiego.

 

 

 

Jak mówili uczniowie, którym powierzono kierowanie dyskusją: Michał Wysocki i Marek Kaczmarczykw obszarze debaty o wartościach najbardziej intryguje ich obecny pluralizm wartości, nie tylko w konflikcie międzypokoleniowym, ale i wewnątrz pokolenia, przede wszystkim w ich pokoleniu. Mają nadzieję, że dzięki tej debacie będzie można powalczyć ze stereotypami o „dzisiejszej młodzieży”, podyskutowanie, czy ta „konsumpcyjna gęba” przyprawiana młodzieży jest prawdziwa, czy nie. Natomiast pani dyrektor Małgorzata Zaradzka-Cisek powiedziała, że ta debata jest kolejnym forum, umożliwiającym uczniom tego liceum współdecydowanie o najważniejszych sprawach szkoły – w tym przypadku dookreślenie długofalowych celów wychowawczych w obszarze wartości, w których i do których szkoła będzie chciała kształtować swych uczniów.

 

W pierwszej części tego spotkania, które zaczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci polskich oficerów straconych przed 77 laty w Katyniu i ofiar katastrofy prezydenckiego samolot pod Smoleńskiem, po której wszyscy obejrzeli krótki film z miniwykładem o wartościach, wystąpiło trzech ekspertów, którzy w krótkich wypowiedziach wprowadzili uczestników debaty w problematykę wartości. Byli to: dwaj księża katecheci – ks. Piotr Niciński i ks. Karol Olczyk, oraz prowadzący w szkole lekcje etyki pan Dariusz Chętkowski.

 

 

Po tych „rozgrzewkach” moderatorzy stawiali przed koleżankami i kolegami zebranymi w sali pytania, zachęcając do wypowiedzi. Oto najważniejsze z tych pytań:

 

Czytaj dalej » 

W dniach 4. i 5. kwietnia odbyła się III Wojewódzka Konferencja „Jak pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła – rodzice czy szkoła”. Zorganizowały ją dwie placówki: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, przy wsparciu Urzędu Miasta Łodzi, a szczególnie jego Wydział Edukacji.

 

Jej organizatorzy napisali w materiałach przedkonferencyjnych: „To już trzecia konferencja ukazująca rolę dorosłych i ich wpływu na zdrowie psychiczne i przyszłość dzieci. Dotychczas rozważaliśmy wpływ rodziny, także w kontekście, kto jest ważniejszy – mama czy tata? […] Przyszedł czas na przyjrzenie się współpracy rodziców i szkoły. Pokazanie, że tylko wzajemny szacunek i uznanie służą dziecku niezależnie od jego wieku.

 

 

 

Pierwszego dnia, we wtorek, konferencja odbywała się w Dużej Sali Obrad UMŁ i pracowała w tradycyjnej konwencji wykładów plenarnych. Oto syntetyczna relacja z jej przebiegu:

 

 

 

Konferencję rozpoczął i powitał wszystkich jej uczestników, a szczególnie gości honorowych – w tym Tomasza Kacprzaka -przewodniczącego łódzkiej Rady Miejskiej i Tomasza Trelę – wiceprezydenta Łodzi nadzorującego min. oświatą Dariusz Nowak – dyrektor Poradni dla Młodzieży.

 

 

 

Wykład inauguracyjny wygłosił Krzysztof Klajs – dyrektor Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. W swym, zatytułowanym „Rodzina nastolatka, szkoła nastolatka” wystąpieniu skoncentrował się na problematyce okresu adolescencji i snuł wokół tego szereg inspirujących do głębszych refleksji przemyśleń na temat potrzeb i możliwości wsparcia młodej osoby w tym trudnym etapie przemiany z dziecka w osobę dorosłą.

 

Czytaj dalej »„Obserwatorium Edukacji”, wierne swej linii szerokiego rozumienia  pojęć takich jak edukacja i wychowanie, zgodnie z punktem widzenia pedagogiki społecznej, wywodzącym się od prof. Heleny Radlińskiej i  prof. Aleksandra Kamińskiego, przyjęło zaproszenie na wydarzenie, które uświetniło obchody 10-lecia Uniwersytetu III Wieku, działającego w AHE i włączyło się w ciąg zdarzeń artystycznych łódzkiej akcji „Dotknij Teatru”.

 

 

We wtorek , 28 marca,  w ramach projektu „Dotknij Teatru” –  łódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru – w  Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi odbyła się premiera przedstawienia zatytułowanego  „To się uda – sąd idzie”. Oto plakat przedstawienia:

 

 

 

Jest to spektakl  przygotowany przez, działający już piąty rok w tej uczelni, teatr seniorów ROINES,  prowadzony pod kierunkiem Teresy Radzikowskiej-Binkowskiej przy Uniwersytecie III Wieku. Uniwersytet  ten obchodzi właśnie jubileusz 10-lecia działalności.

 

Czytaj dalej »23 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, powszechnie znanym jako „WARECKA” odbył się uroczysty finał V edycji Konkursu o Marszałku Piłsudskim – w tym roku mającego takie oto przesłanie: ,,…byście wyrośli na wolnych ludzi” – współczesny polski patriotyzm z dedykacją dla Marszałka Piłsudskiego w przeddzień stulecia niepodległości”.Temat taki miał zachęcić młodzież do samodzielnego definiowania oraz obrazowania współczesnego polskiego patriotyzmu, przy jednoczesnym doszukiwaniu się w nim myśli i czynów Józefa Piłsudskiego.

 

 

Przybywających na uroczystość gości witali uczniowie w strojach legionistów, którzy towarzyszyli „Marszałkowi”

 

 

 

W imieniu organizatorów powitała wszystkich pani Dorota Stefaniak – dyrektor ZSP Nr 20

 

 

 

Goście honorowi zasiedli w pierwszym rzędzie (od lewej): prof. nadzw. dr hab. Jolanta A. Daszyńska – prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Jolanta Chełmińska – Prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, były Wojewoda Łódzki, dr Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, Marek Kondraciuk – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi i Adam Przepałkowski – prezes Zarządu Głównego Związku Legionistów Polskich i ich Rodzin.

 

Czytaj dalej » 

21 marca Przedszkole Miejskie nr 208 w Łodzi zorganizowało w obiekcie K.S. Gwardia obchody Pierwszego Dnia Wiosny.

 

We wspólnej zabawie wzięły udział  dzieci z zrzeszonych w Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych: Przedszkoli Miejskich nr: 12, 23, 36, 98, 122, 133, 170, 171, 202, 208, a także z  „Zielonego Przedszkola” i Przedszkola „Ekoludek”  oraz ze Szkoły Podstawowej nr 23.

 

 

Każda z placówek zajęła wyznaczone miejsce oraz okrzykiem lub wierszykiem zaprezentowała wcześniej przygotowaną Marzannę.

 

 

 

 

Czytaj dalej » 

W  miniony piątek, 17 marca, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim odbył się finał I Mistrzostw Piotrkowa i Powiatu w Informatyce. Był to, zorganizowany przez tą szkołę konkurs, adresowany do uczniów gimnazjów z Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego zainteresowanych informatyką.

 

Do konkursu zgłosiło się 12 trzyosobowych drużyn z następujących szkół: z Gimnazjów nr 2 i nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie, z Gimnazjum w Szydłowie, Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym, Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, a także z gimnazjów działających w Zespołach Szkolno-Gimnazjalnych w Czarnocinie i w Niechcicach.

 

 

Pierwszy etap konkursu odbył się 10. marca 2017 roku. Wówczas to uczestnicy  rozwiązywali test  online z wiedzy o informatyce..

 

Czytaj dalej » 

Wczoraj, 16 marca, w Centrum Promocji Mody łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych odbyła się nietypowa konferencja. Jej nazwa: „RAZEM DLA SZKOŁY – ze szkolnej ławki w świat” nie wszystko jeszcze wyjaśnia. Owa nietypowość polegała nie tylko na miejscu jej zorganizowania – w hali, w której odbywają się Gale Dyplomowe Katedry Ubioru ASP i inne pokazy awangardowej mody, nie uzasadnia się tylko treściami wygłaszanych tam wykładów i toczonej debaty, ale przede wszystkim tym, kto był jej inicjatorem i głównym organizatorem: Stowarzyszenie „RAZEM DLA DZIECI” z Pabianic.

 

 

To zarejestrowane niedawno – 30 września 2016 r.- stowarzyszenie powołali do życia rodzice uczniów jednej ze szkół podstawowych w Pabianicach. To oni, aktywni w rozmaitych firmach i instytucjach świata polskiej gospodarki, obserwując edukację swoich dzieci odbywającą się w dzisiejszych szkołach, postanowili przestać być jedynie biernymi krytykami jej zacofania i założyli Stowarzyszenie „RAZEM DLA DZIECI” –  z zamiarem czynnego włączenia się w proces jej zmieniania na lepsze.

 

 

Konferencję otworzył i w imieniu jej organizatorów powitał wszystkich przybyłych pan Jarosław Grenda – prezes Stowarzyszenia „RAZEM DLA DZIECI”. Poinformował, że merytorycznymi partnerami tego spotkania są: Fundacja Familylab Polska i Inicjatywa „Budząca Się Szkoła”. Dodał, że konferencja ta mogła się odbyć przede wszystkim dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Łodzi i Urzędu Miasta Pabianic, których przedstawicieli poprosił o zabranie głosu.

 

 

 

Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili: Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek  – I Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic i Marek Kondraciuk – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMŁ.

 

 

Pierwszą, merytoryczną, część konferencji otworzyło wystąpienie pani Anety Muskały – prezesa Zarządu International Paper Sp. z o.o.. w Kwidzynie.

 

 

Pani Prezes skoncentrowała się na wykazaniu jak dalece rozeszły się drogi systemów szkolnych, które ukształtowały się kilkaset lat temu – w odpowiedzi na potrzeby kadrowe pierwszej rewolucji przemysłowej XVIII wieku – i świata współczesnego, którego gospodarka, określana jest jako faza rozwoju Przemysł  4.0. Pytała – retorycznie – „W jakie kompetencje wyposaża  uczniów dzisiejsza szkoła? Czy uczy tego czego powinna?,” Opierając się na doświadczeniach wielu lat swej  pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem stwierdziła, że najważniejszymi kompetencjami,  których oczekują pracodawcy od pracowników są: umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność. A tego polscy uczniowie nie trenują w swoich szkołach.

 

Czytaj dalej »